en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Pentru ce este suferinţa mea fără de sfârşit? Dacă te vei întoarce la mine, vei fi din nou slujitorul meu.

Citire din cartea profetului Ieremia 15,10.16-21

Ieremia s-a plâns: 10 „Vai de mine, mamă! Pentru ce m-ai născut pe mine, care sunt motiv de neînţelegere şi de ceartă pentru toată ţara! Nu-s dator nimănui şi nimeni nu mi-e dator, şi totuşi toţi mă blestemă. 16 Când întâlneam cuvintele tale, ele erau hrana mea; cuvintele tale erau bucuria şi desfătarea inimii mele, căci numele tău a fost invocat asupra mea, Doamne, Dumnezeul oştirilor. 17 Niciodată nu m-am aşezat în cercul batjocoritorilor ca să mă distrez; apucat de mâna ta, şed singuratic, pentru că tu m-ai umplut de indignare. 18 Pentru ce este suferinţa mea fără sfârşit, rana mea aşa de rea, încât nu vrea să se vindece? Ai devenit pentru mine ca un pârâu care dispare, cu ape nestatornice! 19 La toate acestea Domnul mi-a răspuns: «Dacă te vei întoarce la mine, te voi face să revii şi vei fi din nou slujitorul meu. Dacă vei şti să deosebeşti ceea ce este de valoare de ceea ce este vrednic de dispreţ, tu vei fi gura mea. Ei se vor întoarce la tine şi nu tu te vei întoarce la ei. 20 Eu te voi face ca un zid tare de bronz în faţa acestui popor; ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor putea învinge, căci eu sunt cu tine ca să te salvez şi să te eliberez. 21 Te voi smulge din mâinile celor răi, te voi elibera din mâinile celor nemiloşi»”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 58,2-3.4-5a.10-11.17.18 (R.: 17d)

R.: Tu, Doamne, eşti scăparea mea când mă aflu în strâmtorare.

2 Dumnezeule, scapă-mă de duşmanii mei,

apără-mă de cei care se ridică împotriva mea.

3 Scapă-mă de răufăcători,

păzeşte-mă de oamenii însetaţi de sânge. R.

 

4 Iată-i că stau la pândă să-mi ia viaţa;

cei puternici se ridică împotriva mea,

fără să fiu vinovat, fără să fi păcătuit, Doamne!

5a Fără nici o pricină, ei aleargă, se pregătesc să mă atace. R.

 

10 Mă îndrept spre tine, tăria mea,

numai tu, Dumnezeule, eşti scăparea mea.

11 Îndurarea lui Dumnezeu îmi vine în ajutor,

Dumnezeu mă va face să-i privesc cu dispreţ pe duşmanii mei. R.

 

17 Dar eu voi cânta puterea ta,

dis-de-dimineaţă voi lăuda bunătatea ta;

tu eşti un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost, în ziua necazului. R.

 

18 Tăria mea, pe tine vreau să te laud!

Căci tu, Dumnezeule, eşti turnul meu de scăpare,

Dumnezeul meu, plin de îndurare! R.

 

ALELUIA In 15,15b

(Aleluia) V-am numit prietenii mei, spune Domnul; deoarece toate câte le-am auzit de la Tatăl meu vi le-am făcut cunoscute vouă. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,44-46

În acel timp, Isus a spus mulţimilor: 44 „Împărăţia cerurilor este asemenea cu o comoară ascunsă într-un ogor pe care un om găsind-o, o ascunde din nou şi, cuprins de bucurie, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela. 45 Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. 46 Când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce, vinde tot ce are şi-l cumpără”.

Cuvântul Domnului