en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Tot poporul s-a adunat împotriva lui Ieremia în templul Domnului.

Citire din cartea profetului Ieremia 26,1-9

1 La începutul domniei lui Ioachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, din partea Domnului i-au fost adresate lui Ieremia aceste cuvinte: 2 „Aşa vorbeşte Domnul: «Stai în pridvorul templului şi tuturor locuitorilor din cetăţile lui Iuda, care vin să se închine în templu, spune-le toate aceste cuvinte pe care eu ţi le-am poruncit să le vesteşti! Să nu laşi afară nici un cuvânt! 3 Poate te vor asculta şi se va întoarce fiecare de pe calea lui cea rea; şi în acest caz voi renunţa la nenorocirea pe care o pregătesc împotriva lor din cauza răutăţii faptelor lor. 4 Aşadar, să le spui: Aşa vorbeşte Domnul: dacă nu mă ascultaţi, dacă nu urmaţi Legea pe care v-am dat-o, 5 dacă nu ascultaţi cuvintele profeţilor, slujitorii mei, pe care îi trimit necontenit şi pe care voi nu i-aţi ascultat, 6 voi face cu acest templu ce am făcut cu cel din Şilo, şi voi face din această cetate un exemplu de blestem pentru toate naţiunile pământului!»” 7 Preoţii, profeţii şi tot poporul l-au auzit pe Ieremia rostind aceste cuvinte în templul Domnului. 8 Şi când Ieremia a terminat de spus întregului popor tot ceea ce Domnul îi poruncise să spună, preoţii, profeţii şi tot poporul l-au prins şi au strigat: „La moarte cu tine! 9 Pentru ce profeţeşti în numele Domnului că templul acesta va ajunge ca acela din Şilo şi că cetatea aceasta va fi pustiită şi lăsată fără locuitori?” Şi tot poporul s-a strâns grămadă împotriva lui Ieremia în templul Domnului.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 68,5.8-10.14 (R.: 14c)

R.: În marea ta bunătate, ascultă-mă, Doamne!

5 Cei ce mă urăsc fără temei

sunt mai mulţi decât firele de păr de pe capul meu;

numeroşi sunt cei care mă acuză pe nedrept:

trebuie să le dau înapoi, deşi n-am furat nimic. R.

 

8 Pentru tine sufăr batjocură

şi ocara îmi acoperă faţa.

9 Am ajuns un străin pentru fraţii mei,

un necunoscut pentru fiii mamei mele;

10 căci râvna pentru casa ta m-a mistuit,

ocările celor care te insultă au căzut asupra mea. R.

 

14 Dar eu către tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne,

căci acum e timpul să-ţi arăţi bunăvoinţa.

În marea ta bunătate, răspunde-mi, Dumnezeule,

tu care mă poţi mântui cu adevărat. R.

 

ALELUIA 1Pt 1,25

(Aleluia) Cuvântul Domnului rămâne în veci, iar acest cuvânt este evanghelia care v-a fost predicată. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu este el oare fiul tâmplarului? De unde are el toate acestea?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,54-58

În acel timp, 54 Isus a venit în cetatea sa şi a început să-i înveţe pe oameni în sinagogă; toţi erau uimiţi şi ziceau: „De unde are el această înţelepciune şi puterea de a face minuni? 55 Nu este el oare fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui, şi Iacob, Iosif, Simon şi Iuda nu sunt ei verii lui? 56 Şi verişoarele lui nu trăiesc toate printre noi? De unde are el toate acestea?” 57 Şi erau indignaţi din pricina lui. Atunci Isus le-a zis: „Nicăieri nu este profetul mai dispreţuit decât în patria şi în casa lui”. 58 Şi nu a făcut multe minuni acolo din cauza necredinţei lor.

Cuvântul Domnului