en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Egiptenii vor şti că eu sunt Domnul, când voi triumfa asupra faraonului.

Citire din cartea Exodului 14,5-18

În zilele acelea, 5 când i s-a dat de ştire faraonului, regele Egiptului, că poporul lui Israel a fugit, faraonul şi slujitorii lui şi-au schimbat atitudinea faţă de acest popor şi au zis: „Ce greşeală am făcut, lăsându-i pe israeliţi să plece; ei nu vor mai fi sclavii noştri!” 6 Faraonul a poruncit să înhame caii la carul său şi să se adune oastea; 7 el a luat cu sine şase sute de care speciale şi toate celelalte care din Egipt, fiecare cu luptătorii săi. 8 Domnul a împietrit inima faraonului, care a pornit în urmărirea fiilor lui Israel, în timp ce aceştia înaintau cu îndrăzneală. 9 Egiptenii i-au urmărit cu toţi caii şi carele de luptă ale faraonului, cu călărimea şi armata lui, şi i-au ajuns din urmă tocmai când îşi aşezau tabăra pe ţărmul mării, aproape de Pi-Hahirot, în faţa Baal-Ţefonului. 10 Când faraonul se apropia, fiii lui Israel şi-au ridicat ochii şi, văzându-i pe egipteni, au fost cuprinşi de o mare spaimă şi au strigat către Domnul. 11 Iar lui Moise i-au spus: „Oare nu erau destule morminte în Egipt, de ne-ai scos să murim în pustiu? Pentru ce ne-ai scos din Egipt? 12 Nu ţi-am spus noi atunci în Egipt: «Lasă-ne în pace, că vrem să rămânem sclavii egiptenilor? Căci e mai bine pentru noi să fim sclavii egiptenilor, decât să murim în pustiu!». 13 Dar Moise a răspuns poporului: «Nu vă fie frică! Staţi pe loc! Astăzi veţi vedea ce va face Domnul pentru a vă salva, căci pe aceşti egipteni, pe care îi vedeţi astăzi, n-o să-i mai vedeţi niciodată! 14 Domnul va lupta pentru voi, iar voi nu veţi avea nimic de făcut». 15 Domnul i-a zis lui Moise: «De ce strigi către mine? Porunceşte fiilor lui Israel să pornească la drum, 16 iar tu ia-ţi toiagul, întinde-ţi braţul asupra mării şi desparte-o în două, pentru ca fiii lui Israel să treacă prin mijlocul mării ca pe uscat. 17 Iată, eu voi împietri inima egiptenilor, ca să meargă pe urmele lor în mare. Eu voi triumfa, spre slava mea, asupra faraonului şi a întregii sale armate, asupra carelor şi călăreţilor săi. 18 Atunci egiptenii vor şti că eu sunt Domnul, când voi triumfa, spre slava mea, asupra faraonului, asupra carelor şi călăreţilor săi”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ex 15,1-2.3-4.5-6 (R.: 1a)

R.: Să cântăm Domnului, căci mare este biruinţa sa.

1 Să cântăm Domnului, căci strălucită este biruinţa sa:

a aruncat în mare calul şi călăreţul.

2 Domnul este puterea şi mărirea mea, căci el m-a salvat:

el este Dumnezeul meu, pe el îl voi cinsti;

el este Dumnezeul părinţilor mei, pe el îl voi preamări. R.

 

3 Domnul este un luptător viteaz;

numele lui este „Cel Atotputernic”.

4 A aruncat în mare carele şi oştirea lui faraon;

căpeteniile de seamă le-a înecat în Marea Roşie. R.

 

5 I-au înghiţit adâncurile; s-au dus la fund ca o piatră.

6 Mâna ta, Doamne, şi-a arătat puterea;

mâna ta, Doamne, a lovit duşmanul. R.

 


ALELUIA Ps 94,8ab

(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile, dar ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Regina din Saba se va ridica la judecată împotriva acestui popor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 12,38-42

În acel timp, 38 câţiva cărturari şi farisei i-au spus lui Isus: „Învăţătorule, am vrea să vedem un semn de la tine”. 39 El le-a răspuns: „Acest popor rău şi infidel cere un semn, dar nu i se va da alt semn, decât cel al profetului Iona. 40 Căci aşa cum Iona a rămas trei zile şi trei nopţi în pântecele balenei, tot aşa şi Fiul Omului va rămâne în pământ trei zile şi trei nopţi. 41 Locuitorii din Ninive se vor ridica la judecată împotriva acestui popor şi îl vor condamna, căci ei s-au convertit la predica lui Iona şi iată că aici este unul mai mare decât Iona. 42 Regina din Saba se va ridica la judecată împotriva acestui popor şi îl va condamna, căci ea a venit de la marginile lumii pentru a asculta înţelepciunea lui Solomon şi iată că aici este unul mai mare decât Solomon!”

Cuvântul Domnului