en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Această casă, care îmi poartă numele, este oare în ochii voştri o peşteră de tâlhari?

Citire din cartea profetului Ieremia 7,1-11

1 Iată cuvântul pe care Domnul i l-a adresat lui Ieremia: „Mergi şi stai la intrarea în templu şi acolo strigă aceste cuvinte: 2 Ascultaţi cuvântul Domnului, voi toţi oamenii din Iuda, care intraţi prin aceste porţi, ca să vă închinaţi Domnului! 3 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: Îndreptaţi purtarea şi faptele voastre şi eu vă voi lăsa să locuiţi în acest loc. 4 Nu vă încredeţi în cuvintele înşelătoare ale acelora care spun: «Aici este templul Domnului! Templul Domnului! Templul Domnului!» 5 Dacă veţi îndrepta cu adevărat purtarea şi faptele voastre şi veţi da sentinţe drepte la judecată, 6 dacă nu-i veţi asupri pe cei străini stabiliţi între voi, pe orfani şi pe văduve, dacă în acest loc nu veţi condamna la moarte pe cel nevinovat, dacă nu veţi alerga după dumnezei străini, spre pieirea voastră, 7 atunci vă voi face să locuiţi în acest loc, pe pământul pe care l-am dat părinţilor voştri cu mult timp în urmă şi pentru totdeauna. 8 Dar voi vă încredeţi în cuvinte înşelătoare care nu aduc nici un folos; 9 voi puteţi să furaţi, să ucideţi, să săvârşiţi adulter, să faceţi jurăminte false, să aduceţi jertfe lui Baal, să vă închinaţi altor dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi 10 şi apoi să veniţi să vă prezentaţi în faţa mea în această casă, care poartă numele meu, şi să spuneţi: «Suntem curaţi!», ca apoi să faceţi mai departe toate aceste nelegiuiri. 11 Această casă, care îmi poartă numele, este oare în ochii voştri o peşteră de tâlhari? Eu, iată, eu am văzut!”, spune Domnul.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 83,3.4.5-6a şi 8a.11 (R.: 2)

R.: Doamne, Dumnezeul nostru, cât de plăcut este în casa ta!

3 Sufletul meu suspină şi se topeşte de dorul casei Domnului,

inima mea şi trupul meu tresaltă de bucurie

când îmi aduc aminte de Dumnezeul cel viu. R.

 

4 Până şi pasărea îşi găseşte un adăpost

şi rândunica un cuib pentru puii săi;

altarele tale, stăpâne al universului,

împăratul meu şi Dumnezeul meu! R.

 

5 Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta,

pentru că te pot lăuda mereu.

6a Fericiţi sunt cei care îşi află tăria în tine.

8a Pe măsură ce se apropie de casa ta, le creşte înflăcărarea. R.

 

11 Căci pentru mine mai mult face o zi în lăcaşurile tale,

decât o mie de zile în altă parte;

prefer să stau în pragul casei Dumnezeului meu,

decât să locuiesc în casele păcătoşilor. R.

 

ALELUIA Iac 1,21

(Aleluia) Primiţi cu umilinţă cuvântul semănat în voi, căci el poate să vă mântuiască. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Lăsaţi neghina şi grâul să crească împreună până la seceriş.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,24-30

În acel timp, Isus a spus mulţimii această parabolă: 24 „Împărăţia cerurilor este asemenea unui om care a semănat sămânţă bună în ogorul său. 25 Dar în timp ce toţi dormeau, a venit duşmanul său şi a semănat neghină printre grâu şi s-a dus. 26 Când a crescut paiul şi a dat în spic, atunci s-a văzut şi neghina. 27 Servitorii au mers la stăpân şi i-au spus: «Stăpâne, n-ai semănat oare sămânţă bună în ogorul tău? De unde are atunci neghină?» 28 El le-a răspuns: «Un duşman a făcut aceasta!» Servitorii i-au zis: «Vrei să mergem să o plivim?» 29 Dar el a răspuns: «Nu, ca nu cumva plivind neghina să smulgeţi o dată cu ea şi grâul. 30 Lăsaţi-le să crească împreună până la seceriş. În timpul seceratului voi spune secerătorilor: Pliviţi întâi neghina, legaţi-o în snopi ca să o ardem, iar grâul adunaţi-l în hambarul meu»”.

Cuvântul Domnului