en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Înţelepciunea a fost plăsmuită înainte de fi fost făcut pământul.

Citire din cartea Proverbelor 8,22-31

22 Aşa vorbeşte înţelepciunea lui Dumnezeu: „Domnul m-a creat la începutul lucrărilor sale, înaintea tuturor celorlalte făpturi. 23 Din veşnicie am fost plăsmuită, dintru început, înainte de a se fi născut pământul. 24 Am luat fiinţă mai înainte de a exista adâncurile şi înaintea izvoarelor cu apă bogată. 25 Înainte de a fi fost ridicaţi munţii şi înaintea colinelor eu m-am născut. 26 Atunci când Dumnezeu nu zidise încă nici pământul, nici câmpiile şi nici cel dintâi fir de praf din lume. 27 Când a întocmit cerurile, eu eram de faţă. Când a trasat orizontul peste suprafaţa apelor, 28 când a întărit norii în înălţimi, când a făcut să ţâşnească din adâncuri izvoarele, 29 când a pus hotar mărilor, ca apele să nu mai treacă peste ţărmuri, când a aşezat temeliile pământului: 30 eu eram alături de el, ca un sfetnic apropiat, fiind în fiecare zi desfătarea lui, bucurându-mă înaintea lui fără încetare, 31 veselindu-mă pe rotocolul pământului şi găsindu-mi plăcerea printre oameni”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 8,4-5.6-7.8-9 (R.: 2a)

R.: Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele tău pe tot pământul!

4 Când privesc cerurile, lucrările mâinilor tale,

luna şi stelele pe care le-ai făcut,

5 mă întreb: Ce este omul că te gândeşti la el,

sau fiul omului că îl iei în seamă? R.

 

6 Cu puţin l-ai făcut mai mic decât pe îngeri

şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste.

7 I-ai dat în stăpânire lucrările mâinilor tale,

toate le-ai pus la picioarele sale. R.

 

8 I-ai dat în stăpânire oile şi boii laolaltă

precum şi fiarele câmpului,

9 păsările cerului şi peştii mării,

tot ce străbate căile apelor. R.

 

LECTURA A II-A

Prin Cristos dragostea lui Dumnezeu s-a revărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 5,1-5

1 Fraţilor, Dumnezeu ne-a îndreptăţit prin credinţă; prin urmare, noi suntem în pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos, 2 care, prin credinţă, ne-a deschis cale liberă spre acest har, în care ne aflăm; iar lauda noastră este speranţa că vom avea parte de mărirea fiilor lui Dumnezeu. 3 Dar nu numai atât, noi ne lăudăm chiar şi în suferinţele noastre, ştiind bine că suferinţa aduce răbdare, 4 răbdarea biruinţă în încercări, această biruinţă aduce speranţă, 5 iar speranţa nu dezamăgeşte, căci dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dăruit.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Ap 1,8

(Aleluia) Slavă Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt! Slavă lui Dumnezeu, care este, care era şi care vine! (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tot ce are Tatăl este al meu; Duhul Sfânt va lua din ceea ce este al meu şi vă va face cunoscut vouă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 16,12-15

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 12 „Multe lucruri aş mai avea de spus, dar acum nu le puteţi înţelege. 13 Însă când va veni Duhul adevărului, el vă va ajuta să înţelegeţi tot adevărul. De fapt, el nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi şi vă va face să cunoaşteţi cele viitoare. 14 El mă va preamări pe mine, pentru că va lua din ceea ce este al meu şi vă va face cunoscut vouă. 15 Tot ce are Tatăl este al meu; de aceea am spus că va lua din ceea ce este al meu şi vă va face cunoscut vouă”.

Cuvântul Domnului