en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cu adevărat Domnul m-a trimis să rostesc toate aceste cuvinte.

Citire din cartea profetului Ieremia 26,11-16.24

În zilele acelea, 11 preoţii şi profeţii au zis către căpetenii şi către întregul popor cu privire la Ieremia: „Acest om trebuie condamnat la moarte, pentru că a profeţit împotriva acestei cetăţi, aşa cum aţi auzit cu urechile voastre”. 12 Ieremia a răspuns, adresându-se tuturor căpeteniilor şi întregului popor: „Domnul m-a trimis să profeţesc împotriva acestui templu şi împotriva acestei cetăţi, şi să spun toate cuvintele pe care le-aţi auzit. 13 Acum, aşadar, îndreptaţi-vă purtarea şi faptele voastre, şi ascultaţi glasul Domnului Dumnezeului vostru; atunci Domnul va renunţa la nenorocirea pe care a hotărât-o împotriva voastră. 14 Cât mă priveşte, iată-mă în mâinile voastre, faceţi cu mine ce vi se pare bun şi drept. 15 Dar să ştiţi bine că, dacă mă veţi ucide, vă veţi încărca cu sânge nevinovat voi înşivă, această cetate şi locuitorii lui, căci cu adevărat Domnul m-a trimis să rostesc cu glas puternic toate aceste cuvinte la urechile voastre”. 16 Atunci căpeteniile şi poporul au spus preoţilor şi profeţilor: „Omul acesta nu trebuie condamnat la moarte, căci ne-a vorbit în numele Domnului Dumnezeului nostru”. 24 Aşadar, Ahicam, fiul lui Şafan, l-a apărat pe Ieremia ca să nu fie dat în mâna poporului, care voia să-l ucidă.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 68,15-16.30-31.33-34 (R.: cf. 14)

R.: La vreme potrivită, ascultă-mă, Doamne!

15 Scoate-mă din mlaştină, ca să nu mă afund,

scapă-mă de la pieire, din adâncul prăpastiei.

16 Să nu dea valurile peste mine, să nu mă înghită adâncul

şi gura prăpastiei să nu se închidă deasupra mea. R.

 

30 Eu sunt nenorocit, copleşit de suferinţă;

ridică-mă, Dumnezeule, mântuirea mea!

31 Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări

şi-l voi preamări, aducându-i mulţumiri. R.

 

33 Să vadă cei săraci şi să se bucure!

Căutaţi-l pe Dumnezeu şi inimile voastre se vor bucura de viaţă.

34 Căci Domnul îi ascultă pe cei săraci

şi nu uită de cei care sunt în închisoare. R.

 

ALELUIA Mt 5,10

(Aleluia) Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Irod a poruncit să i se taie capul lui Ioan Botezătorul. Ucenicii lui Ioan l-au înştiinţat pe Isus.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 14,1-12

În acel timp, 1 Irod tetrarhul a auzit despre faima lui Isus 2 şi a spus curtenilor săi: „Acest bărbat este Ioan Botezătorul, el a înviat din morţi, de aceea are puterea de a face minuni”. 3 Căci Irod îl arestase pe Ioan, îl pusese în lanţuri şi îl aruncase în închisoare, din cauza Irodiadei, soţia fratelui său Filip, 4 pentru că Ioan îi spusese: „N-ai dreptul să trăieşti cu ea”. 5 Irod căuta să-l dea la moarte, dar se temea de popor, care îl considera profet. 6 Când îşi sărbătorea însă ziua de naştere, fiica Irodiadei a dansat în faţa oaspeţilor şi i-a plăcut lui Irod aşa de mult, 7 încât s-a jurat să-i dea tot ceea ce îi va cere. 8 Îndemnată de mama ei, a spus: „Dă-mi aici, pe tavă, capul lui Ioan Botezătorul!” 9 Regele s-a întristat, dar pentru că se jurase în faţa tuturor oaspeţilor, a poruncit să i se dea capul. 10 A trimis să i se taie capul lui Ioan în închisoare. 11 Capul i-a fost adus pe tavă, el l-a dat fetei, iar aceasta l-a dat mamei sale. 12 Ucenicii lui Ioan au venit, i-au luat trupul şi l-au înmormântat. Apoi s-au dus la Isus şi l-au înştiinţat de toate acestea.

Cuvântul Domnului