en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

M-au părăsit pe mine izvorul de apă vie şi-au săpat rezervoare sparte.

Citire din cartea profetului Ieremia 2,1-3.7-8.12-13

Domnul mi s-a adresat spunându-mi: 1 „Mergi şi strigă la urechile Ierusalimului! Aşa vorbeşte Domnul: 2 «Mi-am adus aminte de gingăşia din anii tinereţii tale, de iubirea din vremea logodnei tale, când m-ai urmat în pustiu, într-un pământ necultivat. 3 Israel era o comoară sfântă pentru Domnul, pârga recoltei sale. Cine îndrăznea să mănânce din ea trebuia să ispăşească pentru aceasta; nenorocirea venea asupra lui» – spune Domnul. 7 Eu v-am dus într-o ţară ca o grădină, ca să vă înfruptaţi din roadele şi bunătăţile ei, dar numai cât aţi ajuns într-însa, voi aţi pângărit-o, aţi făcut din ţara mea un loc de sacrilegii. 8 Preoţii n-au întrebat: «Unde este Domnul?» şi apărătorii Legii nu mă mai cunoşteau, păstorii poporului s-au răsculat împotriva mea, profeţii au profeţit în numele zeului Baal şi au urmat zeii, care nu au nici o putere. 12 Voi cerurilor, îngroziţi-vă şi să se cutremure porţile voastre, spune Domnul. 13 Poporul meu a săvârşit o dublă nelegiuire: M-au părăsit pe mine, izvorul de apă vie şi-au săpat rezervoare, rezervoare sparte, care nu pot ţine apa!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 35,6-7ab.8-9.10-11 (R.: 10a)

R.: Tu, Doamne, eşti izvorul vieţii!

6 Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri

şi fidelitatea ta depăşeşte norii.

7ab Dreptatea ta este ca munţii cei înalţi

şi judecăţile tale sunt ca adâncul mărilor. R.

 

8 Cât de minunată este bunătatea ta, Dumnezeule,

oamenii îşi găsesc adăpost la umbra aripilor tale.

9 Se delectează la ospeţele bogate ale casei tale,

tu îi adăpi din şuvoaiele desfătărilor tale. R.

 

10 Căci la tine este izvorul vieţii,

în lumina ta vom vedea lumina.

11 Continuă să-ţi reverşi bunătatea peste cei care te cunosc

şi dreptatea peste cei drepţi cu inima. R.

 

ALELUIA cf. Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerului,dar lor nu li s-a dat.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,10-17

În acel timp, 10 ucenicii s-au apropiat de Isus şi i-au spus: „Pentru ce le vorbeşti în parabole?” 11 El le-a răspuns: „Pentru că vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerului, dar lor nu li s-a dat. 12 Celui care are i se va mai da şi-i va prisosi, dar celui care nu are şi ceea ce are i se va lua. 13 De aceea le vorbesc în parabole, pentru că, deşi văd, nu văd, pentru că, deşi aud, nu aud şi nu înţeleg. 14 Astfel se împlineşte în ei profeţia lui Isaia care zice: «Cu urechile veţi auzi, dar nu veţi înţelege; cu ochii veţi privi, dar nu veţi vedea. 15 Acest popor şi-a împietrit inima, şi-a astupat urechile şi-a acoperit ochii, pentru ca ochii lor să nu vadă, urechile lor să nu audă şi inima lor să nu înţeleagă, ca nu cumva să se convertească şi eu să-i vindec». 16 Dar fericiţi sunteţi voi, căci ochii voştri văd şi urechile voastre aud. 17 Căci vă spun adevărul: mulţi profeţi şi drepţi au dorit să vadă ceea ce vedeţi voi şi n-au văzut, şi să audă ce auziţi voi şi n-au auzit.

Cuvântul Domnului