en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Moise nu-i ca ceilalţi profeţi; cum aţi îndrăznit să-l criticaţi?

Citire din cartea Numerilor 12,1-13

În zilele acelea, 1 Miriam, sora lui Moise, şi Aron, fratele lui, au început să-l critice pe Moise pentru că se căsătorise cu o femeie din Etiopia. 2 Ei spuneau: „Oare Domnul vorbeşte numai prin Moise? Nu vorbeşte oare şi prin noi?” Domnul i-a auzit. 3 Dar Moise era foarte blând, mai blând decât toţi oamenii de pe faţa pământului. 4 Deodată, Domnul le-a spus lui Moise, lui Aron şi lui Miriam: „Veniţi toţi trei la cortul întâlnirii”. Şi s-au dus toţi trei. 5 Domnul a coborât în coloana de nor şi s-a oprit la intrarea în cort. I-a chemat pe Aron şi pe Miriam şi, când amândoi s-au apropiat, 6 Domnul le-a spus: „Ascultaţi cuvintele mele! Când este printre voi un profet al Domnului, eu mă fac cunoscut lui în viziuni şi-i vorbesc în vis. 7 Nu tot aşa este cu slujitorul meu Moise, care este credincios în toată casa mea. 8 Lui îi vorbesc direct, faţă în faţă şi nu în enigme; ceea ce vede el este chiar chipul Domnului; cum aţi îndrăznit să-l criticaţi pe slujitorul meu Moise?” 9 Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor, apoi a plecat. 10 Când norul s-a îndepărtat de cort, tot trupul lui Miriam era acoperit de o lepră albă ca zăpada. Aron s-a întors către Miriam şi a văzut: era albă de lepră. 11 Atunci i-a zis lui Moise: „Te rog, domnul meu, fă să nu cadă asupra noastră pedeapsa acestui păcat pe care l-am săvârşit din uşurătate. 12 Miriam să nu fie ca un copil născut mort, al cărui trup este deja putred pe jumătate când iese din sânul maicii sale”. 13 Şi Moise a strigat către Domnul: „Dumnezeul meu, te rog, vindec-o!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 50,3-4.5-6a.12-13 (R.: cf. 3a)

R.: Ai milă de noi, Doamne, şi iartă-ne păcatele!

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate,

şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea.

4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea

şi curăţă-mă de păcatul meu. R.

 

5 Căci recunosc fărădelegea mea

şi păcatul meu stă pururi înaintea mea.

6a Numai împotriva ta am păcătuit

şi ce-i rău înaintea ta am săvârşit. R.

 

12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule,

şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu.

13 Nu mă alunga din faţa ta

şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R.

 


ALELUIA In 1,49b

(Aleluia) Învăţătorule, tu eşti Fiul lui Dumnezeu.

Tu eşti regele poporului ales. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Porunceşte-mi să vin la tine pe apă!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 14,22-36

22 Îndată ce a săturat mulţimea în pustiu, Isus a poruncit ucenicilor săi să urce în luntre şi să treacă înaintea lui pe ţărmul celălalt. Între timp avea să dea drumul mulţimii. 23 După ce a dat drumul mulţimii, el s-a urcat pe munte singur, ca să se roage. Când s-a lăsat seara, se afla tot acolo singur. 24 Luntrea se îndepărtase deja la o bună bucată de ţărm şi era aruncată de valuri încoace şi încolo, căci vântul le era împotrivă. 25 Spre ziuă, Isus a venit la ei, umblând pe mare. 26 Când l-au văzut venind pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, deoarece credeau că e o stafie şi au început să strige de frică. 27 Dar Isus le-a vorbit: „Aveţi încredere, eu sunt, nu vă temeţi!” 28 Petru i-a zis atunci: „Doamne, dacă eşti tu, porunceşte-mi să vin la tine pe apă”. 29 Isus i-a zis: „Vino!” Petru a coborât din luntre şi a început să meargă pe apă îndreptându-se spre Isus. 30 Dar văzând că vântul era puternic, l-a apucat frica şi, fiindcă a început să se scufunde, a strigat: „Doamne, salvează-mă!” 31 Isus i-a întins îndată mâna, l-a prins şi i-a zis: „Om cu puţină credinţă, pentru ce te-ai îndoit?” 32 După ce au urcat în luntre, vântul s-a oprit. 33 Atunci cei care erau în luntre, s-au plecat în faţa lui Isus şi au spus: „Cu adevărat, tu eşti Fiul lui Dumnezeu!” 34 După ce au trecut lacul, au coborât pe ţărm la Genezaret. 35 Oamenii din partea locului l-au recunoscut pe Isus şi au dat de ştire în tot ţinutul. Atunci i-au adus pe toţi bolnavii 36 şi-l rugau să le îngăduie să se atingă cel puţin de poala hainei lui şi toţi care se atingeau de el se vindecau.

Cuvântul Domnului

 

sau la alegere: mai ales când în anul A s-a citit Mt 14,22-36 în ziua precedentă:

 

EVANGHELIA

Orice plantă, pe care n-a sădit-o Tatăl meu ceresc, va fi smulsă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 15,1-2.10-14

În acel timp, 1 câţiva farisei şi cărturari veniţi de la Ierusalim s-au apropiat de Isus şi i-au zis: 2 „Pentru ce ucenicii tăi nu respectă datina din bătrâni, căci nu-şi spală mâinile înainte de a mânca?” 10 Isus a chemat mulţimea şi le-a zis: „Ascultaţi şi înţelegeţi bine! 11 Nu ceea ce intră în gură îl întinează pe om, dar ceea ce iese din gură, aceea îl întinează pe om”. 12 Atunci ucenicii s-au apropiat de el şi i-au spus: „Ştii că fariseii s-au scandalizat când au auzit acest cuvânt?” 13 Dar el le-a răspuns: „Orice plantă, pe care n-a sădit-o Tatăl meu ceresc, va fi smulsă. 14 Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe pentru orbi; când un orb îl călăuzeşte pe un alt orb, amândoi cad în groapă”.

Cuvântul Domnului