en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Eu voi paşte oile mele, ele ascultă glasul meu, spune Domnul; eu le cunosc şi ele mă urmează pe mine.

Citire din cartea profetului Ezechiel 34,11-16

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: 11 „Iată, eu însumi voi căuta oile mele şi mă voi îngriji de ele. 12 Cum se îngrijeşte păstorul de turma sa, atunci când oile sunt risipite, aşa voi avea eu grijă de oile mele şi le voi aduna din toate locurile, în care au fost risipite în zilele înnorate şi întunecate. 13 Le voi scoate dintre popoare, le voi aduna de prin ţinuturi străine. Le voi aduce înapoi în ţara lor şi le voi paşte pe munţii lui Israel, prin văi şi prin locurile cele mai bune ale acestei ţări. 14 Le voi paşte în păşune bună şi staulul lor va fi pe munţii cei înalţi ai lui Israel; acolo se vor odihni ele în staulul cel bun şi vor avea păşune bogată în munţii lui Israel. 15 Eu voi paşte oile mele şi le voi conduce la odihnă, spune Domnul Dumnezeu. 16 Voi merge în căutarea oii pierdute, pe cea rătăcită o voi întoarce la staul, pe cea rănită o voi pansa şi pe cea bolnavă o voi îngriji; o voi păzi pe cea grasă şi puternică; le voi paşte aşa cum se cuvine”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

2 El mă conduce la păşuni verzi

şi mă îndreaptă spre ape liniştite,

3a îmi întăreşte sufletul. R.

 

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său.

4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,

nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine,

toiagul şi nuiaua ta mă apără. R.

 

5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei,

îmi ungi capul cu untdelemn

şi paharul meu mă umple de bucurie. R.

 

6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi

în toate zilele vieţii mele

şi voi locui în casa Domnului

până la sfârşitul zilelor mele. R.

 

LECTURA A II-A

Dumnezeu şi-a dovedit dragostea sa faţă de noi.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 5,5-11

Fraţilor, 5 dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dăruit. 6 Pe când eram încă neputincioşi, Cristos – la timpul hotărât de Dumnezeu – a murit pentru noi, cei păcătoşi. 7 Cu greu moare cineva pentru un om drept; 8 totuşi poate că pentru un om bun să aibă cineva curajul să-şi dea viaţa. Dar dovada că Dumnezeu ne iubeşte stă în faptul că Cristos a murit pentru noi, pe când noi eram încă păcătoşi. 9 Cu atât mai mult acum, după ce am fost îndreptăţiţi prin sângele lui Cristos, vom fi salvaţi prin mijlocirea lui de mânia lui Dumnezeu. 10 Într-adevăr, dacă Dumnezeu ne-a împăcat cu sine prin moartea Fiului său, atunci când noi eram încă duşmanii săi, cu atât mai mult acum, după ce am fost împăcaţi cu el, vom fi salvaţi prin viaţa lui. 11 Mai mult, Dumnezeu este mândria noastră, datorită lui Isus Cristos Domnul nostru, care ne-a împăcat cu Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Mt 11,29ab

(Aleluia) Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine, căci sunt blând şi smerit cu inima. (Aleluia)

sau

 

ALELUIA 1In 4,10b

(Aleluia) Dumnezeu ne-a iubit mai întâi pe noi şi l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci am găsit oaia cea pierdută.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 15,3-7

În acel timp, 3 vorbind fariseilor şi cărturarilor, Isus le-a spus această parabolă: 4 „Dacă unul dintre voi are o sută de oi şi pierde una dintre ele, nu le lasă oare pe cele nouăzeci şi nouă în pustiu şi merge s-o caute pe cea pierdută până o găseşte? 5 Şi când a găsit-o, cu bucurie o pune pe umeri 6 şi, sosind acasă, îi cheamă pe prieteni şi pe vecini şi le spune: «Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci am găsit oaia cea pierdută». 7 Vă spun: tot aşa va fi bucurie şi în cer pentru un păcătos care se converteşte, mai mult decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi care nu au nevoie de convertire”.

Cuvântul Domnului