en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Au râvnit la pământ şi la case şi le-au luat cu de-a sila.

Citire din cartea profetului Mihea 2,1-5

1 Vai de cei care încă din aşternuturile lor fac planuri nelegiuite şi uneltesc răul, pentru ca dis-de-dimineaţă, îndată ce au posibilitatea, să-l şi facă. 2 Dacă râvnesc la pământul cuiva, îl iau cu de-a sila; dacă râvnesc case, şi le iau; îl iau pe stăpân cu casă cu tot, pe om cu moştenire cu tot. 3 De aceea, aşa vorbeşte Domnul: „Iată, eu pun la cale împotriva acestui neam un prăpăd, în care vă veţi afunda până la gât; nu veţi mai umbla cu capul sus, căci va fi un timp de groază. 4 În acea zi vor face pentru voi un cântec satiric şi vor intona o cântare de jale: «Am fost jefuiţi de tot ce aveam, ne-a fost înstrăinată moştenirea, nimeni nu ne-o mai dă înapoi, ogoarele noastre au fost împărţite între păgâni!» 5 Nu veţi mai avea pe nimeni care să asigure împărţirea pământului tras la sorţi în adunarea Domnului”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 9,1-2.3-4.7-8.14 (R.: 12b)

R.: Ascultă, Doamne, rugăciunea celui asuprit!

1 Pentru ce stai aşa departe, Doamne,

pentru ce te ascunzi în vreme de necaz?

2 Cel nelegiuit, în mândria lui, asupreşte pe cei nenorociţi

şi ei cad victimă curselor urzite de mâna lui. R.

 

3 Atunci nelegiuitul se făleşte cu isprăvile lui,

el, asupritorul, îl batjocorăşte şi îl nesocoteşte pe Domnul.

4 Nelegiuitul, în obrăznicia lui, îl dispreţuieşte pe Domnul

şi spune: „Domnul nu pedepseşte!

Nu există Dumnezeu!”

Iată toate gândurile lui. R.

 

7 Gura lui este plină de blesteme,

de înşelăciuni şi viclenie;

sub limbă are numai răutate şi fărădelege.

8 Stă la pândă după garduri

şi ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice;

ochii lui pândesc pe cel sărman. R.

 

14 Dar tu vezi necazul şi suferinţa,

pe toate le vezi şi le iei în mâinile tale.

Ţie ţi se încredinţează cel sărac

şi tu vii în ajutorul orfanului. R.

 

ALELUIA 2Cor 5,19

(Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos, iar nouă ne-a încredinţat misiunea de a vesti lumii împăcarea. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Le-a poruncit să nu-l facă cunoscut. Astfel s-a împlinit cuvântul profetului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 12,14-21

În acel timp, 14 Fariseii au ieşit şi au ţinut sfat împotriva lui Isus ca să-l dea la moarte. 15 Aflând aceasta, Isus a plecat de acolo; mulţi au mers după el şi el a vindecat pe toţi bolnavii, 16 dar le-a poruncit cu asprime să nu-l facă cunoscut. 17 Astfel trebuia să se împlinească cuvântul rostit de profetul Isaia: 18 „Iată Servitorul meu pe care l-am ales, preaiubitul meu în care îmi aflu toată bucuria. Voi pune Duhul meu peste el şi el va vesti popoarelor dreptatea. 19 Nu se va certa, nici nu va striga; glasul lui nu se va auzi în pieţele publice. 20 Trestia frântă nu o va rupe şi fitilul care fumegă nu-l va stinge până când nu va face să triumfe dreptatea. 21 Popoarele păgâne îşi pun speranţa în numele lui”.

Cuvântul Domnului