en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Doamne, nu trece fără să te opreşti la slujitorul tău.

Citire din cartea Genezei 18,1-10a

În zilele acelea, 1 Domnul i-a apărut lui Abraham, care şedea la intrarea în cort, în vremea arşiţei de la amiază. 2 Abraham şi-a ridicat ochii şi a văzut trei bărbaţi care stăteau în picioare în faţa lui. Când i-a văzut a alergat de la intrarea în cort spre ei, s-a aruncat la pământ 3 şi a zis: „Doamne, dacă am aflat bunăvoinţă în ochii tăi, nu trece fără să te opreşti la slujitorul tău! 4 Vi se va aduce puţină apă, vă veţi spăla picioarele şi vă veţi odihni sub acest arbore. 5 Eu voi aduce puţină pâine, ca să vă refaceţi puterile înainte de a pleca mai departe, fiindcă aţi binevoit să treceţi pe la slujitorul vostru”. Ei i-au răspuns: „Bine, fă cum ai spus!” 6 Abraham s-a dus în grabă la Sara, în cort, şi i-a zis: „Ia repede trei măsuri din făina cea mai bună, frământ-o şi fă turte!” 7 Apoi a alergat la cireadă, a luat un viţel frumos şi fraged şi l-a dat servitorului ca să-l pregătească repede. 8 Apoi Abraham a luat unt, lapte şi viţelul pe care îl pregătise şi le-a pus înaintea lor, iar el a rămas în picioare lângă ei sub copac, în timp ce ei mâncau. 9 Ei l-au întrebat: „Unde-i Sara, soţia ta?” El le-a răspuns: „Înăuntru, în cort!” 10a Domnul i-a spus: „Voi veni din nou la tine peste un an, atunci soţia ta va avea un fiu”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3a.3bc-4ab.5

R.: Cei cu inima curată vor locui în casa Domnului.

2 Cel care duce o viaţă curată

săvârşeşte ceea ce este drept,

el spune adevărul din inima sa

3a şi nu cleveteşte cu limba lui. R.

 

3bc El nu face rău semenului său,

nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.

4ab Pe cel rău îl socoteşte vrednic de dispreţ,

dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R.

 

5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă

şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.

Cel care se poartă astfel

nu se clatină niciodată! R.

 

LECTURA A II-A

Vă vestesc taina ascunsă de veacuri tuturor generaţiilor, dar acum descoperită poporului sfânt.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,24-28

Fraţilor, 24 mă bucur de suferinţele pe care le îndur acum pentru voi şi completez în trupul meu ceea ce lipseşte pătimirilor lui Cristos pentru trupul lui, care este Biserica. 25 Eu am devenit slujitorul acestei Biserici, în virtutea misiunii încredinţate mie de Domnul, de a vesti pe deplin între voi Cuvântul lui Dumnezeu, 26 taina ascunsă de veacuri tuturor generaţiilor, dar acum descoperită sfinţilor săi, 27 cărora Dumnezeu a binevoit să le facă cunoscut cât de bogată şi minunată este această taină între popoarele păgâne: Cristos este în mijlocul vostru, el este nădejdea slavei. 28 Pe acest Cristos îl vestim noi, îndemnând pe orice om şi instruindu-l cu toată înţelepciunea, ca să-i facem pe toţi oamenii desăvârşiţi în Cristos.

Cuvântul Domnului

ALELUIA cf. Lc 8,15

(Aleluia) Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu

într-o inimă curată şi generoasă, şi aduc roade bogate prin răbdare. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Marta l-a primit în casa ei. Maria şi-a ales partea cea mai bună.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,38-42

În acel timp, 38 Isus a intrat într-un sat. O femeie, cu numele de Marta, l-a primit în casa ei. 39 Ea avea o soră, numită Maria, care, aşezată la picioarele Domnului, îi asculta cuvântul. 40 Marta în schimb era ocupată până peste cap cu o mulţime de treburi. De aceea s-a dus şi i-a spus lui Isus: „Doamne, nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i să mă ajute!” 41 Dar Domnul i-a răspuns: „Marta, Marta, pentru multe te zbaţi şi te frămânţi. 42 Însă un singur lucru este necesar. Maria şi-a ales partea cea mai bună, care nu i se va lua”.

Cuvântul Domnului