en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul este Dumnezeu sus în cer şi jos pe pământ şi nu este altul afară de el.

Citire din cartea Deuteronomului 4,32-34.39-40

Moise a vorbit poporului israelit, spunând: 32 „Cercetează timpurile străvechi, care au fost înainte de tine, din ziua în care Dumnezeu l-a creat pe om pe pământ, de la un capăt la altul al lumii şi vezi dacă s-a mai întâmplat un lucru atât de mare, ori s-a mai auzit aşa ceva? 33 Oare este vreun popor care să fi auzit ca tine glasul Domnului vorbind din mijlocul focului şi să fi rămas în viaţă? 34 Sau a mai încercat vreun dumnezeu să-şi aleagă un popor, să vină şi să-l ia din mijlocul altui popor prin încercări, minuni şi fapte mai presus de fire, prin lupte, cu forţa mâinii sale şi cu vigoarea braţului său, prin arătări înspăimântătoare, aşa cum ai văzut că a făcut pentru tine Domnul Dumnezeul tău în Egipt? 39 Să ştii deci astăzi şi să meditezi aceasta în inima ta: Domnul este Dumnezeu sus în cer, ca şi jos pe pământ, şi nu este altul afară de el. 40 De aceea păzeşte în toate zilele Legea şi poruncile Domnului, pe care ţi le dau eu astăzi, ca să-ţi meargă bine ţie şi fiilor tăi şi să ai viaţă lungă pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da pe veci”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,4-5.6 şi 9.18-19.20 şi 22 (R.: 12b)

R.: Fericit este poporul pe care Domnul şi l-a ales de moştenire!

sau

R.: Fericit este poporul lui Dumnezeu!

4 Drept este cuvântul Domnului

şi în toate lucrările sale se arată adevărul.

5 El iubeşte dreptatea şi adevărul,

pământul este plin de bunătatea Domnului. R.

 

6 Prin cuvântul lui a luat fiinţă cerul

şi la glasul său au apărut oştirile sale.

9 Căci el a spus şi toate s-au făcut,

toate au luat fiinţă la porunca lui. R.

 

18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi spre cei care se tem de dânsul,

spre cei care nădăjduiesc în mila lui,

19 ca să-i scape de la moarte

şi să-i hrănească în timp de foamete. R.

 

20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul,

pentru că el este ajutorul şi apărătorul nostru.

22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,

pentru că şi speranţa noastră este în tine. R.

 

LECTURA A II-A

Aţi primit un duh care face din voi fii.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,14-17

Fraţilor, 14 toţi cei călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 15 Căci n-aţi primit un duh de robie ca iarăşi să vă temeţi, ci aţi primit Duhul înfierii, prin care strigăm «Abba, Tată!» 16 Duhul însuşi dă mărturie împreună cu duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. 17 Copii şi deci moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Cristos, de vreme ce suferim împreună cu el ca să fim şi preamăriţi împreună cu el.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Ap 1,8

(Aleluia) Slavă Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt! Slavă lui Dumnezeu, care este, care era şi care vine! (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Botezaţi în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 28,16-20

În acel timp, 16 cei unsprezece apostoli au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Isus să meargă. 17 Când l-au văzut, s-au aruncat la pământ, deşi unii dintre ei erau în îndoială. 18 Isus s-a apropiat de ei şi le-a spus aceste cuvinte: „Mi s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ. 19 Aşadar, mergeţi şi convertiţi popoarele, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, 20 învăţaţi-le să păzească toate câte vi le-am poruncit vouă şi iată, eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor. Amin”.

Cuvântul Domnului