en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul te-a hrănit cu mană în pustiu.

Citire din cartea Deuteronomului 8,2-3.14b-16a

Moise a spus poporului israelit: 2 „Aminteşte-ţi de drumul lung, pe care Domnul Dumnezeul tău te-a făcut să-l străbaţi timp de patruzeci de ani în pustiu; el a voit să te facă supus şi te-a pus la încercare, ca să vadă cum ai să te hotărăşti: dacă ţii poruncile lui sau nu. 3 Te-a făcut să cunoşti sărăcia, să simţi foamea şi apoi te-a hrănit cu mană, pe care nici tu, nici părinţii tăi nu aţi cunoscut-o, ca să afli că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu tot cuvântul care vine din gura Domnului. 14b Să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din Egipt, din casa robiei. 15 El te-a făcut să treci prin pustiul acesta întins şi înfricoşător, locuit de şerpi veninoşi şi scorpioni, pământ uscat de soare şi fără apă; el ţi-a scos apă din stânca cea de cremene. 16a El ţi-a dat mană în pustiu, această hrană necunoscută de părinţii tăi”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 147,12-13.14-15.19-20 (R.: cf. 12a)

R.: Poporul lui Dumnezeu, laudă-l pe Domnul!

12 Laudă, Ierusalime, pe Domnul,

laudă, Sioane, pe Dumnezeul tău.

13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale,

El binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. R.

 

14 El dă pace ţinutului tău

şi te satură cu cel mai bun grâu.

15 El îşi trimite poruncile pe pământ,

cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R.

 

19 El vesteşte lui Iacob cuvântul său,

lui Israel legile şi poruncile sale.

20 El n-a făcut aşa cu celelalte popoare

şi ele nu cunosc poruncile sale. R.

 

LECTURA A II-A

Noi, cei mulţi, formăm un singur trup, pentru că este o singură pâine.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 10,16-17

Fraţilor, 16 potirul aducerii de mulţumire, pe care îl binecuvântăm, nu este el oare împărtăşirea cu sângele lui Cristos? Şi pâinea pe care o frângem nu este ea oare împărtăşirea cu trupul lui Cristos? 17 Noi, cei mulţi, formăm un singur trup, pentru că este o singură pâine, iar noi toţi ne împărtăşim din aceeaşi pâine.

Cuvântul Domnului

SECVENŢA

Secvenţa este facultativă; când se spune, se poate alege şi numai forma scurtă, citindu-se doar ultimele două strofe.

1 Pe Isus Mântuitorul, viaţa noastră şi păstorul,

cu iubire să-l cinstim, să-i cântăm, să-l preamărim!

Slava lui e-atât de mare, că nicicând n-am fi în stare,

vredniceşte ca să-i dăm cinstea ce i-o datorăm.

 

2 Azi creştinătatea cântă cea mai mare şi mai sfântă

din fântânile de har: Taina sfântului altar;

pâinea vieţii, pâinea vie, ce cu-atâta bucurie

în iubirea-i de nespus, tuturor ne-o dă Isus.

 

3 Inimile să tresalte în cântările înalte:

glasul plin, melodios, să răsune bucuros.

Căci e ziua cea aleasă, când Cristos la sfânta masă,

milostiv ne-a dăruit darul cel nepreţuit.

 

4 Cina fără de pereche azi încheie Legea veche.

Regele-preot, Isus, jertfă nouă ne-a adus.

Ce-a fost vechi de-acuma trece, e lumină-n noaptea rece;

şi ce-n semn s-a arătat, e-mplinit şi-adevărat.

 

5 Ce-a făcut Isus la Cină, din porunca lui divină,

veşnic se va repeta întru amintirea sa.

Ca zălog al mântuirii şi icoană-a răstignirii

Domnului vom oferi jertfa sfintei Liturghii.

 

6 Cum ne-nvaţă şi credinţa, chipul şi-a schimbat fiinţa:

pâinea-i trupul lui Cristos, vinul, sânge preţios.

Simţul nu ne lămureşte, dar credinţa ne-ntăreşte

cu lumina ei din cer, să primim acest mister.

 

7 Pâinea, vinul, ţin ascunse lucruri mari şi nepătrunse;

chipuri ce se osebesc, prin fiinţă se unesc.

Trupul lui Cristos hrăneşte, sângele ne răcoreşte;

dar şi-n pâine ca şi-n vin e Cristos întreg, deplin.

 

8 Cine se împărtăşeşte, pe Cristos întreg primeşte;

tot izvorul harului se revarsă-n pieptul lui.

Şi din pâine-aceasta vie, cât ia unul, iau şi-o mie.

Toată lumea de-ar lua, taina sfântă n-ar seca.

 

9 Însă taina cea măreaţă nu la toţi împarte viaţă,

ci doar celor ce-o primesc cu un cuget creştinesc.

Cei buni iau din ea răsplată, cei răi aspră judecată;

căci menirea i-ai schimbat, când nevrednic ai luat.

 

10 Şi când pâine-n părţi se frânge, viaţa nu i se atinge;

o fărâmă de primeşti, prin puterea ei trăieşti.

Chipul pâinii se zdrobeşte, dar Cristos se dăruieşte

cu toată fiinţa sa, prin oricare părticea.

 

11 Iată pâinea îngerească, hrană-n valea pământească

pentru vrednicii creştini, nu de aruncat la câini.

În figuri el ni s-arată: Isaac cel jertfit de tată,

mielul cel nevinovat, mană ce-n pustiu s-a dat.

 

12 Bun păstor, Isuse bune, ca pe-a tale oi tu du-ne

spre livezile cereşti, unde milostiv domneşti.

Şi la masa ta regească, ochii noştri te-ntâlnească:

cu toţi să ne veselim, pe vecie-ai tăi să fim!

ALELUIA In 6,51-52

(Aleluia) Eu sunt pâinea cea vie care am coborât din cer, spune Domnul;

cine mănâncă din această pâine va trăi în veci. (Aleluia)

EVANGHELIA

Trupul meu cu adevărat este mâncare şi sângele meu cu adevărat băutură.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,51-59

În acel timp, Isus a spus mulţimii: 51 „Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta va trăi în veci; iar pâinea pe care o voi da eu pentru viaţa lumii este trupul meu”. 52 Iudeii se certau zicând: „Cum poate acesta să ne dea trupul să-l mâncăm?” 53 Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun: dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi nu beţi sângele lui, nu veţi avea viaţă în voi. 54 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţa veşnică şi eu îl voi învia în ziua de apoi. 55 Trupul meu cu adevărat este mâncare şi sângele meu cu adevărat băutură. 56 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne în mine şi eu rămân în el. 57 Precum m-a trimis pe mine Tatăl cel viu şi eu trăiesc prin Tatăl, la fel şi cel care mă va mânca pe mine va trăi prin mine. 58 Aceasta este pâinea care coboară din cer, nu ca aceea din care au mâncat părinţii voştri. Ei au murit; cine mănâncă din această pâine va trăi în veci”. 59 Acestea le-a zis pe când învăţa în sinagoga din Cafarnaum.

Cuvântul Domnului