en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Doamne, tu dai celor păcătoşi posibilitatea să se întoarcă la tine.

Citire din cartea Înţelepciunii 12,13.16-19

13 Nu există nici un Dumnezeu afară de tine, Doamne, care ai grijă de toate şi dovedeşti că judecăţile tale nu sunt nedrepte. 16 Tăria ta este temelia dreptăţii tale şi, pentru că eşti stăpân peste toate, te arăţi îngăduitor faţă de toţi. 17 Omul a cărui putere nu este recunoscută îşi dovedeşte tăria şi pe cei care i se împotrivesc cu bună ştiinţă îi înfrânge fără milă. 18 În timp ce tu, Doamne, care eşti stăpânul a toată puterea, judeci cu blândeţe şi ne conduci cu multă îngăduinţă, căci tu dispui de putere oricând vrei. 19 Prin acest exemplu tu ai învăţat poporul tău că cel drept trebuie să se poarte cu omenie şi ai sădit în fiii tăi speranţa că celor păcătoşi le dai posibilitatea să se întoarcă la tine.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 85,5-6.9-10.15-16a (R.: 5a)

R.: Tu, Doamne, eşti bunătate şi îndurare!

5 Tu, Doamne, eşti bunătate şi îndurare,

pentru toţi care te cheamă.

6 Ascultă-mi, Doamne, rugăciunea;

ia aminte la glasul plângerilor mele. R.

 

9 Toate popoarele pe care le-ai făcut vor veni şi te vor adora

şi vor preamări numele tău, Doamne,

10 pentru că eşti mare şi săvârşeşti lucruri minunate.

Tu singur eşti Dumnezeu! R.

 

15 Tu, Doamne, eşti Dumnezeu îndurător şi bun,

îndelung răbdător şi plin de dragoste

şi îţi ţii cuvântul.

16a Priveşte-mă şi fie-ţi milă de mine;

dă slujitorului tău putere

şi ajută-l pe fiul slujitoarei tale. R.

 

LECTURA A II-A

Duhul Sfânt intervine pentru noi cu suspine negrăite.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,26-27

Fraţilor, 26 Duhul Sfânt vine în ajutorul slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie. Însuşi Duhul Sfânt intervine pentru noi prin strigăte negrăite, 27 iar Dumnezeu, care vede adâncul inimilor cunoaşte gândurile Duhului Sfânt: el ştie că, intervenind pentru credincioşi, Duhul vrea ceea ce vrea Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ALELUIA cf. Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Lăsaţi neghina şi grâul să crească împreună până la seceriş.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,24-43

În acel timp, Isus a spus mulţimii această parabolă: 24 „Împărăţia cerurilor este asemenea unui om care a semănat sămânţă bună în ogorul său. 25 Dar în timp ce toţi dormeau, a venit duşmanul său şi a semănat neghină printre grâu şi s-a dus. 26 Când a crescut paiul şi a dat în spic, atunci s-a văzut şi neghina. 27 Servitorii au mers la stăpân şi i-au spus: «Stăpâne, n-ai semănat oare sămânţă bună în ogorul tău? De unde are atunci neghină?» 28 El le-a răspuns: «Un duşman a făcut aceasta!» Servitorii i-au zis: «Vrei să mergem să o plivim?» 29 Dar el a răspuns: «Nu, ca nu cumva plivind neghina să smulgeţi o dată cu ea şi grâul. 30 Lăsaţi-le să crească împreună până la seceriş. În timpul seceratului voi spune secerătorilor: Pliviţi întâi neghina, legaţi-o în snopi ca să o ardem, iar grâul adunaţi-l în hambarul meu». 31 Isus le-a mai spus o altă parabolă: „Împărăţia cerului este asemenea unui grăunte de muştar pe care un om l-a semănat în ogorul său. 32 Acesta este cel mai mic dintre toate seminţele, dar după ce a crescut este mai mare decât celelalte plante şi se face un pom, încât păsările cerului îşi fac cuiburile în ramurile lui”. 33 Le-a mai spus şi o altă parabolă: „Împărăţia cerului este asemenea cu plămădeala pe care o femeie o pune în trei măsuri mari de făină, ca să dospească tot aluatul”. 34 Toate acestea le-a spus mulţimii în parabole şi nimic nu le spunea fără să se folosească de parabole, 35 ca să se împlinească cele spuse de profetul care zice: „Voi vorbi în parabole şi voi vesti cele ascunse de la începutul lumii”. 36 Apoi, părăsind mulţimea a venit acasă. Ucenicii lui s-au apropiat de el şi i-au spus: „Explică-ne parabola neghinei din ogor”. 37 El le-a zis: „Cel care seamănă sămânţa bună este Fiul Omului. 38 Ogorul este lumea; sămânţa bună sunt fiii împărăţiei; neghina sunt fiii Celui Rău. 39 Duşmanul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. 40 Aşa cum se adună neghina şi se arde în foc, aşa va fi la sfârşitul lumii. 41 Fiul Omului va trimite pe îngerii săi şi vor culege pe toţi cei care au dus pe alţii la păcat şi pe cei care săvârşesc răul 42 şi îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plâns şi scrâşnire din dinţi. 43 Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi să audă!”

Cuvântul Domnului

sau forma scurtă:

 

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,24-30

În acel timp, Isus a spus mulţimii această parabolă: 24 „Împărăţia cerurilor este asemenea unui om care a semănat sămânţă bună în ogorul său. 25 Dar în timp ce toţi dormeau, a venit duşmanul său şi a semănat neghină printre grâu şi s-a dus. 26 Când a crescut paiul şi a dat în spic, atunci s-a văzut şi neghina. 27 Servitorii au mers la stăpân şi i-au spus: «Stăpâne, n-ai semănat oare sămânţă bună în ogorul tău? De unde are atunci neghină?» 28 El le-a răspuns: «Un duşman a făcut aceasta!» Servitorii i-au zis: «Vrei să mergem să o plivim?» 29 Dar el a răspuns: «Nu, ca nu cumva plivind neghina să smulgeţi o dată cu ea şi grâul. 30 Lăsaţi-le să crească împreună până la seceriş. În timpul seceratului voi spune secerătorilor: Pliviţi întâi neghina, legaţi-o în snopi ca să o ardem, iar grâul adunaţi-l în hambarul meu»”.

Cuvântul Domnului