en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Iată, voi face să cadă o ploaie de pâine din cer.

Citire din cartea Exodului 16,1-5.9-15

1 Întreaga comunitate a fiilor lui Israel a plecat de la Elim şi a ajuns în pustiul Sin, care se află între Elim şi Sinai, în ziua a cincisprezecea a lunii a doua de la ieşirea din Egipt. 2 Întreaga comunitate a fiilor lui Israel cârtea în pustiu împotriva lui Moise şi a fratelui său Aron. 3 Fiii lui Israel le-au zis: „Mai bine am fi murit de mâna Domnului în ţara Egiptului, când şedeam lângă oalele noastre cu carne şi când mâncam pâine pe săturate. Voi ne-aţi scos în acest pustiu ca să murim de foame noi toţi care suntem adunaţi aici”. 4 Domnul i-a zis lui Moise: „Iată, voi face să cadă o ploaie de pâine din cer, iar poporul să iasă zilnic, ca să-şi adune cât îi trebuie pentru o zi. Astfel îi voi pune la încercare, ca să văd dacă ascultă sau nu de Legea mea. 5 Iar în ziua a şasea, când vor măsura cât au adunat, vor găsi de două ori mai mult decât au adunat în fiecare zi”. 9 Moise i-a zis apoi lui Aron: „Porunceşte întregii obşti a fiilor lui Israel: Prezentaţi-vă în faţa Domnului, căci el a auzit cârtirea voastră”. 10 În timp ce Aron vorbea întregii comunităţi a fiilor lui Israel, aceştia şi-au îndreptat privirea spre pustiu şi iată gloria Domnului le-a apărut într-un nor. 11 Domnul i-a spus atunci lui Moise: 12 „Am auzit cârtirea fiilor lui Israel; spune-le: «După asfinţitul soarelui veţi avea carne din belşug şi dimineaţa veţi mânca pâine pe săturate. Veţi recunoaşte atunci că eu, Domnul, sunt Dumnezeul vostru»”. 13 În aceeaşi seară a venit un stol de prepeliţe care a acoperit câmpia, iar a doua zi dimineaţa era un strat de rouă în jurul taberei. 14 Când stratul de rouă s-a ridicat, a rămas pe suprafaţa pustiului o crustă fină, ceva mărunt ca boabele de chiciură pe pământ. 15 Când au văzut aceasta, fiii lui Israel şi-au zis unul către altul: „Manhu?”, ceea ce înseamnă: „Ce-i aceasta?”, căci nu ştiau ce era. Moise le-a zis: „Aceasta este pâinea pe care Domnul v-o dă să o mâncaţi!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 77,18-19.23-24.25-26.27-28 (R.: 24b)

R.: Tu ne dai, Doamne, pâine din ceruri.

18 Fiii lui Israel l-au ispitit pe Dumnezeu în inima lor,

cerându-i mâncare după foamea lor.

19 Au vorbit împotriva lui Dumnezeu şi au zis:

„Oare va putea Dumnezeu să ne aşeze masă în pustiu?” R.

 

23 El a poruncit norilor de sus

şi a deschis porţile cerului:

24 pentru a-i hrăni, a plouat peste ei mană,

le-a dat pâine din ceruri. R.

 

25 Au mâncat cu toţii pâinea celor tari;

Domnul le-a trimis hrană din belşug.

26 A stârnit în văzduh vântul de la răsărit

şi, cu puterea lui, a dezlănţuit vântul de la miazăzi. R.

 

27 A plouat peste ei nori de păsări,

atâta carne cât nisip pe malul mării:

28 le-a făcut să cadă în mijlocul taberei lor,

de jur împrejurul corturilor lor. R.


ALELUIA cf. Lc 8,11

(Aleluia) Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul este Cristos;

cine l-a aflat pe Cristos va trăi în veci. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Sămânţa a adus rod însutit.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,1-9

În ziua aceea 1 Isus a ieşit din casă şi s-a aşezat pe malul lacului. 2 În jurul lui s-a adunat o mulţime aşa de mare de oameni, încât el s-a urcat şi s-a aşezat în barcă iar mulţimea stătea pe mal. 3 El le-a spus multe lucruri în parabole: „Iată, semănătorul a ieşit să semene. 4 În timp ce semăna, o parte din seminţe au căzut lângă drum, unde au venit păsările cerului şi le-au mâncat. 5 Altele au căzut pe pământ pietros, unde era numai puţin pământ; ele au încolţit îndată pentru că pământul nu era destul de adânc, 6 dar când s-a ridicat soarele le-a dogorât şi, pentru că nu aveau rădăcină, s-au uscat. 7 Altele au căzut între spini iar spinii au crescut şi le-au înăbuşit. 8 În sfârşit, altele au căzut în pământ bun şi au dat roade, care o sută, care şaizeci, care treizeci. 9 Cine are urechi să audă!”

Cuvântul Domnului