en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Fiii lui Israel, văzând faţa strălucitoare a lui Moise, nu îndrăzneau să se apropie de el.

Citire din cartea Exodului 34,29-35

29 Când Moise a coborât de pe muntele Sinai, având în mâini cele două table ale Legii, el nu ştia că faţa lui strălucea de lumină, pentru că vorbise cu Domnul. 30 Aron şi toţi fiii lui Israel l-au văzut pe Moise venind cu faţa strălucitoare. Şi deoarece nu îndrăzneau să se apropie, 31 Moise i-a chemat. Aron şi toţi fruntaşii comunităţii au venit atunci la el şi Moise le-a vorbit. 32 Apoi toţi fiii lui Israel s-au apropiat şi le-a transmis toate poruncile pe care Domnul i le dăduse pe muntele Sinai. 33 Când a terminat de vorbit, şi-a acoperit faţa cu un văl. 34 Şi ori de câte ori se prezenta în faţa Domnului, ca să vorbească cu el, Moise îşi scotea vălul până când pleca. 35 Atunci transmitea fiilor lui Israel hotărârile pe care le primise, iar fiii lui Israel îi vedeau faţa strălucind. Apoi îşi acoperea faţa din nou cu vălul, până când mergea iarăşi să vorbească cu Domnul.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 98,5.6.7.9 (R.: cf. 9c)

R.: Sfânt eşti, Doamne, Dumnezeul nostru!

5 Preamăriţi-l pe Domnul, Dumnezeul nostru,

aruncaţi-vă la picioarele tronului său,

căci el este sfânt! R.

 

6 Moise, preotul Aron

şi Samuel care invocau numele Domnului,

îl chemau pe Domnul şi el îi asculta. R.

 

7 El le-a vorbit din coloana de nor,

iar ei au păzit cuvintele lui

şi Legea primită de la el. R.

9 Preamăriţi-l pe Domnul, Dumnezeul nostru,

şi închinaţi-vă spre muntele lui cel sfânt!

căci sfânt este Domnul Dumnezeul nostru! R.

 


ALELUIA In 15,15b

(Aleluia) V-am numit prietenii mei, spune Domnul; deoarece toate câte le-am auzit de la Tatăl meu vi le-am făcut cunoscute vouă. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,44-46

În acel timp, Isus a spus mulţimilor: 44 „Împărăţia cerurilor este asemenea cu o comoară ascunsă într-un ogor pe care un om găsind-o, o ascunde din nou şi, cuprins de bucurie, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela. 45 Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. 46 Când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce, vinde tot ce are şi-l cumpără”.

Cuvântul Domnului