en-USro-RO

| Login
27 mai 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 27 mai 2019

Sfintii zilei
Sf. Augustin din Canterbury, ep. *
Liturghierul Roman
Luni din sãptãmâna a 6-a a Paștelui
Liturghie proprie, prefațã pentru Paști (II, III, IV sau V)
alb, II
Lectionar
Fap 16,11-15: Domnul i-a deschis inima, ca sã asculte cu atenție cele spuse de Paul.
Ps 149: Domnul îl iubește pe poporul sãu. (sau Aleluia.)
In 15,26-16,4: Duhul adevãrului, el va da mãrturie despre mine.

Meditatia zilei
Luni din sãptãmâna a 6-a a Paștelui

LECTURA I

Fiii lui Israel au trecut prin Marea Roşie ca pe uscat.

Citire din cartea Exodului 14,21–15,1

În zilele acelea, 21 Moise şi-a întins mâna asupra mării. Domnul a alungat marea, toată noaptea, cu un vânt puternic de la răsărit şi a transformat-o în uscat. Apele s-au despărţit, 22 iar fiii lui Israel au intrat prin mijlocul mării, mergând ca pe uscat; apele erau ca un zid la dreapta şi la stânga lor. 23 Egiptenii, urmărindu-i, au intrat după ei în mijlocul mării cu toţi caii lui faraon, cu carele şi călăreţii lui. 24 Spre ziuă, Domnul a privit din stâlpul de foc şi din nor spre tabăra egiptenilor şi a umplut tabăra egiptenilor de spaimă. 25 A făcut să sară roţile de la carele lor, încât cu greu mergeau carele. Atunci au strigat egiptenii: „Să fugim din faţa lui Israel, că Domnul se luptă pentru ei împotriva noastră”. 26 Domnul i-a zis lui Moise: „Întinde-ţi mâna asupra mării, ca să se întoarcă apele asupra egiptenilor, asupra carelor lor şi asupra călăreţilor lor”. 27 Moise şi-a întins mâna asupra mării şi marea s-a întors spre ziuă la locul ei. Egiptenii fugeau împotriva apei şi i-a înecat Dumnezeu în mijlocul valurilor. 28 Apele s-au tras la loc şi au acoperit carele şi călăreţii întregii oştiri a lui faraon, care intraseră după israeliţi în mare, şi nu a scăpat nici unul dintre ei. 29 Fiii lui Israel însă au trecut prin mare ca pe uscat şi apa le-a fost ca un zid la dreapta şi la stânga. 30 Aşa i-a salvat Domnul în ziua aceea pe israeliţi din mâinile egiptenilor şi au văzut fiii lui Israel cadavrele egiptenilor pe ţărmul mării. 31 A văzut Israel puterea cea mare pe care a folosit-o Domnul împotriva egiptenilor. S-a temut poporul de Domnul şi a crezut în Domnul şi în Moise, slujitorul lui. 5,1 Atunci Moise şi fiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta:

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ex 15.8-9.7 şi 10.17 (R.: 1a)

R.: Să cântăm Domnului, căci mare este biruinţa sa.

8 La suflarea nărilor tale apele s-au strâns grămadă,

valurile s-au ridicat asemenea unui dig,

abisurile s-au întărit în adâncurile mării.

9 Duşmanul şi-a zis: „Îi voi urmări şi-i voi ajunge din urmă,

voi împărţi prada şi-mi voi satisface pofta,

voi scoate sabia şi-i voi ucide cu mâna mea”. R.

 

7 Ţi-ai dezlănţuit mânia şi au fost mistuiţi ca paiele.

10 Tu ai pornit furtuna şi marea i-a acoperit,

au căzut ca plumbul în apele învolburate. R.

 

17 Tu vei duce poporul tău

şi-l vei aşeza pe muntele care este moştenirea ta,

în locul cel mai puternic,

pe care tu, Doamne, ţi l-ai ales ca tron,

în lăcaşul tău cel sfânt, pe care l-au zidit mâinile tale. R.

 


ALELUIA In 14,46-50

(Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva va păzi cuvântul meu; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Isus şi-a întins mâna către ucenicii săi şi a zis: „Iată mama mea şi rudele mele”.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 12,46-50

În acel timp, 46 Isus predica mulţimilor şi iată că mama şi rudele lui stăteau afară şi voiau să vorbească cu el. 47 Cineva i-a zis: „Iată, mama şi rudele tale stau afară şi vor să vorbească cu tine”. 48 Isus i-a răspuns celui care îi adusese vestea: „Cine este mama mea şi cine sunt rudele mele?” 49 Apoi şi-a întins mâna către ucenicii săi şi a zis: „Iată mama mea şi rudele mele! 50 Oricine face voia Tatălui meu, care este în ceruri, acela îmi este frate, soră şi mamă!”

Cuvântul Domnului