en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cum este argila în mâinile olarului aşa sunteţi voi în mâna mea.

Citire din cartea profetului Ieremia 18,1-6

1 Cuvântul Domnului i-a fost adresat lui Ieremia: „Du-te şi coboară în casa olarului, acolo vei auzi cuvintele mele”. 3 coborât deci în casa olarului şi iată, el lucra la roata sa. 4 Vasul pe care îl modela din argilă cu mâna sa s-a stricat; atunci el a luat-o de la capăt şi a făcut altul cum i s-a părut mai bine. 5 Atunci mi-a fost adresat acest cuvânt al Domnului: 6 „Casa lui Israel, oare eu nu v-aş putea trata pe voi ca acest olar? spune Domnul. Iată, cum este argila în mâinile olarului, aşa sunteţi voi în mâna mea, casa lui Israel”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,2.3-4.5-6ab (R.: 5a)

R.: Fericit este omul care se încrede în Domnul.

sau

Aleluia.

2 Laudă, suflete al meu, pe Domnul!

Voi lăuda pe Domnul în toată viaţa mea,

voi cânta Dumnezeului meu cât voi trăi. R.

 

3 Nu vă puneţi încrederea în cei puternici,

în oameni, căci ei nu vă pot salva.

4 Suflarea lor trece, iar ei se întorc în ţărână

şi în aceeaşi zi se destramă planurile lor. R.

 

5 Fericit este acela care are ca sprijin pe Dumnezeul lui Iacob,

fericit este acela care îşi pune încrederea în Domnul Dumnezeul său.

6ab Domnul a făcut cerul şi pământul, marea şi toate câte se află în ele. R.

 

ALELUIA cf. Fap 16,14b

(Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre, ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Pescarii aleg peştii buni în coşuri iar pe cei răi îi aruncă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,47-53

În acel timp, Isus a spus mulţimii: 47 „Împărăţia cerurilor se mai poate asemăna cu un năvod aruncat în mare, care strânge tot felul de peşti. 48 Când s-a umplut, pescarii îl trag la ţărm, se aşază şi aleg peştii buni în coşuri iar pe cei răi îi aruncă. 49 Tot aşa va fi şi la sfârşitul lumii: îngerii vor veni şi vor despărţi pe cei răi de cei drepţi, 50 şi-i vor arunca în cuptorul cu foc. Acolo vor plânge şi vor scrâşni din dinţi. 51 Aţi înţeles toate acestea?” Ei au răspuns: „Da!” 52 Apoi le-a zis: „Orice cărturar care a devenit ucenic al împărăţiei cerurilor este asemenea gospodarului care scoate din tezaurul său lucruri noi şi vechi”. 53 Când a terminat de spus aceste parabole Isus a plecat mai departe.

Cuvântul Domnului