en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Tu ai cerut înţelepciune.

Citire din cartea întâi a Regilor 3,5-12

În timpul nopţii, 5 Domnul i-a apărut în vis lui Solomon şi i-a spus: „Cere-mi ce vrei şi eu îţi voi da”. 6 Solomon i-a răspuns: „Tu ai arătat multă dragoste servitorului tău David, tatăl meu, care a trăit în faţa ta, fiind fidel, drept şi cu inima sinceră faţă de tine. Tu i-ai păstrat această mare dragoste şi i-ai dat un fiu care şade acum pe tronul său. 7 Aşadar, Doamne, Dumnezeul meu, tu m-ai pus rege în locul lui David, tatăl meu. Însă eu sunt foarte tânăr, nu ştiu să mă comport ca un rege. 8 Şi iată-mă în fruntea poporului, pe care tu l-ai ales; este un popor numeros, atât de numeros, încât nu poate fi numărat şi nici apreciat. 9 Dă-i slujitorului tău o inimă înţeleaptă, ca să ştie să conducă poporul tău, să deosebească binele de rău. Altfel, cum aş putea conduce poporul tău, care este atât de puternic?” 10 Domnului i-a plăcut cererea lui Solomon 11 şi i-a spus: „Deoarece tu ai dorit înţelepciune, şi n-ai cerut nici viaţă lungă, nici bogăţie, nici moartea duşmanilor tăi, ci ai cerut pricepere, ca să dai hotărâri drepte, 12 iată, eu voi face după cuvântul tău: îţi dau inimă înţeleaptă şi pricepută;

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,57 şi 72.76-77.127-128.129-130 (R.: cf. 97a)

R.: Legea ta, Doamne, este izvor de înţelepciune.

57 Partea mea este Domnul:

eu am promis să păzesc cuvintele tale.

72 Pentru mine mai mult preţuieşte Legea ta

decât mii de lucruri de aur şi de argint. R.

 

76 Bunătatea ta să-mi fie mângâiere,

aşa cum ai promis slujitorului tău.

77 Să se coboare asupra mea îndurarea ta, ca să am viaţă,

pentru că Legea ta este desfătarea mea. R.

 

127 De aceea eu iubesc poruncile tale

mai mult decât aurul cel mai preţios.

128 De aceea eu păzesc întocmai poruncile tale

şi urăsc orice cale a minciunii. R.

 

129 Învăţăturile tale sunt minunate,

de aceea le păzesc cu fidelitate.

130 Explicarea cuvintelor tale dă lumină,

dă pricepere celor neştiutori. R.

 

LECTURA A II-A

A hotărât dinainte ca noi să purtăm chipul Fiului său.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,28-30

Fraţilor, 28 noi ştim că Dumnezeu toate le îndreaptă spre binele celor care îl iubesc pe el, adică al acelora care au fost chemaţi potrivit planului său. 29 Într-adevăr, pe aceia pe care i-a ştiut mai dinainte i-a şi predestinat să poarte chipul Fiului său, ca Fiul să fie primul născut dintr-o mulţime de fraţi. 30 Pe cei pe care i-a predestinat să aibă această asemănare i-a şi chemat; pe cei pe care i-a chemat i-a şi îndreptăţit; pe cei pe care i-a îndreptăţit i-a şi condus la mărirea sa.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA cf. Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,44-52

În acel timp, Isus a spus mulţimilor: 44 „Împărăţia cerurilor este asemenea cu o comoară ascunsă într-un ogor pe care un om găsind-o, o ascunde din nou şi, cuprins de bucurie, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela. 45 Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. 46 Când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce, vinde tot ce are şi-l cumpără. 47 Împărăţia cerurilor se mai poate asemăna cu un năvod aruncat în mare, care strânge tot felul de peşti. 48 Când s-a umplut, pescarii îl trag la ţărm, se aşază şi aleg peştii buni în coşuri iar pe cei răi îi aruncă. 49 Tot aşa va fi şi la sfârşitul lumii: îngerii vor veni şi vor despărţi pe cei răi de cei drepţi, 50 şi-i vor arunca în cuptorul cu foc. Acolo vor plânge şi vor scrâşni din dinţi. 51 Aţi înţeles toate acestea?” Ei au răspuns: „Da!” 52 Apoi le-a zis: „Orice cărturar care a devenit ucenic al împărăţiei cerurilor este asemenea gospodarului care scoate din tezaurul său lucruri noi şi vechi”.

Cuvântul Domnului

 

sau forma scurtă:

 

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,44-46

În acel timp, Isus a spus mulţimilor: 44 „Împărăţia cerurilor este asemenea cu o comoară ascunsă într-un ogor pe care un om găsind-o, o ascunde din nou şi, cuprins de bucurie, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela. 45 Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. 46 Când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce, vinde tot ce are şi-l cumpără”. Cuvântul Domnului