en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Iahve, Domnul Dumnezeu, este bun şi îndurător.

Citire din cartea Exodului 34,4b-6.8-9

În zilele acelea, 4b Moise s-a sculat dis-de-dimineaţă şi s-a urcat pe muntele Sinai, aşa cum îi poruncise Domnul, aducând cu sine cele două table de piatră. 5 Atunci Domnul s-a coborât din nor, s-a oprit aproape de Moise şi a rostit el însuşi numele său; 6 el a trecut prin faţa lui Moise, spunând: „Iahve, Domnul Dumnezeu, este bun şi îndurător, încet la mânie, fidel şi plin de dragoste”. 8 Moise s-a prosternat îndată la pământ 9 şi a spus: „Dacă este adevărat, Doamne, că am aflat har înaintea ta, atunci mergi împreună cu noi; ce-i drept, suntem un popor îndărătnic, dar tu iartă-ne vinovăţia şi păcatul şi fă din noi un popor care să-ţi aparţină”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Dan 3,52.53-54.55-56

R.: Lăudat şi preaînălţat să fii, Doamne, în vecii vecilor.

52 Binecuvântat să fii, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri. Binecuvântat să fie numele tău glorios şi sfânt. R.

 

53 Binecuvântat să fii în templul sfânt al măririi tale. 54 Binecuvântat să fii pe tronul împărăţiei tale. R.

 

55 Binecuvântat să fii tu, care pătrunzi adâncurile şi şezi peste heruvimi. 56 Binecuvântat să fii pe firmamentul cerului. R.

 

LECTURA A II-A

Să fie cu voi harul lui Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Duhului Sfânt.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 13,11-13

Fraţilor preaiubiţi, 11 bucuraţi-vă, căutaţi desăvârşirea, încurajaţi-vă unii pe alţii, fiţi uniţi în cuget, trăiţi în pace şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi. 12 Salutaţi-vă unii pe alţii cu o sărutare sfântă. Toţi credincioşii vă trimit salutări. 13 Harul Domnului nostru Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi toţi.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Ap 1,8

(Aleluia) Slavă Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt! Slavă lui Dumnezeu, care este, care era şi care vine! (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Dumnezeu a trimis pe Fiul său ca lumea să fie mântuită prin el.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 3,16-18

În acel timp, Isus i-a spus lui Nicodim: 16 „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unul-născut, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 17 Căci Dumnezeu a trimis pe Fiul său în lume, nu ca să osândească lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. 18 Cine crede în el nu este osândit; dar cine nu crede este deja osândit, pentru că nu a crezut în numele Fiului unul-născut al lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului