en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Vreau să fac din tine un profet pentru popoare.

Începutul Cărţii profetului Ieremia 1,1.4-10

1 Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, care era unul dintre preoţii din Anatot, din ţinutul lui Beniamin. 4 Domnul mi s-a adresat, zicându-mi: 5 „Mai înainte de a te forma în sânul mamei tale, eu te-am cunoscut; mai înainte de a te naşte, eu te-am consacrat; vreau să fac din tine un profet pentru popoare”. 6 Iar eu am răspuns: „Ah, Doamne Dumnezeule, eu nu ştiu să vorbesc, pentru că nu sunt decât un copil”. 7 Însă Domnul mi-a spus: „Să nu zici: «Sunt un copil», căci vei merge la toţi la care te voi trimite şi le vei spune tot ce îţi voi porunci eu. 8 Să nu te temi de dânşii, căci eu sunt cu tine, ca să te ocrotesc” – spune Domnul. 9 Apoi Domnul şi-a întins mâna, mi-a atins buzele şi mi-a zis: „Iată, pun cuvintele mele pe buzele tale. 10 Să ştii că îţi dau astăzi putere asupra popoarelor şi împărăţiilor, ca să smulgi şi să dobori, ca să dărâmi şi să distrugi, ca să construieşti şi să plantezi”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 70,1-2.3-4a.5-6ab.15 şi 17

R.: În tine mă încred, Doamne, tu eşti ocrotitorul meu.

1 La tine, Doamne, îmi aflu adăpostul,

nicicând nu voi fi dat de ruşine.

2 Eliberează-mă şi apără-mă în dreptatea ta,

pleacă-ţi urechea spre mine şi salvează-mă. R.

 

3 Fii pentru mine stâncă şi cetate de refugiu,

pentru că numai tu eşti stânca

şi cetatea mea de apărare.

4a Scoate-mă, Dumnezeule, din mâna celui fărădelege. R.

 

5 Pentru că tu, Doamne, eşti speranţa mea,

în tine mi-am pus încrederea din copilărie.

6ab În tine mi-am găsit sprijin din sânul mamei mele,

de atunci tu ai fost ocrotitorul meu. R.

 

15 Gura mea va vesti în toate zilele dreptatea şi îndurarea ta

a căror măsură nu o pot cunoaşte.

17 Dumnezeule, m-ai învăţat din copilărie,

iar eu povestesc şi astăzi minunile tale. R.

 

ALELUIA cf. Lc 8,11

(Aleluia) Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul este Cristos;

cine l-a aflat pe Cristos va trăi în veci. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Sămânţa a adus rod însutit.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,1-9

În ziua aceea 1 Isus a ieşit din casă şi s-a aşezat pe malul lacului. 2 În jurul lui s-a adunat o mulţime aşa de mare de oameni, încât el s-a urcat şi s-a aşezat în barcă iar mulţimea stătea pe mal. 3 El le-a spus multe lucruri în parabole: „Iată, semănătorul a ieşit să semene. 4 În timp ce semăna, o parte din seminţe au căzut lângă drum, unde au venit păsările cerului şi le-au mâncat. 5 Altele au căzut pe pământ pietros, unde era numai puţin pământ; ele au încolţit îndată pentru că pământul nu era destul de adânc, 6 dar când s-a ridicat soarele le-a dogorât şi, pentru că nu aveau rădăcină, s-au uscat. 7 Altele au căzut între spini iar spinii au crescut şi le-au înăbuşit. 8 În sfârşit, altele au căzut în pământ bun şi au dat roade, care o sută, care şaizeci, care treizeci. 9 Cine are urechi să audă!”

Cuvântul Domnului