en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Vă voi da păstori după inima mea. Toate popoarele se vor aduna în Ierusalim.

Citire din cartea profetului Ieremia 3,14-17

Aşa vorbeşte Domnul: 14 „Întoarceţi-vă, fiii mei rătăciţi, căci eu sunt stăpânul vostru; eu voi lua câte unul din fiecare cetate şi câte doi din fiecare trib şi vă voi aduce în Sion. 15 Vă voi da păstori după inima mea, care vă vor conduce cu înţelepciune şi iscusinţă. 16 După ce v-aţi înmulţit şi aţi ajuns la bunăstare în ţară, nimeni nu mai striga în vremea aceea: «Arca alianţei Domnului». Nimeni nu se mai gândea la ea, nimeni nu o mai amintea, nimeni nu se mai ocupa de ea; toate acestea nu se mai făceau. 17 Dar în viitor vor numi Ierusalimul «Tronul Domnului». Toate popoarele se vor aduna pentru a invoca acolo numele Domnului şi nu vor mai urma pornirile rele ale inimii lor împietrite”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ier 31,10.11-12ab.13 (R.: 10d)

R.: Domnul ne poartă de grijă, căci el este păstorul nostru.

10 Ascultaţi, popoarelor, cuvântul Domnului,

vestiţi-l în insulele îndepărtate şi spuneţi:

„Cel care l-a împrăştiat pe Israel, tot el îl va aduna

şi-l va păzi aşa cum păstorul îşi păzeşte turma. R.

 

11 Căci Domnul l-a răscumpărat pe Iacob,

l-a eliberat din mâna celui mai tare.

12ab Ei vor veni cu chiote de bucurie la Muntele Sionului,

vor curge spre bunătăţile Domnului. R.

 

13 Fecioara se va prinde cu veselie în horă,

se vor bucura tinerii şi bătrânii laolaltă;

voi schimba jalea lor în bucurie,

îi voi mângâia şi-i voi înveseli după necazul lor”. R.

 

ALELUIA cf. Lc 8,15

(Aleluia) Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu

într-o inimă curată şi generoasă, şi aduc roade bogate prin răbdare. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine ascultă cuvântul şi-l înţelege aduce roade.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,18-23

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 18 Ascultaţi ce vrea să spună parabola semănătorului. 19 Când cineva aude cuvintele împărăţiei fără să le înţeleagă, vine Cel Rău şi răpeşte cea ce s-a semănat în inima lui; în cazul lui, sămânţa a căzut lângă drum. 20 Sămânţa a căzut în pământ pietros la acela care aude cuvânt şi-l primeşte îndată cu bucurie; 21 dar în inima lui nu prinde rădăcini, căci el este nestatornic şi – când este strâmtorat şi prigonit din cauza cuvântului – îndată se poticneşte şi cade. 22 Între spini sămânţa a căzut la acela care – ce-i drept – aude cuvântul, dar apoi grijile acestei lumi şi pofta de avere înăbuşă cuvântul şi-l împiedică să aducă roade. 23 În pământ bun a căzut sămânţa la aceia care aud cuvântul şi-l înţeleg, apoi aduc roade, care o sută, care şaizeci, care treizeci”.

Cuvântul Domnului