en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul vorbea cu Moise faţă în faţă.

Citire din cartea Exodului 33,7-11; 34,5b-9.28

În zilele acelea, 7 Moise lua cortul şi-l întindea la o oarecare depărtare în afara taberei. I s-a dat numele de „cortul întâlnirii” şi oricine voia să ceară sfat de la Domnul trebuia să iasă din tabără, ca să ajungă la cortul întâlnirii. 8 Când Moise ieşea, ca să meargă la cort, toată lumea se ridica în picioare. Fiecare rămânea astfel la intrarea cortului său şi-l urmărea pe Moise cu privirea, până când acesta intra în cort. 9 După ce Moise intra, coloana de nor cobora, se oprea la intrarea în cort şi Dumnezeu vorbea cu Moise. 10 Tot poporul vedea coloana de nor, care rămânea la intrarea în cort; toţi se ridicau şi se prosternau, fiecare în faţa cortului său. 11 Domnul vorbea cu Moise faţă în faţă, aşa cum vorbeşte omul cu vecinul său. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar servitorul său, tânărul Iosue, fiul lui Nun, nu pleca din cort. 34,5b Într-o zi Domnul s-a coborât din nor, s-a oprit aproape de Moise şi a rostit el însuşi numele său; 6 el a trecut prin faţa lui Moise, spunând: „Iahve, Domnul Dumnezeu, este bun şi îndurător, încet la mânie, fidel şi plin de dragoste. 7 El îşi ţine cuvântul până la a mia generaţie; suportă greşeala, nelegiuirea şi păcatul, dar nu lasă să treacă nimic, căci pedepseşte greşeala părinţilor în fii şi nepoţi până la a treia şi a patra generaţie”. 8 Moise s-a prosternat îndată la pământ 9 şi a spus: „Dacă este adevărat, Doamne, că am aflat har înaintea ta, atunci mergi împreună cu noi; ce-i drept, suntem un popor îndărătnic, dar tu iartă-ne vinovăţia şi păcatul şi fă din noi un popor care să-ţi aparţină”. 28 Moise a rămas pe Sinai împreună cu Domnul patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; n-a mâncat pâine şi nici nu a băut apă. Pe tablele de piatră a scris cuvintele legământului: cele zece porunci.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,6-7.8-9.10-11.12-13 (R.: 8a)

R.: Bun şi îndurător este Domnul!

6 Domnul este drept în tot ce săvârşeşte

şi apără cauza celor asupriţi.

7 El a făcut cunoscute lui Moise căile sale

şi faptele sale minunate fiilor lui Israel. R.

8 Domnul este bun şi îndurător,

el este îndelung răbdător şi plin de dragoste.

9 El nu dojeneşte la nesfârşit,

nici nu poartă pe veci mânie. R.

 

10 El nu se poartă cu noi după greşelile noastre,

nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre.

11 Cât de mare este distanţa de la cer la pământ,

tot aşa de mare este mila sa

faţă de cei care se tem de dânsul. R.

 

12 Cât este de departe răsăritul de apus,

atât de mult îndepărtează de la noi păcatele noastre.

13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,

aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de el. R.

 


ALELUIA cf. Lc 8,11

(Aleluia) Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul este Cristos;

cine l-a aflat pe Cristos va trăi în veci. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Aşa cum se adună neghina şi se arde în foc, aşa va fi la sfârşitul lumii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,36-43

În acel timp, 36 părăsind mulţimea, Isus a venit acasă. Ucenicii lui s-au apropiat de el şi i-au spus: „Explică-ne parabola neghinei din ogor”. 37 El le-a zis: „Cel care seamănă sămânţa bună este Fiul Omului. 38 Ogorul este lumea; sămânţa bună sunt fiii împărăţiei; neghina sunt fiii Celui Rău. 39 Duşmanul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. 40 Aşa cum se adună neghina şi se arde în foc, aşa va fi la sfârşitul lumii. 41 Fiul Omului va trimite pe îngerii săi şi vor culege pe toţi cei care au dus pe alţii la păcat şi pe cei care săvârşesc răul 42 şi îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plâns şi scrâşnire din dinţi. 43 Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi să audă!”

Cuvântul Domnului