en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

L-am iubit pe Israel de când era copil.

Citire din cartea profetului Osea 11,1.3-4.8c-9

Aşa vorbeşte Domnul: 1 „L-am iubit pe Israel de când era copil, şi din Egipt l-am chemat pe fiul meu. 3 Eu l-am învăţat să meargă ţinându-l cu mâinile mele, şi el nu a înţeles că eu aveam grijă de el. 4 L-am condus cu bunătate, cu legături de gingăşie, l-am tratat ca un părinte care îşi ridică odorul la obraz, m-am aplecat asupra lui, dându-i de mâncare. 8c Nu, inima mea se zvârcoleşte în mine şi părerea de rău mă consumă. 9 Nu mă voi lăsa cuprins de focul mâniei mele, nu-l voi mai distruge pe Israel, căci eu sunt Dumnezeu, nu sunt om. În mijlocul vostru eu sunt Dumnezeul cel sfânt şi nu voi veni să vă nimicesc”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Is 12,2-3.4bcd. 5-6 (R.: 3)

R.: Cântaţi cu bucurie şi veselie căci mare şi sfânt este Domnul.

2 Iată, Dumnezeu este mântuitorul meu:

voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic,

căci Domnul este tăria şi lauda mea,

în el am aflat mântuirea.

3 Cu bucurie veţi scoate apă din izvoarele mântuirii. R.

 

4bcd Şi veţi spune atunci: „Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele lui,

vestiţi printre neamuri lucrările sale. R.

 

5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate;

să ştie aceasta tot pământul.

6 Strigaţi cu bucurie şi veselie, locuitori ai Sionului,

căci Dumnezeu este în mijlocul vostru. R.

 

LECTURA A II-A

Veţi cunoaşte dragostea lui Cristos care întrece tot ce se poate cunoaşte.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 3,8-12.14-19

Fraţilor, 8 mie, celui mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat acest har, să le predic păgânilor nemărginita bogăţie a lui Cristos 9 şi să le pun tuturor în lumină înfăptuirea misterului ascuns de veacuri în Dumnezeu, Creatorul a toate. 10 Astfel, de acum înainte, chiar puterile şi tăriile vor cunoaşte, prin intermediul Bisericii, feluritele manifestări ale înţelepciunii lui Dumnezeu. 11 Acesta este planul veşnic pe care Dumnezeu l-a înfăptuit în Cristos Isus, Domnul nostru. 12 Iar credinţa noastră în Cristos e aceea care ne dă curajul să ne apropiem de Dumnezeu cu toată încrederea. 14 De aceea îmi plec genunchiul înaintea Tatălui, 15 din care provine orice paternitate, în cer şi pe pământ. 16 El, care este bogat în slavă, să vă sprijine cu puterea Duhului său, pentru a întări omul duhovnicesc din voi. 17 Isus Cristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă. Rămâneţi înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire. 18 Astfel veţi putea înţelege, împreună cu toţi credincioşii, care este lungimea, lăţimea, înălţimea şi adâncimea, 19 şi veţi cunoaşte dragostea lui Cristos, care întrece tot ce se poate cunoaşte. Atunci veţi fi copleşiţi de plinătatea lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 11,29ab

(Aleluia) Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine, căci sunt blând şi smerit cu inima. (Aleluia)

sau

ALELUIA 1In 4,10b

(Aleluia) Dumnezeu ne-a iubit mai întâi pe noi şi l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Din coasta străpunsă a lui Isus a ieşit sânge şi apă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 19,31-35

În acel timp, 31 fiindcă era vineri, ca să nu rămână trupurile pe cruce în zi de sâmbătă, cu atât mai mult cu cât sâmbăta aceea era ziua cea mare a Paştelui, iudeii l-au rugat pe Pilat să le dea jos de pe cruce, după ce li se vor fi zdrobit fluierele picioarelor. 32 Au venit soldaţii şi au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi şi apoi ale celui de al doilea, care fuseseră răstigniţi împreună cu el. 33 Când au venit la Isus, l-au găsit mort; de aceea nu i-au mai zdrobit fluierele picioarelor, 34 ci unul dintre soldaţi i-a străpuns coasta cu suliţa şi îndată a ţâşnit din ea sânge şi apă. 35 Cel care a văzut dă mărturie pentru ca şi voi să credeţi.

Cuvântul Domnului