en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Eu nu pot de unul singur să duc tot poporul acesta.

Citire din cartea Numerilor 11,4b-15

În zilele acelea, 4b mergând prin pustiu, israeliţii se plângeau mereu: „Cine va putea să ne dea carne să mâncăm? 5 Ne aducem aminte de peştele pe care îl mâncam pe gratis în Egipt, de castraveţi, de pepeni, de praz, de ceapă şi de usturoi. 6 Acum nu mai putem mânca nimic altceva; nu mai vedem decât această mană!” 7 Mana era ca boabele de coriandru şi semăna cu chihlimbarul. 8 Poporul se împrăştia ca s-o culeagă, o măcina la râşniţă sau o pisa în piuă, o fierbea în oală sau făcea din ea turte care aveau gust de plăcintă în ulei. 9 În timpul nopţii, când cădea roua peste tabără, atunci cădea şi mana. 10 Moise a auzit poporul plângându-se, grupat pe familii, fiecare la intrarea în cortul său. Domnul s-a aprins de o mare mânie, iar Moise, foarte supărat, 11 i-a spus Domnului: „De ce l-ai tratat aşa de rău pe slujitorul tău? Pentru ce n-am aflat har în ochii tăi şi mi-ai pus pe umeri povara acestui popor? 12 Oare eu am zămislit tot poporul acesta? Eu l-am născut, de-mi spui: «Ia acest popor în braţele tale ca o doică pe un prunc şi du-l în ţara pe care am promis-o cu jurământ părinţilor tăi?». 13 De unde să iau eu carne pentru tot poporul acesta, când vine în faţa mea spunând: «Dă-ne carne să mâncăm!». 14 Eu nu pot de unul singur să duc tot poporul acesta; este o povară prea grea pentru mine. 15 Dacă mă tratezi astfel, mai bine fă-mă să mor! Dacă am aflat totuşi har în ochii tăi, fă-mă să văd sfârşitul nenorocirii mele!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 80,12-13.14-15.16-17

R.: Ajută-ne, Doamne, să ascultăm de glasul tău!

12 Poporul meu n-a ascultat de glasul meu,

Israel nu m-a luat în seamă.

13 Atunci i-am lăsat în voia inimii lor împietrite,

ca să se conducă după planurile lor. R.

 

14 O, de m-ar asculta poporul meu,

de-ar umbla Israel pe căile mele!

15 Într-o clipă i-aş umili pe duşmanii lor

şi mâna mea i-ar apăsa pe asupritorii lor. R.

 

16 Duşmanii mei s-ar pleca în faţa lui Israel

şi aceasta ar fi soarta lor pentru totdeauna.

17 L-aş hrăni cu cel mai bun grâu

şi l-aş sătura cu miere din stâncă. R.

 


ALELUIA Mt 4,4b

(Aleluia) Nu numai cu pâine trăieşte omul,

dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Toţi au mâncat pe săturate.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 14,13-21

În acel timp, 13 când Isus a auzit de moartea lui Ioan Botezătorul, a plecat cu luntrea spre un ţinut nelocuit, ca să fie singur. Mulţimile au aflat şi, ieşind din cetăţile lor, l-au urmat mergând pe jos. 14 Coborând din luntre, a văzut o mare mulţime de oameni şi a fost cuprins de milă faţă de ei, şi i-a vindecat pe cei bolnavi. 15 Spre seară au venit ucenicii şi i-au spus: „Ţinutul este nelocuit şi se face târziu; dă drumul deci mulţimii ca să meargă prin cetăţi ca să-şi cumpere de mâncare”. 16 Dar Isus le-a zis: „Nu-i nevoie să meargă; daţi-le voi să mănânce!” 17 Ei i-au zis: „Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti”. 18 Isus le-a zis: „Aduceţi-le aici!” 19 După ce a poruncit mulţimii să se aşeze pe iarbă, a luat cele cinci pâini şi doi peşti şi, ridicându-şi ochii spre cer, a rostit binecuvântarea, a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, iar ucenicii le-au dat mulţimii. 20 Toţi au mâncat şi s-au săturat, iar din firimiturile care au rămas s-au strâns douăsprezece coşuri pline. 21 Cei care mâncaseră erau vreo cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi copii.

Cuvântul Domnului