en-USro-RO

| Login
14 noiembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Joi, 14 noiembrie 2019

Sfintii zilei
Sf. Ștefan-Teodor, ep. m.; Fer. Serapion, cãlug. m.
Liturghierul Roman
Joi din sãptãmâna a 32-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, IV
Lectionar
Înț 7,22-8,1: Înțelepciunea este iradierea luminii veșnice, oglinda fãrã patã a lucrãrii lui Dumnezeu.
Ps 118: Cuvântul tãu, Doamne, rãmâne în vecii vecilor.
Lc 17,20-25: Împãrãția lui Dumnezeu este înãuntrul vostru.
Meditatia zilei
Joi din sãptãmâna a 32-a de peste an

LECTURA I

Moise nu-i ca ceilalţi profeţi; cum aţi îndrăznit să-l criticaţi?

Citire din cartea Numerilor 12,1-13

În zilele acelea, 1 Miriam, sora lui Moise, şi Aron, fratele lui, au început să-l critice pe Moise pentru că se căsătorise cu o femeie din Etiopia. 2 Ei spuneau: „Oare Domnul vorbeşte numai prin Moise? Nu vorbeşte oare şi prin noi?” Domnul i-a auzit. 3 Dar Moise era foarte blând, mai blând decât toţi oamenii de pe faţa pământului. 4 Deodată, Domnul le-a spus lui Moise, lui Aron şi lui Miriam: „Veniţi toţi trei la cortul întâlnirii”. Şi s-au dus toţi trei. 5 Domnul a coborât în coloana de nor şi s-a oprit la intrarea în cort. I-a chemat pe Aron şi pe Miriam şi, când amândoi s-au apropiat, 6 Domnul le-a spus: „Ascultaţi cuvintele mele! Când este printre voi un profet al Domnului, eu mă fac cunoscut lui în viziuni şi-i vorbesc în vis. 7 Nu tot aşa este cu slujitorul meu Moise, care este credincios în toată casa mea. 8 Lui îi vorbesc direct, faţă în faţă şi nu în enigme; ceea ce vede el este chiar chipul Domnului; cum aţi îndrăznit să-l criticaţi pe slujitorul meu Moise?” 9 Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor, apoi a plecat. 10 Când norul s-a îndepărtat de cort, tot trupul lui Miriam era acoperit de o lepră albă ca zăpada. Aron s-a întors către Miriam şi a văzut: era albă de lepră. 11 Atunci i-a zis lui Moise: „Te rog, domnul meu, fă să nu cadă asupra noastră pedeapsa acestui păcat pe care l-am săvârşit din uşurătate. 12 Miriam să nu fie ca un copil născut mort, al cărui trup este deja putred pe jumătate când iese din sânul maicii sale”. 13 Şi Moise a strigat către Domnul: „Dumnezeul meu, te rog, vindec-o!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 50,3-4.5-6a.12-13 (R.: cf. 3a)

R.: Ai milă de noi, Doamne, şi iartă-ne păcatele!

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate,

şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea.

4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea

şi curăţă-mă de păcatul meu. R.

 

5 Căci recunosc fărădelegea mea

şi păcatul meu stă pururi înaintea mea.

6a Numai împotriva ta am păcătuit

şi ce-i rău înaintea ta am săvârşit. R.

 

12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule,

şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu.

13 Nu mă alunga din faţa ta

şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R.

 


ALELUIA In 1,49b

(Aleluia) Învăţătorule, tu eşti Fiul lui Dumnezeu.

Tu eşti regele poporului ales. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Porunceşte-mi să vin la tine pe apă!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 14,22-36

22 Îndată ce a săturat mulţimea în pustiu, Isus a poruncit ucenicilor săi să urce în luntre şi să treacă înaintea lui pe ţărmul celălalt. Între timp avea să dea drumul mulţimii. 23 După ce a dat drumul mulţimii, el s-a urcat pe munte singur, ca să se roage. Când s-a lăsat seara, se afla tot acolo singur. 24 Luntrea se îndepărtase deja la o bună bucată de ţărm şi era aruncată de valuri încoace şi încolo, căci vântul le era împotrivă. 25 Spre ziuă, Isus a venit la ei, umblând pe mare. 26 Când l-au văzut venind pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, deoarece credeau că e o stafie şi au început să strige de frică. 27 Dar Isus le-a vorbit: „Aveţi încredere, eu sunt, nu vă temeţi!” 28 Petru i-a zis atunci: „Doamne, dacă eşti tu, porunceşte-mi să vin la tine pe apă”. 29 Isus i-a zis: „Vino!” Petru a coborât din luntre şi a început să meargă pe apă îndreptându-se spre Isus. 30 Dar văzând că vântul era puternic, l-a apucat frica şi, fiindcă a început să se scufunde, a strigat: „Doamne, salvează-mă!” 31 Isus i-a întins îndată mâna, l-a prins şi i-a zis: „Om cu puţină credinţă, pentru ce te-ai îndoit?” 32 După ce au urcat în luntre, vântul s-a oprit. 33 Atunci cei care erau în luntre, s-au plecat în faţa lui Isus şi au spus: „Cu adevărat, tu eşti Fiul lui Dumnezeu!” 34 După ce au trecut lacul, au coborât pe ţărm la Genezaret. 35 Oamenii din partea locului l-au recunoscut pe Isus şi au dat de ştire în tot ţinutul. Atunci i-au adus pe toţi bolnavii 36 şi-l rugau să le îngăduie să se atingă cel puţin de poala hainei lui şi toţi care se atingeau de el se vindecau.

Cuvântul Domnului

 

sau la alegere: mai ales când în anul A s-a citit Mt 14,22-36 în ziua precedentă:

 

EVANGHELIA

Orice plantă, pe care n-a sădit-o Tatăl meu ceresc, va fi smulsă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 15,1-2.10-14

În acel timp, 1 câţiva farisei şi cărturari veniţi de la Ierusalim s-au apropiat de Isus şi i-au zis: 2 „Pentru ce ucenicii tăi nu respectă datina din bătrâni, căci nu-şi spală mâinile înainte de a mânca?” 10 Isus a chemat mulţimea şi le-a zis: „Ascultaţi şi înţelegeţi bine! 11 Nu ceea ce intră în gură îl întinează pe om, dar ceea ce iese din gură, aceea îl întinează pe om”. 12 Atunci ucenicii s-au apropiat de el şi i-au spus: „Ştii că fariseii s-au scandalizat când au auzit acest cuvânt?” 13 Dar el le-a răspuns: „Orice plantă, pe care n-a sădit-o Tatăl meu ceresc, va fi smulsă. 14 Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe pentru orbi; când un orb îl călăuzeşte pe un alt orb, amândoi cad în groapă”.

Cuvântul Domnului