en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Fiii lui Israel au trecut prin Marea Roşie ca pe uscat.

Citire din cartea Exodului 14,21–15,1

În zilele acelea, 21 Moise şi-a întins mâna asupra mării. Domnul a alungat marea, toată noaptea, cu un vânt puternic de la răsărit şi a transformat-o în uscat. Apele s-au despărţit, 22 iar fiii lui Israel au intrat prin mijlocul mării, mergând ca pe uscat; apele erau ca un zid la dreapta şi la stânga lor. 23 Egiptenii, urmărindu-i, au intrat după ei în mijlocul mării cu toţi caii lui faraon, cu carele şi călăreţii lui. 24 Spre ziuă, Domnul a privit din stâlpul de foc şi din nor spre tabăra egiptenilor şi a umplut tabăra egiptenilor de spaimă. 25 A făcut să sară roţile de la carele lor, încât cu greu mergeau carele. Atunci au strigat egiptenii: „Să fugim din faţa lui Israel, că Domnul se luptă pentru ei împotriva noastră”. 26 Domnul i-a zis lui Moise: „Întinde-ţi mâna asupra mării, ca să se întoarcă apele asupra egiptenilor, asupra carelor lor şi asupra călăreţilor lor”. 27 Moise şi-a întins mâna asupra mării şi marea s-a întors spre ziuă la locul ei. Egiptenii fugeau împotriva apei şi i-a înecat Dumnezeu în mijlocul valurilor. 28 Apele s-au tras la loc şi au acoperit carele şi călăreţii întregii oştiri a lui faraon, care intraseră după israeliţi în mare, şi nu a scăpat nici unul dintre ei. 29 Fiii lui Israel însă au trecut prin mare ca pe uscat şi apa le-a fost ca un zid la dreapta şi la stânga. 30 Aşa i-a salvat Domnul în ziua aceea pe israeliţi din mâinile egiptenilor şi au văzut fiii lui Israel cadavrele egiptenilor pe ţărmul mării. 31 A văzut Israel puterea cea mare pe care a folosit-o Domnul împotriva egiptenilor. S-a temut poporul de Domnul şi a crezut în Domnul şi în Moise, slujitorul lui. 5,1 Atunci Moise şi fiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta:

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ex 15.8-9.7 şi 10.17 (R.: 1a)

R.: Să cântăm Domnului, căci mare este biruinţa sa.

8 La suflarea nărilor tale apele s-au strâns grămadă,

valurile s-au ridicat asemenea unui dig,

abisurile s-au întărit în adâncurile mării.

9 Duşmanul şi-a zis: „Îi voi urmări şi-i voi ajunge din urmă,

voi împărţi prada şi-mi voi satisface pofta,

voi scoate sabia şi-i voi ucide cu mâna mea”. R.

 

7 Ţi-ai dezlănţuit mânia şi au fost mistuiţi ca paiele.

10 Tu ai pornit furtuna şi marea i-a acoperit,

au căzut ca plumbul în apele învolburate. R.

 

17 Tu vei duce poporul tău

şi-l vei aşeza pe muntele care este moştenirea ta,

în locul cel mai puternic,

pe care tu, Doamne, ţi l-ai ales ca tron,

în lăcaşul tău cel sfânt, pe care l-au zidit mâinile tale. R.

 


ALELUIA In 14,46-50

(Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva va păzi cuvântul meu; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Isus şi-a întins mâna către ucenicii săi şi a zis: „Iată mama mea şi rudele mele”.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 12,46-50

În acel timp, 46 Isus predica mulţimilor şi iată că mama şi rudele lui stăteau afară şi voiau să vorbească cu el. 47 Cineva i-a zis: „Iată, mama şi rudele tale stau afară şi vor să vorbească cu tine”. 48 Isus i-a răspuns celui care îi adusese vestea: „Cine este mama mea şi cine sunt rudele mele?” 49 Apoi şi-a întins mâna către ucenicii săi şi a zis: „Iată mama mea şi rudele mele! 50 Oricine face voia Tatălui meu, care este în ceruri, acela îmi este frate, soră şi mamă!”

Cuvântul Domnului