en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

În anul jubiliar, fiecare dintre voi să se întoarcă la proprietatea sa.

Citire din cartea Leviticului 25,1.8-17

1 Domnul i-a vorbit lui Moise pe muntele Sinai: 8 „Să număraţi şapte săptămâni de ani, de şapte ori câte şapte ani, adică patruzeci şi nouă de ani. 9 În ziua a zecea din luna a şaptea, în sărbătoarea Împăcării, sunaţi din trompeta cu care se dă de veste; în această zi sunaţi din trompetă în toată ţara. 10 Declaraţi anul al cincizecilea ca un an sfânt şi proclamaţi libertatea pentru toţi locuitorii ţării. Acesta să fie anul vostru jubiliar; fiecare dintre voi să se întoarcă la proprietatea lui, fiecare dintre voi să se întoarcă la familia lui. 11 Acest al cincizecilea an să fie pentru voi un an jubiliar; Nu veţi semăna şi nu veţi secera grâul care va creşte de la sine; şi nu veţi culege via care n-a fost îngrijită. 12 Jubileul va fi pentru voi un an sfânt; veţi mânca numai ceea ce creşte de la sine pe câmp. 13 În acest an jubiliar, fiecare dintre voi să se întoarcă la proprietatea sa. 14 Dacă trebuie să vinzi sau să cumperi în acest interval, să nu faci nici o nedreptate fratelui tău. 15 Cel care cumpără să ţină cont de anii scurşi de la jubileu; cel care vinde să ţină cont de anii care au rămas. 16 Cu cât anii rămaşi vor fi mai mulţi, cu atât preţul va fi mai mare; cu cât vor fi mai puţini, cu atât preţul va fi mai mic, căci vânzarea se face după numărul recoltelor. 17 Nimeni să nu facă vreo nedreptate fratelui său. Temeţi-vă de Dumnezeu, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 66,2-3.5.7-8 (R.: 4)

R.: Toate popoarele să te laude şi să-ţi mulţumească!

2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze,

să-şi întoarcă spre noi faţa senină;

3 ca să se cunoască pe pământ calea ta

şi mântuirea ta la toate popoarele. R.

 

5 Neamurile să tresalte de bucurie şi să cânte

pentru că judeci popoarele cu dreptate

şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului. R.

 

7 Pământul şi-a dat roadele sale;

Dumnezeu, Dumnezeul nostru ne binecuvântează;

8 Dumnezeu să ne binecuvânteze;

toate marginile pământului să-l cinstească. R.

 


ALELUIA Mt 5,10

(Aleluia) Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Irod a poruncit să i se taie capul lui Ioan Botezătorul. Ucenicii lui Ioan l-au înştiinţat pe Isus.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 14,1-12

În acel timp, 1 Irod tetrarhul a auzit despre faima lui Isus 2 şi a spus curtenilor săi: „Acest bărbat este Ioan Botezătorul, el a înviat din morţi, de aceea are puterea de a face minuni”. 3 Căci Irod îl arestase pe Ioan, îl pusese în lanţuri şi îl aruncase în închisoare, din cauza Irodiadei, soţia fratelui său Filip, 4 pentru că Ioan îi spusese: „N-ai dreptul să trăieşti cu ea”. 5 Irod căuta să-l dea la moarte, dar se temea de popor, care îl considera profet. 6 Când îşi sărbătorea însă ziua de naştere, fiica Irodiadei a dansat în faţa oaspeţilor şi i-a plăcut lui Irod aşa de mult, 7 încât s-a jurat să-i dea tot ceea ce îi va cere. 8 Îndemnată de mama ei, a spus: „Dă-mi aici, pe tavă, capul lui Ioan Botezătorul!” 9 Regele s-a întristat, dar pentru că se jurase în faţa tuturor oaspeţilor, a poruncit să i se dea capul. 10 A trimis să i se taie capul lui Ioan în închisoare. 11 Capul i-a fost adus pe tavă, el l-a dat fetei, iar aceasta l-a dat mamei sale. 12 Ucenicii lui Ioan au venit, i-au luat trupul şi l-au înmormântat. Apoi s-au dus la Isus şi l-au înştiinţat de toate acestea.

Cuvântul Domnului