en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul se va coborî pe muntele Sinai în prezenţa întregului popor.

Citire din cartea Exodului 19,1-2.9abc.10-11.16-20b

1 La trei luni după ieşirea din Egipt, fiii lui Israel au pătruns în pustiul Sinai. 2 Plecând din Rafidim, ei au ajuns în acest pustiu şi-au stabilit tabăra acolo, chiar în faţa muntelui. 9abc Domnul i-a spus lui Moise: „Iată, eu voi veni la tine într-un nor des, pentru ca poporul care mă va auzi vorbind să aibă încredere în tine pentru totdeauna”. 10 Domnul i-a mai spus lui Moise: „Du-te la poporul meu şi porunceşte-i să îndeplinească ritualul curăţirii azi şi mâine, să spele hainele, 11 ca să fie pregătiţi pentru a treia zi, căci în a treia zi, în prezenţa întregului popor, Domnul se va coborî pe muntele Sinai”. 16 A treia zi, dimineaţa, a început să tune şi să fulgere; un nor greu a coborât deasupra muntelui şi s-a auzit un sunet puternic de trompetă. 17 În tabără tot poporul tremura, Moise a poruncit să iasă tot poporul în afara taberei, în întâmpinarea lui Dumnezeu şi au rămas toţi în picioare, la poalele muntelui. 18 Tot muntele Sinai era învăluit de fum, căci Domnul se coborâse în mijlocul focului. Fumul se înălţa, ca fumul unui cuptor înalt şi tot muntele se cutremura îngrozitor. 19 Sunetul de trompetă era din ce în ce mai puternic; Moise vorbea şi Dumnezeu îi răspundea în tunet. 20b Domnul s-a coborât pe muntele Sinai, chiar pe vârful muntelui şi l-a chemat pe Moise, iar Moise s-a suit la el.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Dan 3,52.53-54.55-56

R.: Lăudat şi preaînălţat să fii, Doamne, în vecii vecilor.

52 Binecuvântat să fii, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri. Binecuvântat să fie numele tău glorios şi sfânt. R.

 

53 Binecuvântat să fii în templul sfânt al măririi tale. 54 Binecuvântat să fii pe tronul împărăţiei tale. R.

 

55 Binecuvântat să fii tu, care pătrunzi adâncurile şi şezi peste heruvimi. 56 Binecuvântat să fii pe firmamentul cerului. R.

 


ALELUIA cf. Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerului,dar lor nu li s-a dat.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,10-17

În acel timp, 10 ucenicii s-au apropiat de Isus şi i-au spus: „Pentru ce le vorbeşti în parabole?” 11 El le-a răspuns: „Pentru că vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerului, dar lor nu li s-a dat. 12 Celui care are i se va mai da şi-i va prisosi, dar celui care nu are şi ceea ce are i se va lua. 13 De aceea le vorbesc în parabole, pentru că, deşi văd, nu văd, pentru că, deşi aud, nu aud şi nu înţeleg. 14 Astfel se împlineşte în ei profeţia lui Isaia care zice: «Cu urechile veţi auzi, dar nu veţi înţelege; cu ochii veţi privi, dar nu veţi vedea. 15 Acest popor şi-a împietrit inima, şi-a astupat urechile şi-a acoperit ochii, pentru ca ochii lor să nu vadă, urechile lor să nu audă şi inima lor să nu înţeleagă, ca nu cumva să se convertească şi eu să-i vindec». 16 Dar fericiţi sunteţi voi, căci ochii voştri văd şi urechile voastre aud. 17 Căci vă spun adevărul: mulţi profeţi şi drepţi au dorit să vadă ceea ce vedeţi voi şi n-au văzut, şi să audă ce auziţi voi şi n-au auzit.

Cuvântul Domnului