en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Legea a fost dată prin Moise.

Citire din cartea Exodului 20,1-17

În zilele acelea, 1 Dumnezeu s-a adresat lui Moise pe muntele Sinai şi a rostit aceste cuvinte: 2 „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 3 Să nu ai alţi dumnezei afară de mine. 4 Să nu-ţi faci chip cioplit şi nimic ce să înfăţişeze lucrurile care sunt sus în cer sau jos pe pământ, sau în apele care sunt sub pământ. 5 Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi al patrulea neam al celor care mă urăsc, 6 şi mă îndur până la al miilea neam de cei care mă iubesc şi păzesc poruncile mele. 7 Să nu spui numele Domnului Dumnezeului tău în zadar, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel care va lua în zadar numele lui. 8 Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca să o sfinţeşti. 9 Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci toate muncile tale, 10 dar ziua a şaptea este zi de odihnă, închinată Domnului Dumnezeul tău; să nu lucrezi în acea zi nimic, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici servitorul tău, nici servitoarea ta, nici vitele tale, nici străinul care este în casa ta. 11 Căci în şase zile a făcut Dumnezeu cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o. 12 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să trăieşti mult în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 13 Să nu ucizi. 14 Să nu săvârşeşti adulter. 15 Să nu furi. 16 Să nu mărturiseşti fals împotriva aproapelui tău. 17 Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti femeia aproapelui tău, nici servitorul, nici servitoarea, nici boul, nici măgarul şi nici un lucru ce este al lui”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11 (R.: In 6,69)

R.: Doamne, tu ai cuvintele vieţii veşnice!

8 Legea Domnului este desăvârşită,

înviorează sufletul;

mărturia Domnului este adevărată,

îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

 

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,

înveselesc inima,

poruncile Domnului sunt strălucitoare, luminează ochii. R.

 

10 Frica de Domnul este curată;

rămâne în veacul veacului;

judecăţile Domnului sunt adevărate,

toate sunt drepte. R.

 

11 Ele sunt mai preţioase decât aurul

şi decât toate pietrele scumpe,

mai dulci decât fagurele şi decât mierea. R.


ALELUIA cf. Lc 8,15

(Aleluia) Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu

într-o inimă curată şi generoasă, şi aduc roade bogate prin răbdare. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine ascultă cuvântul şi-l înţelege aduce roade.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,18-23

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 18 Ascultaţi ce vrea să spună parabola semănătorului. 19 Când cineva aude cuvintele împărăţiei fără să le înţeleagă, vine Cel Rău şi răpeşte cea ce s-a semănat în inima lui; în cazul lui, sămânţa a căzut lângă drum. 20 Sămânţa a căzut în pământ pietros la acela care aude cuvânt şi-l primeşte îndată cu bucurie; 21 dar în inima lui nu prinde rădăcini, căci el este nestatornic şi – când este strâmtorat şi prigonit din cauza cuvântului – îndată se poticneşte şi cade. 22 Între spini sămânţa a căzut la acela care – ce-i drept – aude cuvântul, dar apoi grijile acestei lumi şi pofta de avere înăbuşă cuvântul şi-l împiedică să aducă roade. 23 În pământ bun a căzut sămânţa la aceia care aud cuvântul şi-l înţeleg, apoi aduc roade, care o sută, care şaizeci, care treizeci”.

Cuvântul Domnului