en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Poporul meu va fi ca acel brâu putred, care nu mai este bun de nimic.

Citire din cartea profetului Ieremia 13,1-11

1 Domnul mi-a vorbit astfel: „Du-te şi-ţi cumpără un brâu de in şi încinge-ţi mijlocul, fără să-l pui în apă”. 2 Eu am cumpărat brâul, aşa cum mi-a poruncit Domnul, şi mi-am încins mijlocul. 3 Apoi cuvântul Domnului mi-a fost adresat din nou: 4 „Cu brâul pe care l-ai cumpărat şi cu care eşti încins, ridică-te şi du-te la Eufrat şi ascunde-l acolo în crăpătura unei stânci”. 5 Am plecat deci să-l ascund lângă Eufrat, aşa cum mi-a poruncit Domnul. 6 După mai multă vreme, Domnul mi-a spus: „Du-te la Eufrat şi adu înapoi brâul pe care l-ai ascuns acolo din porunca mea”. 7 Atunci m-am dus la Eufrat, am căutat brâul şi l-am luat din locul în care îl ascunsesem. Dar brâul putrezise şi nu mai era bun de nimic. 8 Atunci mi-a fost adresat cuvântul Domnului: 9 „Aşa spune Domnul: Iată, aşa voi face să putrezească mândria lui Iuda şi a Ierusalimului, oricât de mare ar fi ea. 10 Acest popor rău, care nu vrea să asculte cuvintele mele, care rămâne cu inima împietrită şi care merge după zei străini ca să le slujească şi să li se închine, va ajunge ca acest brâu care nu mai este bun de nimic. 11 Căci aşa cum îşi alipeşte omul brâul de coapsele sale, aşa mi-am alipit eu toată casa lui Israel şi toată casa lui Iuda, ca să fie poporul meu, faima mea, lauda mea şi podoaba mea, dar ei nu au voit să mă asculte”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Dt 32,18-19.20.21 (R.: 18a)

R.: L-ai uitat pe Domnul, l-ai părăsit pe creatorul tău!

18 Ai dat uitării stânca, pe Dumnezeu, care te-a adus pe lume,

l-ai uitat pe Dumnezeul care te-a creat.

19 Văzând aceasta, Domnul s-a aprins de mânie

împotriva fiilor şi a fiicelor sale. R.

 

20 El a zis: „Îmi voi întoarce faţa de la ei

şi apoi voi vedea ce li se va întâmpla în viitor;

căci ei sunt un neam înrăit,

sunt fii lipsiţi de credinţă. R.

 

21 Mi-au trezit gelozia, cinstind un dumnezeu care nu există,

mi-au aprins mânia cu idolii lor care nu sunt nimic;

le voi trezi gelozia printr-un popor de nimic

le voi aprinde mânia prin oameni fără minte”. R.

 

ALELUIA Iac 1,18

(Aleluia) Tatăl ne-a dat viaţă prin cuvântul adevărului, ca să facă din noi, cei dintâi chemaţi dintre toate făpturile sale.

(Aleluia)

 

EVANGHELIA

Grăuntele de muştar se face un pom, încât păsările cerului îşi fac cuib în ramurile lui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,31-35

În acel timp, 31 Isus a spus mulţimii această parabolă: „Împărăţia cerului este asemenea unui grăunte de muştar pe care un om l-a semănat în ogorul său. 32 Acesta este cel mai mic dintre toate seminţele, dar după ce a crescut este mai mare decât celelalte plante şi se face un pom, încât păsările cerului îşi fac cuiburile în ramurile lui”. 33 Le-a mai spus şi o altă parabolă: „Împărăţia cerului este asemenea cu plămădeala pe care o femeie o pune în trei măsuri mari de făină, ca să dospească tot aluatul”. 34 Toate acestea le-a spus mulţimii în parabole şi nimic nu le spunea fără să se folosească de parabole, 35 ca să se împlinească cele spuse de profetul care zice: „Voi vorbi în parabole şi voi vesti cele ascunse de la începutul lumii”.

Cuvântul Domnului