en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Iată sângele legământului pe care Domnul îl încheie cu voi.

Citire din cartea Exodului 24,3-8

În zilele acelea, coborând de pe muntele Sinai, 3 Moise a transmis poporului toate cuvintele Domnului şi toate poruncile; poporul a răspuns într-un singur glas: „Toate cuvintele pe care le-a rostit Domnul le vom împlini!” 4 Moise a scris toate cuvintele Domnului. A doua zi dimineaţă a construit un altar la poalele muntelui şi a ridicat doisprezece stâlpi de piatră, pentru cele douăsprezece triburi ale lui Israel. 5 Apoi i-a pus pe câţiva tineri israeliţi să ofere arderi de tot şi să sacrifice Domnului viţei ca jertfă de pace. 6 Moise a luat jumătate din sânge şi l-a pus în vase, iar cu cealaltă jumătate a stropit altarul. 7 După aceea a luat Cartea Legământului şi a citit poporului din ea. Iar ei au răspuns: „Toate câte le-a spus Domnul le vom face, le vom aduce la îndeplinire!” 8 Moise a luat sângele, a stropit cu el poporul şi a zis: „Iată sângele legământului, pe care Domnul îl încheie cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,12-13.15-16bc.17-18 (R.: cf. 13)

R.: Doamne, tu ne potoleşti setea cu potirul mântuirii.

12 Ce-i voi da în schimb Domnului,

pentru tot binele pe care mi l-a făcut?

13 Voi lua potirul mântuirii

şi voi invoca numele Domnului. R.

 

15 Lucru de preţ este în faţa Domnului

moartea slujitorilor săi.

16bc Eu sunt slujitorul tău şi fiul slujnicei tale.

Tu ai sfărâmat lanţurile mele. R.

 

17 Îţi voi aduce jertfă de laudă

şi voi invoca numele Domnului.

18 Voi împlini cele făgăduite Domnului,

de faţă cu tot poporul său. R.

 

LECTURA A II-A

Sângele lui Cristos va curăţi conştiinţa noastră.

Citire din Scrisoarea către Evrei 9,11-15

Fraţilor, 11 Cristos, devenit marele preot al bunurilor viitoare, trecând printr-un cort mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mână de om, adică nu este din această lume, 12 a intrat o dată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor nu cu sânge de ţapi şi viţei, ci cu propriul lui sânge, dobândind o mântuire veşnică. 13 Căci dacă sângele de ţapi şi de tauri şi cenuşa de juncă cu care sunt stropiţi cei întinaţi, îi sfinţeşte dându-le curăţia trupului, 14 cu atât mai mult sângele lui Cristos, care prin Duhul veşnic s-a oferit pe sine fără prihană lui Dumnezeu, va curăţi conştiinţa voastră de faptele moarte pentru a sluji Dumnezeului celui viu. 15 De aceea el este mijlocitorul unei alianţe noi. El a murit ca să ispăşească păcatele săvârşite împotriva vechii alianţe; astfel cei chemaţi pot primi moştenirea veşnică deja promisă.

Cuvântul Domnului

 

SECVENŢA (la alegere; vezi Anul A)

 

ALELUIA In 6,51-52

(Aleluia) Eu sunt pâinea cea vie care am coborât din cer, spune Domnul;

cine mănâncă din această pâine va trăi în veci. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Acesta este trupul meu. Acesta este sângele meu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 14,12-16.22-26

12 În prima zi a sărbătorii Azimelor, când era sacrificat mielul pascal, ucenicii l-au întrebat pe Isus: „Unde vrei să mergem să-ţi pregătim masa de Paşti?” 13 Isus a trimis doi dintre ucenicii săi zicându-le: „Mergeţi în cetate: acolo vă va ieşi în cale un om purtând un urcior cu apă; mergeţi pe urma lui 14 şi unde va intra spuneţi stăpânului casei: «Învăţătorul ne-a trimis să te întrebăm: unde este o sală unde aş putea să iau masa împreună cu ucenicii mei?» 15 Şi el vă va arăta o încăpere mare, la etaj, cu masa gata aşternută. Acolo să ne pregătiţi”. 16 Ucenicii au plecat şi, ajungând în cetate, totul s-a petrecut după cum li se spusese. Acolo au pregătit masa de Paşti. 22 În timp ce stăteau la masă, Isus a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o şi le-a dat-o lor, zicând: „Luaţi, acesta este trupul meu”. 23 Apoi luând paharul şi, mulţumind, l-a dat lor şi au băut din el toţi. 24 El le-a zis: „Acesta este sângele meu, sângele noului legământ vărsat pentru voi toţi. 25 Adevăr, adevăr vă spun: nu voi mai bea din rodul viţei de vie până în ziua în care voi bea un vin nou în împărăţia lui Dumnezeu”. 26 După ce au cântat psalmii de mulţumire, au plecat spre Muntele Măslinilor.

Cuvântul Domnului