en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Acest popor a săvârşit un mare păcat: şi-a făcut un dumnezeu de aur.

Citire din cartea Exodului 32,15-24.30-35

În zilele acelea, 15 Moise s-a coborât de pe munte, având în mână cele două table ale Legii; aceste table erau scrise pe ambele feţe; 16 ele erau lucrarea lui Dumnezeu, de asemenea şi scrisul, care era gravat pe ele, era al lui Dumnezeu. 17 Iosue, auzind aclamaţiile poporului, i-a zis lui Moise: „În tabără sunt strigăte de bătălie”. 18 Moise a răspuns: „Nu sunt strigăte de victorie, nici strigăte de înfrângere, ceea ce aud sunt glasurile a două coruri care cântă”. 19 Când s-a apropiat de tabără, a văzut un viţel de aur şi oameni care dansau. El s-a aprins de mânie, a aruncat cele două table ale Legii şi le-a sfărâmat la poalele muntelui. 20 Apoi a apucat viţelul pe care îl făcuseră, l-a ars în foc, l-a prefăcut în cenuşă, iar cenuşa a pus-o în apa pe care a dat-o fiilor lui Israel s-o bea. 21 Şi i-a zis fratelui său Aron: „Ce ţi-a făcut acest popor că l-ai târât într-un păcat aşa de mare?” 22 Aron i-a răspuns: „Să nu se supere domnul meu! Tu ştii bine că poporul acesta este înclinat spre rău! 23 Ei mi-au zis: «Fă-ne un dumnezeu, care să meargă în fruntea noastră. Căci lui Moise, bărbatul care ne-a scos din Egipt, nu ştim ce i s-a întâmplat». 24 Eu le-am spus: «Acela dintre voi care are aur să-l dea». Ei mi l-au dat, eu l-am topit în foc şi a ieşit acest viţel”. 30 A doua zi Moise a spus poporului: „Aţi săvârşit un mare păcat. Acum mă voi urca la Domnul; poate voi obţine iertarea păcatului vostru”. 31 Moise s-a întors la Domnul şi i-a zis: „Acest popor a săvârşit un mare păcat; şi-a făcut un dumnezeu de aur. 32 Dar acum, dacă ai vrea, să ierţi păcatul lor... Dacă nu, şterge-mă din cartea ta!” 33 Domnul i-a răspuns lui Moise: „Pe acela îl voi şterge din cartea mea care a păcătuit împotriva mea. 34 Acum du-te şi condu poporul către locul pe care ţi l-am arătat şi îngerul meu va merge înaintea ta; dar în ziua în care îi voi trage la răspundere, îi voi pedepsi pentru păcatul lor.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 105,19-20.21-22.23 (R.: 1a)

R.: Iartă, Doamne, păcatele săvârşite de poporul tău.

sau

Aleluia.

19 Părinţii noştri au făcut un viţel în Horeb,

s-au închinat înaintea unui chip turnat,

20 şi au schimbat slava lor adevărată

cu chipul unui bou care mănâncă iarbă. R.

 

21 Au uitat de Dumnezeu, mântuitorul lor,

care a făcut lucruri mari în Egipt,

22 minuni în ţara lui Ham,

semne minunate la Marea Roşie. R.

 

23 El a hotărât să-i nimicească, dar Moise, alesul său,

a intervenit înaintea lui,

potolindu-i mânia, ca să nu-i distrugă. R.

 


ALELUIA Iac 1,18

(Aleluia) Tatăl ne-a dat viaţă prin cuvântul adevărului, ca să facă din noi, cei dintâi chemaţi dintre toate făpturile sale.

(Aleluia)

 

EVANGHELIA

Grăuntele de muştar se face un pom, încât păsările cerului îşi fac cuib în ramurile lui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,31-35

În acel timp, 31 Isus a spus mulţimii această parabolă: „Împărăţia cerului este asemenea unui grăunte de muştar pe care un om l-a semănat în ogorul său. 32 Acesta este cel mai mic dintre toate seminţele, dar după ce a crescut este mai mare decât celelalte plante şi se face un pom, încât păsările cerului îşi fac cuiburile în ramurile lui”. 33 Le-a mai spus şi o altă parabolă: „Împărăţia cerului este asemenea cu plămădeala pe care o femeie o pune în trei măsuri mari de făină, ca să dospească tot aluatul”. 34 Toate acestea le-a spus mulţimii în parabole şi nimic nu le spunea fără să se folosească de parabole, 35 ca să se împlinească cele spuse de profetul care zice: „Voi vorbi în parabole şi voi vesti cele ascunse de la începutul lumii”.

Cuvântul Domnului