en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Acestea sunt sărbătorile Domnului în care să ţineţi adunările sfinte, să aduceţi jertfă şi să nu lucraţi.

Citire din cartea Leviticului 23,1-2.5-11.15-16.27.34b-37

1 Domnul i-a vorbit astfel lui Moise: 2 „Spune fiilor lui Israel: Acestea sunt sărbătorile Domnului, zilele adunării sfinte, la care să-i chemaţi pe fiii lui Israel la datele hotărâte. 5 În ziua a paisprezecea a lunii întâi, la asfinţitul soarelui, este Paştele în cinstea Domnului. 6 Ziua a cincisprezecea a aceleiaşi luni este sărbătoarea Azimelor în cinstea Domnului; timp de şapte zile să mâncaţi pâine nedospită. 7 În ziua întâi să ţineţi o adunare sfântă şi să nu faceţi nici o muncă servilă. 8 Timp de şapte zile să aduceţi Domnului ca jertfă mâncăruri pregătite la foc. În ziua a şaptea să convocaţi o adunare sfântă şi să nu faceţi nici o muncă servilă”. 9 Domnul i-a spus lui Moise: 10 „Spune fiilor lui Israel: După ce veţi fi intrat în ţara pe care v-o dau, când veţi începe secerişul, primul snop din recolta voastră să-l aduceţi preotului. 11 El îl va prezenta Domnului, îl va ridica în faţa lui pentru a atrage asupra voastră bunăvoinţa sa. Această prezentare o va face în prima zi după sâmbătă. 15 Începând cu prima zi după sâmbătă, din ziua în care veţi prezenta snopul vostru, să număraţi şapte săptămâni întregi. 16 În prima zi după a şaptea sâmbătă, adică în ziua a cincizecea, să oferiţi din nou Domnului o jertfă de mâncare. 27 Ziua a zecea a lunii a şaptea este Ziua Împăcării; să convocaţi o adunare sfântă, să vă înfrânaţi şi să oferiţi Domnului ca jertfă mâncăruri pregătite la foc. 34b Începând cu ziua a cincisprezecea din luna a şaptea, timp de şapte zile este sărbătoarea Corturilor în cinstea Domnului. 35 În prima zi să ţineţi o adunare sfântă şi să nu faceţi nici o muncă servilă. 36 Timp de şapte zile să oferiţi Domnului ca jertfă mâncăruri pregătite la foc. În ziua a opta să ţineţi o adunare sfântă şi să aduceţi o jertfă Domnului. 37 Acestea sunt sărbătorile Domnului în care să-i chemaţi pe fiii lui Israel ca să ofere Domnului mâncăruri pregătite la foc, arderi de tot, ofrande de mâncare, victime şi jertfe de băutură, conform cu ritualul propriu fiecărei zile”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 80,3-4.5-6ab.10-11ab (R.: 2a)

R.: Preamăriţi-l pe Domnul cu cântece de bucurie!

3 Începeţi cântarea, bateţi toba,

sunaţi din harpa cea plăcută şi din alăută.

4 Sunaţi din trâmbiţă la lună nouă,

când revine ziua noastră de sărbătoare. R.

 

5 Aceasta este o lege pentru Israel,

o poruncă a Dumnezeului lui Iacob!

6ab El a orânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif,

când a ieşit din ţara Egiptului. R.

 

10 Să nu admiţi nici un alt dumnezeu,

să nu te închini nici unui dumnezeu străin!

11ab Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,

care te-am scos din ţara Egiptului. R.

 


ALELUIA 1Pt 1,25

(Aleluia) Cuvântul Domnului rămâne în veci, iar acest cuvânt este evanghelia care v-a fost predicată. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu este el oare fiul tâmplarului? De unde are el toate acestea?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,54-58

În acel timp, 54 Isus a venit în cetatea sa şi a început să-i înveţe pe oameni în sinagogă; toţi erau uimiţi şi ziceau: „De unde are el această înţelepciune şi puterea de a face minuni? 55 Nu este el oare fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui, şi Iacob, Iosif, Simon şi Iuda nu sunt ei verii lui? 56 Şi verişoarele lui nu trăiesc toate printre noi? De unde are el toate acestea?” 57 Şi erau indignaţi din pricina lui. Atunci Isus le-a zis: „Nicăieri nu este profetul mai dispreţuit decât în patria şi în casa lui”. 58 Şi nu a făcut multe minuni acolo din cauza necredinţei lor.

Cuvântul Domnului