en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul va arunca în adâncul mării toate păcatele noastre.

Citire din cartea profetului Mihea 7,14-15.18-20

Profetul Mihea a înălţat către Domnul această rugăciune: 14 „Doamne, cu toiagul tău fii păstorul poporului tău, al turmei care îţi aparţine şi care locuieşte singură în pădurea din mijlocul Carmelului, ca să pască din nou în Basan şi Galaad, ca în zilele de altă dată. 15 Ca în zilele în care a ieşit din Egipt îi vei arăta lucruri minunate. 18 Oare mai există vreun dumnezeu ca tine? Tu ierţi nelegiuirea şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei poporului tău. Tu nu ţii veşnic mânie, ci iubeşti îndurarea. 19 Întoarce-te şi îndură-te de noi, îndepărtează fărădelegile noastre şi aruncă în adâncul mării toate păcatele noastre. 20 Arată-ţi fidelitatea faţă de Iacob, iar faţă de Abraham iubirea, după cum ai promis cu jurământ odinioară părinţilor noştri”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,2-4.5-6.7-8 (R.: 8a)

R.: Arată-ne, Doamne, îndurarea ta!

2 Doamne, tu ai fost binevoitor cu ţara ta,

ai adus înapoi pe prizonierii din Iacob;

3 ai iertat poporului tău nelegiuirea,

4 i-ai acoperit toate păcatele;

ţi-ai potolit indignarea şi ai pus capăt mâniei tale. R.

 

5 Întoarce-ne iarăşi la starea de altădată,

Dumnezeule, mântuitorul nostru.

Uită supărarea împotriva noastră!

6 Oare vei continua să fii supărat pe noi,

vei ţine mânie din neam în neam? R.

 

7 Nu vei veni oare să ne înviorezi iarăşi,

pentru ca poporul tău să se bucure de tine?

8 Arată-ne, Doamne, îndurarea ta

şi dă-ne mântuirea ta. R.

 

ALELUIA In 14,46-50

(Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva va păzi cuvântul meu; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Isus şi-a întins mâna către ucenicii săi şi a zis: „Iată mama mea şi rudele mele”.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 12,46-50

În acel timp, 46 Isus predica mulţimilor şi iată că mama şi rudele lui stăteau afară şi voiau să vorbească cu el. 47 Cineva i-a zis: „Iată, mama şi rudele tale stau afară şi vor să vorbească cu tine”. 48 Isus i-a răspuns celui care îi adusese vestea: „Cine este mama mea şi cine sunt rudele mele?” 49 Apoi şi-a întins mâna către ucenicii săi şi a zis: „Iată mama mea şi rudele mele! 50 Oricine face voia Tatălui meu, care este în ceruri, acela îmi este frate, soră şi mamă!”

Cuvântul Domnului