en-USro-RO

| Login
13 noiembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 13 noiembrie 2019

Sfintii zilei
Sf. Augustina (Livia), cãlug.
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 32-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, IV
Lectionar
Înț 6,1-11: Ascultați, regilor, și înțelegeți!
Ps 81: Ridicã-te, Dumnezeule, și judecã pãmântul.
Lc 17,11-19: Nu s-a gãsit cine sã se întoarcã și sã-l glorifice pe Dumnezeu decât acest strãin?

Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 32-a de peste an

LECTURA I

Iată, voi face să cadă o ploaie de pâine din cer.

Citire din cartea Exodului 16,1-5.9-15

1 Întreaga comunitate a fiilor lui Israel a plecat de la Elim şi a ajuns în pustiul Sin, care se află între Elim şi Sinai, în ziua a cincisprezecea a lunii a doua de la ieşirea din Egipt. 2 Întreaga comunitate a fiilor lui Israel cârtea în pustiu împotriva lui Moise şi a fratelui său Aron. 3 Fiii lui Israel le-au zis: „Mai bine am fi murit de mâna Domnului în ţara Egiptului, când şedeam lângă oalele noastre cu carne şi când mâncam pâine pe săturate. Voi ne-aţi scos în acest pustiu ca să murim de foame noi toţi care suntem adunaţi aici”. 4 Domnul i-a zis lui Moise: „Iată, voi face să cadă o ploaie de pâine din cer, iar poporul să iasă zilnic, ca să-şi adune cât îi trebuie pentru o zi. Astfel îi voi pune la încercare, ca să văd dacă ascultă sau nu de Legea mea. 5 Iar în ziua a şasea, când vor măsura cât au adunat, vor găsi de două ori mai mult decât au adunat în fiecare zi”. 9 Moise i-a zis apoi lui Aron: „Porunceşte întregii obşti a fiilor lui Israel: Prezentaţi-vă în faţa Domnului, căci el a auzit cârtirea voastră”. 10 În timp ce Aron vorbea întregii comunităţi a fiilor lui Israel, aceştia şi-au îndreptat privirea spre pustiu şi iată gloria Domnului le-a apărut într-un nor. 11 Domnul i-a spus atunci lui Moise: 12 „Am auzit cârtirea fiilor lui Israel; spune-le: «După asfinţitul soarelui veţi avea carne din belşug şi dimineaţa veţi mânca pâine pe săturate. Veţi recunoaşte atunci că eu, Domnul, sunt Dumnezeul vostru»”. 13 În aceeaşi seară a venit un stol de prepeliţe care a acoperit câmpia, iar a doua zi dimineaţa era un strat de rouă în jurul taberei. 14 Când stratul de rouă s-a ridicat, a rămas pe suprafaţa pustiului o crustă fină, ceva mărunt ca boabele de chiciură pe pământ. 15 Când au văzut aceasta, fiii lui Israel şi-au zis unul către altul: „Manhu?”, ceea ce înseamnă: „Ce-i aceasta?”, căci nu ştiau ce era. Moise le-a zis: „Aceasta este pâinea pe care Domnul v-o dă să o mâncaţi!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 77,18-19.23-24.25-26.27-28 (R.: 24b)

R.: Tu ne dai, Doamne, pâine din ceruri.

18 Fiii lui Israel l-au ispitit pe Dumnezeu în inima lor,

cerându-i mâncare după foamea lor.

19 Au vorbit împotriva lui Dumnezeu şi au zis:

„Oare va putea Dumnezeu să ne aşeze masă în pustiu?” R.

 

23 El a poruncit norilor de sus

şi a deschis porţile cerului:

24 pentru a-i hrăni, a plouat peste ei mană,

le-a dat pâine din ceruri. R.

 

25 Au mâncat cu toţii pâinea celor tari;

Domnul le-a trimis hrană din belşug.

26 A stârnit în văzduh vântul de la răsărit

şi, cu puterea lui, a dezlănţuit vântul de la miazăzi. R.

 

27 A plouat peste ei nori de păsări,

atâta carne cât nisip pe malul mării:

28 le-a făcut să cadă în mijlocul taberei lor,

de jur împrejurul corturilor lor. R.


ALELUIA cf. Lc 8,11

(Aleluia) Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul este Cristos;

cine l-a aflat pe Cristos va trăi în veci. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Sămânţa a adus rod însutit.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,1-9

În ziua aceea 1 Isus a ieşit din casă şi s-a aşezat pe malul lacului. 2 În jurul lui s-a adunat o mulţime aşa de mare de oameni, încât el s-a urcat şi s-a aşezat în barcă iar mulţimea stătea pe mal. 3 El le-a spus multe lucruri în parabole: „Iată, semănătorul a ieşit să semene. 4 În timp ce semăna, o parte din seminţe au căzut lângă drum, unde au venit păsările cerului şi le-au mâncat. 5 Altele au căzut pe pământ pietros, unde era numai puţin pământ; ele au încolţit îndată pentru că pământul nu era destul de adânc, 6 dar când s-a ridicat soarele le-a dogorât şi, pentru că nu aveau rădăcină, s-au uscat. 7 Altele au căzut între spini iar spinii au crescut şi le-au înăbuşit. 8 În sfârşit, altele au căzut în pământ bun şi au dat roade, care o sută, care şaizeci, care treizeci. 9 Cine are urechi să audă!”

Cuvântul Domnului