en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Melchisedec a oferit pâine şi vin.

Citire din cartea Genezei 14,18-20

În zilele acelea, 18 Melchisedec, regele Salemului, a oferit pâine şi vin; el era preot al Dumnezeului celui Preaînalt. 19 El l-a binecuvântat pe Abraham cu aceste cuvinte: 20 „Binecuvântat să fie Abraham de Dumnezeul cel Preaînalt, care a făcut cerul şi pământul, şi binecuvântat să fie Dumnezeu cel Preaînalt care i-a dat pe duşmanii tăi în mâinile tale!” Şi Abraham i-a dat a zecea parte din tot ce luase.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 109,1.2.3.4 (R.: 4bc)

R.: Tu eşti preot în veci după rânduiala lui Melchisedec.

1 Aşa vorbeşte Domnul către stăpânul meu:

„Şezi la dreapta mea, până voi pune pe duşmanii tăi

aşternut picioarelor tale”. R.

 

2 Domnul întinde din Sion sceptrul puterii tale,

spunând: „Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!” R.

 

3 În ziua puterii tale

tu domneşti strălucind de sfinţenie;

înainte de luceafărul dimineţii,

ca roua te-am născut. R.

 

4 Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău:

„Tu eşti preot în veci

după rânduiala lui Melchisedec!” R.

 

LECTURA A II-A

Ori de câte ori mâncaţi din această pâine... moartea Domnului o proclamaţi până la venirea lui.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 11,23-26

Fraţilor, 23 eu, Paul, v-am transmis ceea ce am primit de la Domnul: că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâinea 24 şi, mulţumind, a frânt-o şi a spus: „Acesta este trupul meu dat pentru voi; faceţi aceasta în amintirea mea”. 25 După cină a făcut la fel cu potirul, zicând: „Acest potir este noul legământ încheiat prin sângele meu; ori de câte ori veţi bea din el, faceţi aceasta în amintirea mea”. 26 Astfel ori de câte ori mâncaţi din această pâine şi beţi din acest potir, moartea Domnului o vestiţi până la venirea lui.

Cuvântul Domnului

SECVENŢA (la alegere; vezi Anul A)

 

ALELUIA In 6,51-52

(Aleluia) Eu sunt pâinea cea vie care am coborât din cer, spune Domnul;

cine mănâncă din această pâine va trăi în veci. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Toţi au mâncat pe săturate.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,11b-17

În acel timp, 11b Isus vorbea mulţimii despre împărăţia lui Dumnezeu şi-i vindeca pe toţi cei care aveau nevoie de ajutorul lui. 12 Când ziua era pe sfârşite, cei doisprezece s-au apropiat de el şi i-au spus: „Dă drumul mulţimii ca să meargă prin satele şi cătunele dimprejur pentru a fi găzduiţi peste noapte şi pentru a găsi ceva de mâncare, căci aici suntem într-un ţinut pustiu”. 13 Dar Isus le-a spus: „Daţi-le voi de mâncare!” Ei i-au răspuns: „Nu avem mai mult de cinci pâini şi doi peşti. Doar dacă am merge noi înşine să cumpărăm hrană pentru toată mulţimea aceasta!” 14 Şi erau cam cinci mii de bărbaţi. Atunci Isus a spus ucenicilor: „Spuneţi să se aşeze în grupuri de câte cincizeci”. 15 Ei au făcut întocmai şi i-au pus pe toţi să se aşeze. 16 Isus a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti şi, ridicându-şi ochii spre cer, le-a binecuvântat, le-a frânt şi le-a dat ucenicilor săi ca să le împartă mulţimii. 17 Toţi au mâncat pe săturate şi, adunând firimiturile care au rămas, au umplut douăsprezece coşuri.

Cuvântul Domnului