en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Voi aduna eu însumi restul oilor mele şi voi pune păstori peste ele.

Citire din cartea profetului Ieremia 23,1-6

1 Vai de păstorii care lasă să piară şi să se împrăştie oile de pe păşunea mea! 2 De aceea aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel împotriva păstorilor care conduc poporul meu: „Din cauza voastră oile mele s-au rătăcit şi s-au împrăştiat, pentru că voi nu va-ţi ocupat de ele. Acum mă voi ocupa eu de voi, din cauza faptelor voastre rele. 3 Apoi voi aduna eu însumi restul oilor mele din toate ţările, în care le-am lăsat să se împrăştie, le voi aduce înapoi la păşunile lor, ele vor fi fecunde şi se vor înmulţi. 4 Voi pune păstori peste ele ca să le păzească; ele nu vor mai fi înfricoşate şi neliniştite şi nici una nu se va pierde”, spune Domnul. 5 „Iată că vin zile, spune Domnul, în care îi voi ridica lui David o odraslă dreaptă, care va domni ca un adevărat rege şi va face toate cu înţelepciune; va respecta dreptul şi va face dreptate pe pământ. 6 Sub domnia lui regatul lui Iuda va fi salvat şi Israel va locui în siguranţă în ţara sa. Iată numele pe care i-l voi da: „Domnul este dreptatea noastră!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

2 El mă conduce la păşuni verzi

şi mă îndreaptă spre ape liniştite,

3a îmi întăreşte sufletul. R.

 

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său.

4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,

nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine,

toiagul şi nuiaua ta mă apără. R.

 

5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei,

îmi ungi capul cu untdelemn

şi paharul meu mă umple de bucurie. R.

 

6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi

în toate zilele vieţii mele

şi voi locui în casa Domnului

până la sfârşitul zilelor mele. R.

 

LECTURA A II-A

Cristos este pacea noastră, el a făcut din toţi un singur popor.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 2,13-18

Fraţilor, 13 voi care altădată eraţi departe de Dumnezeul legământului, -aţi devenit apropiaţi prin sângele lui Cristos. 14 El, Cristos, care este pacea noastră, din cele două lumi, Israel şi păgânii, a făcut un singur popor; prin moartea pe cruce, el a făcut să cadă ceea ce îi despărţea, adică zidul urii, 15 desfiinţând prescrierile apăsătoare ale Legii lui Moise. El a voit astfel să-i adune laolaltă şi pe unii şi pe alţii, făcând pace, şi să formeze împreună cu el un singur om nou! 16 Şi pe unii şi pe alţii, reuniţi într-un singur trup, a voit să-i împace cu Dumnezeu prin cruce; în persoana lui, el a ucis ura. 17 El a venit să aducă vestea cea bună a păcii, pentru voi care eraţi departe şi pentru cei care erau aproape, 18 căci prin el şi unii şi alţii ne putem prezenta în faţa Tatălui în acelaşi Duh.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 10,27

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Erau ca nişte oi fără păstor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,30-34

În acel timp, 30 întorşi din prima lor misiune, apostolii s-au adunat în jurul lui Isus şi i-au povestit tot ce au făcut şi au învăţat. 31 El le-a spus: „Veniţi într-un loc retras, ca să fim singuri şi odihniţi-vă puţin”. Căci era aşa de multă lume care venea şi pleca încât ei nu aveau timp nici să mănânce. 32 Au plecat deci cu barca într-un loc retras ca să fie singuri. 33 Lumea i-a văzut îndepărtându-se şi mulţi i-au recunoscut. Atunci din toate cetăţile au alergat pe jos într-acolo şi au ajuns înaintea lor. 34 Coborându-se din barcă, Isus a văzut o mulţime numeroasă şi a fost cuprins de mare milă faţă de ei, pentru că erau ca nişte oi fără păstor. Atunci a început să-i înveţe îndelung.

Cuvântul Domnului