en-USro-RO

| Login
26 mai 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cunosc necazul tău şi sărăcia ta.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 2,8-11

Eu, Ioan, l-am auzit pe Domnul, care mi-a spus: 8 „Scrie îngerului Bisericii din Smirna: Iată ce spune Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, cel care era mort şi a înviat: 9 Cunosc necazul tău şi sărăcia ta, şi totuşi eşti bogat; cunosc batjocurile din partea celor care spun că sunt iudei, dar nu sunt decât o sinagogă a satanei. 10 Nu te teme de suferinţele care-ţi stau în faţă. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii dintre voi, ca să vă pună la încercare. Necazul vostru va dura zece zile. Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii. 11 Cine are urechi să asculte ceea ce Duhul spune Bisericilor. Pe cel biruitor nu-l va putea învinge a doua moarte”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,2-3.4-5.7b-8 (R.: 8a)

R.: Ajutorul nostru este în numele Domnului.

2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră

când s-au năpustit oamenii peste noi,

3 aceştia ne-ar fi înghiţit de vii

în focul mâniei lor. R.

 

4 Ne-ar fi înecat apele,

ar fi trecut râurile peste sufletul nostru;

5 ar fi trecut peste sufletul nostru

valuri năprasnice. R.

 

7b Laţul s-a rupt şi noi am scăpat.

8 Ajutorul nostru este în numele Domnului,

care a făcut cerul şi pământul. R.

 

ALELUIA Cf. Ap 2,10

(Aleluia) Fii credincios până la moarte

şi vei primi coroana vieţii. (Aleluia)

EVANGHELIA

Dacă bobul de grâu căzut în pământ moare, aduce mult rod.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 12,24-26

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 24 „Adevăr, adevăr vă spun: dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur, iar dacă moare aduce mult rod. 25 Cine-şi iubeşte viaţa o va pierde, iar cine-şi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică. 26 Dacă-mi slujeşte cineva, să mă urmeze pe mine, şi unde sunt eu acolo va fi şi slujitorul meu. Dacă-mi slujeşte cineva, Tatăl meu îl va cinsti.

Cuvântul Domnului