en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Ţi s-a arătat, omule, ce aşteaptă Domnul de la tine!

Citire din cartea profetului Mihea 6,1-4.6-8

Ascultaţi ce spune Domnul: 1 „Ridică-te, ţine o judecată în faţa munţilor, să audă colinele glasul tău”. 2 Munţilor, ascultaţi judecata Domnului şi voi temeliilor neclintite ale pământului! Căci Domnul se află în judecată cu poporul său şi aduce această acuză împotriva lui Israel: 3 „Poporul meu, ce ţi-am făcut? Cu ce te-am supărat? Răspunde-mi! 4 Oare pentru ce te-am scos din ţara Egiptului şi te-am răscumpărat din casa sclaviei şi ţi-am dat de conducători pe Moise, pe Aron şi pe sora lor, Miriam?” Omul care merge la templu îşi pune această întrebare: 6 „Cu ce mă voi prezenta în faţa Domnului? Cum mă voi pleca înaintea lui Dumnezeu cel Preaînalt? 7 Trebuie oare să mă prezint cu viţei de un an, pentru a-i aduce jertfă? Ca să-i plac Domnului trebuie oare să-l ofer pe întâiul meu născut pentru fărădelegea mea, rodul trupului meu, pentru păcatul săvârşit?” Şi primeşte acest răspuns: 8 „Ţi s-a arătat, omule, ce este bine şi ce îţi cere Domnul: nimic altceva, decât să fii drept, să iubeşti mila şi să fii smerit înaintea Dumnezeului tău”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,5-6.8-9.16bc-17.21ab şi 23 (R.: 23b)

R.: Primeşte, Doamne, jertfa noastră de laudă!

5 Domnul spune: „Strângeţi în faţa mea pe credincioşii mei

care au pecetluit legământul cu mine printr-o jertfă!

6 Cerurile vor vesti dreptatea lui;

însuşi Dumnezeu este judecătorul. R.

 

8 Nu pentru jertfele tale te dojenesc,

pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea.

9 Nu voi primi viţei din casa ta,

nici ţapi din turmele tale. R.

 

16bc Pentru ce tot rosteşti legile mele

şi ai pe buze legământul meu,

17 tu, care urăşti învăţătura mea

şi care arunci la spate cuvintele mele? R.

 

21ab Iată ce ai făcut, iar eu să tac?

Îţi închipui că eu sunt ca tine?

23 Cine aduce jertfă de mulţumire mă preamăreşte

şi celui care merge pe calea cea dreaptă

îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu”. R.

 

ALELUIA Ps 94,8ab

(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile, dar ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Regina din Saba se va ridica la judecată împotriva acestui popor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 12,38-42

În acel timp, 38 câţiva cărturari şi farisei i-au spus lui Isus: „Învăţătorule, am vrea să vedem un semn de la tine”. 39 El le-a răspuns: „Acest popor rău şi infidel cere un semn, dar nu i se va da alt semn, decât cel al profetului Iona. 40 Căci aşa cum Iona a rămas trei zile şi trei nopţi în pântecele balenei, tot aşa şi Fiul Omului va rămâne în pământ trei zile şi trei nopţi. 41 Locuitorii din Ninive se vor ridica la judecată împotriva acestui popor şi îl vor condamna, căci ei s-au convertit la predica lui Iona şi iată că aici este unul mai mare decât Iona. 42 Regina din Saba se va ridica la judecată împotriva acestui popor şi îl va condamna, căci ea a venit de la marginile lumii pentru a asculta înţelepciunea lui Solomon şi iată că aici este unul mai mare decât Solomon!”

Cuvântul Domnului