en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Să nu se supere Domnul meu, dacă îndrăznesc să vorbesc.

Citire din cartea Genezei 18,20-32

În zilele acelea, cei trei bărbaţi care îl vizitaseră pe Abraham erau gata să plece spre Sodoma. 20 Atunci Domnul i-a zis: „Cât de mare este strigătul care se ridică împotriva Sodomei şi Gomorei şi cât de greu este păcatul lor! 21 Mă voi coborî să văd dacă purtarea lor corespunde întocmai cu strigătul ajuns până la mine, iar de nu, voi vedea!” 22 De acolo, bărbaţii s-au îndreptat spre Sodoma, iar Abraham a mai rămas înaintea Domnului. 23 El s-a apropiat şi i-a zis: „Oare îl vei nimici pe cel drept împreună cu cel păcătos? 24 Poate că se află cincizeci de drepţi în cetate; vrei tu cu adevărat să-i nimiceşti şi pe ei? Oare nu vei cruţa cetatea pentru cei cincizeci de drepţi care sunt în ea? 25 Departe de tine să faci un lucru ca acesta: să-l faci pe cel drept să moară împreună cu cel păcătos, să-l tratezi pe cel drept în acelaşi fel ca pe cel păcătos! Departe de tine aşa ceva! Oare judecătorul întregului pământ va da o sentinţă nedreaptă?” 26 Domnul i-a răspuns: „Dacă voi găsi cincizeci de drepţi în Sodoma, pentru ei voi cruţa toată cetatea!” 27 Abraham a reluat: „Voi îndrăzni să vorbesc cu Domnul, eu care nu sunt decât praf şi cenuşă! 28 Poate că din cincizeci de drepţi vor lipsi cinci. Pentru aceştia cinci care lipsesc vei nimici toată cetatea?” Domnul i-a răspuns: „N-o voi distruge, dacă voi găsi patruzeci şi cinci”. 29 Abraham a insistat: „Poate că se vor găsi numai patruzeci”. Domnul i-a răspuns: „Pentru cei patruzeci, n-o voi distruge!” 30 Abraham i-a zis: „Să nu se supere Domnul meu, dacă îndrăznesc să mai vorbesc. Poate că vor fi numai treizeci!” Domnul i-a răspuns: „Dacă voi găsi treizeci de drepţi, n-o voi distruge!” 31 Abraham i-a zis atunci: „Voi îndrăzni să mai vorbesc încă o dată Domnului meu. Poate se vor găsi numai douăzeci!” Domnul i-a răspuns: „Pentru cei douăzeci, n-o voi distruge!” 32 Atunci i-a mai zis Abraham: „Să nu se supere Domnul meu, nu voi mai vorbi decât o singură dată. Poate se vor găsi numai zece!” Domnul i-a răspuns: „Pentru cei zece, nu voi distruge cetatea Sodoma!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 137,1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8 (R.: cf. 3a)

R.: Ascultă-mă, Doamne, când strig către tine!

1 Te laud, Doamne, din toată inima,

pentru că ai ascultat cuvintele mele.

2a Îţi cânt înaintea îngerilor,

mă prostern spre templul tău cel sfânt. R.

 

2bc Laud numele tău pentru bunătatea şi fidelitatea ta,

căci ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor tale.

3 În ziua în care te-am chemat m-ai ascultat,

m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. R.

 

6 Oricât de sus ar fi Domnul, el îi vede pe cei smeriţi

şi îi recunoaşte din depărtare pe cei îngâmfaţi.

7ab Chiar dacă trebuie să trec printr-o mare strâmtorare,

tu îmi ocroteşti viaţa. R.

 

7c Dreapta ta mă mântuieşte.

8 Domnul va duce la bun sfârşit ceea ce a început în mine.

Doamne, bunătatea ta este veşnică.

Nu părăsi, Doamne, lucrarea mâinilor tale. R.

 

LECTURA A II-A

Dumnezeu v-a dat viaţa împreună cu Cristos, iertându-vă păcatele.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 2,12-14

Fraţilor, 12 prin Botez voi aţi fost înmormântaţi cu Cristos; împreună cu el voi aţi şi înviat, pentru că aţi crezut în puterea lui Dumnezeu, care l-a înviat pe el din morţi. 13 Voi eraţi morţi din cauza păcatelor voastre şi pentru că trupul vostru nu primise tăierea împrejur. Însă Dumnezeu v-a dat viaţă împreună cu Cristos; 14 el ne-a iertat toate păcatele, el a distrus dovada scrisă a datoriei care ne copleşea, împreună cu condiţiile ei apăsătoare: a anulat-o, pironind-o pe crucea lui Cristos.

Cuvântul Domnului

ALELUIA cf. Rom 8,15

(Aleluia) L-am primit pe Duhul Sfânt, prin care am devenit copii adoptivi şi prin care îl numim pe Dumnezeu „Tatăl nostru”. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cereţi şi vi se va da!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,1-13

1 Într-o zi, Isus se afla în rugăciune. Când a terminat, unul dintre ucenicii săi l-a rugat: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, aşa cum şi Ioan Botezătorul i-a învăţat pe ucenicii săi”. 2 El le-a răspuns: Când vă rugaţi spuneţi: „Tată, sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta. 3 Dă-ne zilnic pâinea de care avem nevoie. 4 Iartă-ne păcatele, căci şi noi iertăm oricui ne-a greşit, şi nu ne duce pe noi în ispită”. 5 Isus le-a mai spus: „Dacă unul dintre voi are vreun prieten şi merge la el în miez de noapte ca să-i spună: «Prietene, împrumută-mi trei pâini, 6 căci unul dintre prietenii mei, aflat în călătorie, a venit la mine şi n-am nimic să-i pun înainte», 7 şi dacă dinăuntru, celălalt îi răspunde: «Lasă-mă în pace, uşa e deja încuiată, copiii mei şi cu mine ne-am culcat. Nu pot să mă scol şi să-ţi dau ce-mi ceri», 8 vă spun: Chiar dacă nu s-ar scula ca să-i dea, pentru că-i este prieten, se va scula totuşi din cauza insistenţei lui şi-i va dat tot ce-i trebuie. 9 De aceea vă spun: Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide. 10 Căci cel care cere primeşte, cel care caută găseşte şi celui care bate i se va deschide. 11 Sau este printre voi vreun tată care i-ar da un şarpe fiului său, când îi cere un peşte, 12 sau un scorpion, când îi cere un ou? 13 Deci dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi lucruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult nu-l va da Tatăl ceresc pe Duhul Sfânt, acelora care i-l cer”.

Cuvântul Domnului