en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Aminteşte-ţi, Doamne, de legământul tău cu noi şi nu-l desface.

Citire din cartea profetului Ieremia 14,17-22

Domnul mi-a vorbit astfel: 17 „Spune poporului aceste cuvinte: «Ochii mei varsă lacrimi zi şi noapte fără încetare, căci o mare nenorocire s-a abătut asupra fecioarei, asupra fiicei poporului meu; rana ei este fără leac. 18 Dacă ies la câmp, iată văd oameni străpunşi de sabie; dacă mă întorc în cetate, văd oameni chinuiţi de foame. Chiar profetul şi preotul străbat o ţară pe care nu o cunosc»”. 19 „Doamne, oare l-ai respins pe Iuda pentru totdeauna? Ţi s-a făcut scârbă de Sion? Pentru ce ne-ai lovit astfel, că nu mai există vindecare pentru noi? Aşteptam pacea, dar nu vine nimic bun! Aşteptam timpul vindecării dar iată numai spaimă! 20 Noi recunoaştem, Doamne, nelegiuirea, vinovăţia părinţilor noştri; am păcătuit împotriva ta! 21 Pentru cinstea numelui tău, nu ne părăsi. Nu profana tronul măririi tale. Aminteşte-ţi de legământul tău cu noi şi nu-l desface! 22 Este oare printre idolii păgânilor vreunul care să poată da ploaia? Oare cerul dă ploaia de la sine sau tu, Doamne, Dumnezeul nostru? Noi nădăjduim în tine, căci tu ai făcut toate lucrurile”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 78,8.9.11.13 (R.: 9bc)

R.: Iartă-ne, Doamne, pentru cinstea numelui tău preasfânt.

8 Nu-ţi mai aminti de fărădelegile noastre de demult,

ci să ne întâmpine degrabă îndurarea ta,

căci suntem cu totul lipsiţi de putere. R.

 

9 Ajută-ne, Dumnezeule, mântuitorul nostru,

spre slava numelui tău,

eliberează-ne şi iartă-ne păcatele pentru numele tău. R.

 

11 Să ajungă până la tine gemetele celor prinşi în război,

scapă cu braţul tău puternic pe cei daţi la moarte. R.

 

13 Iar noi, poporul tău şi turma pe care tu o păzeşti,

te vom lăuda în veci

şi vom vesti din neam în neam mărirea ta. R.

 

ALELUIA cf. Lc 8,11

(Aleluia) Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul este Cristos;

cine l-a aflat pe Cristos va trăi în veci. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Aşa cum se adună neghina şi se arde în foc, aşa va fi la sfârşitul lumii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,36-43

În acel timp, 36 părăsind mulţimea, Isus a venit acasă. Ucenicii lui s-au apropiat de el şi i-au spus: „Explică-ne parabola neghinei din ogor”. 37 El le-a zis: „Cel care seamănă sămânţa bună este Fiul Omului. 38 Ogorul este lumea; sămânţa bună sunt fiii împărăţiei; neghina sunt fiii Celui Rău. 39 Duşmanul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. 40 Aşa cum se adună neghina şi se arde în foc, aşa va fi la sfârşitul lumii. 41 Fiul Omului va trimite pe îngerii săi şi vor culege pe toţi cei care au dus pe alţii la păcat şi pe cei care săvârşesc răul 42 şi îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plâns şi scrâşnire din dinţi. 43 Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi să audă!”

Cuvântul Domnului