en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Vor mânca şi va mai rămâne.

Citire din cartea a doua a Regilor 4,42-44

În zilele acelea, 42 a venit un bărbat din Baal-Salisa la Elizeu, omul lui Dumnezeu, şi i-a adus douăzeci de pâini de orz şi grâu proaspăt, din noua recoltă, într-un sac. Elizeu a poruncit servitorului său: „Dă-le oamenilor să mănânce!” 43 Servitorul i-a răspuns: „Cum o să ajungă acestea la o sută de oameni?” Elizeu a stăruit: „Dă-le să mănânce, căci aşa vorbeşte Domnul: «Vor mânca şi va mai rămâne!» 44 Le-a pus deci în faţa oamenilor iar ei au mâncat şi a mai rămas, aşa cum spusese Domnul.

Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,10-11.15-16.17-18 (R.: cf. 15)

R.: Doamne, tu ne dai hrană la vreme potrivită.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura

şi sfinţii tăi să te binecuvânteze;

11 să proclame slava împărăţiei tale

şi să-ţi facă cunoscută puterea. R.

 

15 Ochii tuturor se îndreaptă plini de speranţă spre tine,

tu le dai hrană la vreme potrivită;

16 tu deschizi mâinile tale

şi saturi cu dărnicie orice vietate. R.

 

17 Drept este Domnul pe toate căile sale,

milostiv în toate lucrările sale.

18 Domnul este alături de cei care-l cheamă,

alături de cei care-l cheamă din toată inima. R.

 

LECTURA A II-A

Este un singur trup, un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,1-6

Fraţilor, 1 eu cel întemniţat pentru Domnul, vă rog să urmaţi cum se cuvine chemarea pe care aţi primit-o de la Dumnezeu; 2 fiţi smeriţi, blânzi, răbdători, îngăduiţi-vă cu iubire unii pe alţii, 3 străduiţi-vă, să păstraţi unitatea Duhului prin legătura păcii. 4 Este un singur trup, un singur Duh, după cum una este speranţa pe care aţi primit-o: aceea a chemării voastre. 5 Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez, 6 un singur Dumnezeu, Tată al tuturor, care domneşte peste toate, lucrează prin toţi şi este prezent în noi toţi.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Lc 7,14

(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat printre noi şi Domnul l-a vizitat pe poporul său. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Au împărţit celor care şedeau cât a voit fiecare.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,1-15

În acel timp, 1 Isus a trecut dincolo de Lacul Tiberiadei, numit şi Marea Galileii. 2 O mare mulţime mergea după el, pentru că văzuse minunile pe care le făcea cu cei bolnavi. 3 Isus s-a suit pe munte şi acolo s-a aşezat împreună cu ucenicii săi. 4 Paştele, marea sărbătoare a iudeilor, era aproape. 5 Deci ridicându-şi Isus ochii şi văzând că vine către el mulţime mare, a zis către Filip: „De unde vom cumpăra pâine, ca să mănânce aceştia?” 6 El spunea aceasta numai ca să-l încerce, căci el ştia ce avea să facă. 7 Filip i-a răspuns: „Pâine de două sute de dinari n-ar ajunge ca să ia fiecare câte puţin”. 8 Andrei, fratele lui Simon Petru, unul dintre ucenici, i-a zis: 9 „Este aici un băiat care are cinci pâini de orz şi doi peşti. Dar ce sunt acestea la atâta lume?” 10 Isus a zis: „Spuneţi oamenilor să se aşeze. Era iarbă multă în acel loc. S-au aşezat deci un număr în care numai bărbaţii erau cam la cinci mii. 11 Atunci Isus a luat pâinile şi, după ce a mulţumit, le-a împărţit celor ce şedeau jos; de asemenea şi din peşti cât a voit fiecare. 12 După ce s-au săturat, a zis ucenicilor săi: 13 „Adunaţi firimiturile ce au rămas, ca nimic să nu se piardă”. Au adunat şi au umplut douăsprezece coşuri cu firimiturile rămase de la cei care au mâncat din cele cinci pâini de orz. 14 Iar oamenii, văzând minunea pe care a făcut-o Isus, ziceau: „Acesta este într-adevăr profetul care trebuie să vină în lume”. 15 Cunoscând Isus că au de gând să vină să-l ia cu sila şi să-l facă rege, s-a retras din nou pe munte, el singur.

Cuvântul Domnului