en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Pentru marile tale păcate ţi-am făcut aceasta.Voi aduce înapoi din robie pe fiii lui Iacob.

Citire din cartea profetului Ieremia 30,1-2.12-15.18-22

1 Cuvântul pe care Domnul i l-a adresat lui Ieremia: 2 „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: Scrie într-o carte toate cuvintele pe care ţi le-am spus. 12 Da, aşa vorbeşte Domnul: Israele, lovitura pe care ai primit-o este foarte gravă şi rănile tale nu se pot vindeca. 13 Nu-i nimeni care să intervină în favoarea ta; pentru o rană se găsesc leacuri, dar pentru tine nu există vindecare. 14 Nici unul dintre cei care te iubeau nu-şi aminteşte de tine, nimănui nu-i pasă de tine. Te-am lovit ca un duşman, te-am pedepsit cu asprime din cauza multelor tale greşeli, din cauza marilor tale păcate. 15 Pentru ce te vaiţi de rănile tale, de boala ta gravă? Pentru multele tale greşeli şi pentru marile tale păcate ţi-am făcut aceasta. 18 Aşa vorbeşte Domnul: „Iată că voi aduce înapoi din robie corturile lui Iacob, îmi va fi milă de locuinţele sale; cetatea va fi reconstruită pe ruinele sale, ea se va înălţa din nou pe locul de altădată. 19 Cântările de laudă vor răsuna acolo împreună cu strigătele de bucurie. În loc de a micşora numărul fiilor săi, eu îl voi mări; în loc de a-i înjosi, îi voi înălţa. 20 Fiii lui Iacob vor fi ca odinioară. Comunitatea lor se va menţine în faţa mea, căci eu îi voi pedepsi pe toţi asupritorii săi. 21 Conducător va fi unul dintre ai lor, peste ei va domni unul din mijlocul lor; eu îi voi îngădui să se apropie de mine, calea spre mine îi va fi deschisă. Căci altfel cine şi-ar pune viaţa în primejdie ca să se apropie de mine? 22 Voi veţi fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul vostru”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 101,16-18.19-21.29 şi 22-23 (R.: 17)

R.: Poporul tău, Doamne, îţi înalţă cântări de laudă.

16 Toate popoarele se vor teme de numele Domnului

şi toţi regii de slava lui.

17 Când Domnul va reconstrui Sionul,

când va apărea în slava sa,

18 va asculta dorinţele celor sărmani

şi nu va dispreţui rugăciunile lor. R.

 

19 Aceasta să se scrie pentru generaţiile viitoare

şi poporul care se va naşte îl va lăuda pe Domnul;

20 pentru că a privit de sus, din locuinţa sa cea sfântă,

Domnul a privit din cer asupra pământului:

21 pentru a asculta suspinul celor oropsiţi

şi pentru a-i elibera pe cei condamnaţi la moarte. R.

 

29 Servitorii tăi vor locui în siguranţă

şi urmaşii lor vor rămâne veşnic în faţa ta,

22 ca numele Domnului să rămână în Sion

şi lauda lui în tot Ierusalimul,

23 când se vor aduna acolo popoarele şi împărăţiile,

ca să-i slujească Domnului. R.

 

ALELUIA In 1,49b

(Aleluia) Învăţătorule, tu eşti Fiul lui Dumnezeu.

Tu eşti regele poporului ales. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Porunceşte-mi să vin la tine pe apă!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 14,22-36

22 Îndată ce a săturat mulţimea în pustiu, Isus a poruncit ucenicilor săi să urce în luntre şi să treacă înaintea lui pe ţărmul celălalt. Între timp avea să dea drumul mulţimii. 23 După ce a dat drumul mulţimii, el s-a urcat pe munte singur, ca să se roage. Când s-a lăsat seara, se afla tot acolo singur. 24 Luntrea se îndepărtase deja la o bună bucată de ţărm şi era aruncată de valuri încoace şi încolo, căci vântul le era împotrivă. 25 Spre ziuă, Isus a venit la ei, umblând pe mare. 26 Când l-au văzut venind pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, deoarece credeau că e o stafie şi au început să strige de frică. 27 Dar Isus le-a vorbit: „Aveţi încredere, eu sunt, nu vă temeţi!” 28 Petru i-a zis atunci: „Doamne, dacă eşti tu, porunceşte-mi să vin la tine pe apă”. 29 Isus i-a zis: „Vino!” Petru a coborât din luntre şi a început să meargă pe apă îndreptându-se spre Isus. 30 Dar văzând că vântul era puternic, l-a apucat frica şi, fiindcă a început să se scufunde, a strigat: „Doamne, salvează-mă!” 31 Isus i-a întins îndată mâna, l-a prins şi i-a zis: „Om cu puţină credinţă, pentru ce te-ai îndoit?” 32 După ce au urcat în luntre, vântul s-a oprit. 33 Atunci cei care erau în luntre, s-au plecat în faţa lui Isus şi au spus: „Cu adevărat, tu eşti Fiul lui Dumnezeu!” 34 După ce au trecut lacul, au coborât pe ţărm la Genezaret. 35 Oamenii din partea locului l-au recunoscut pe Isus şi au dat de ştire în tot ţinutul. Atunci i-au adus pe toţi bolnavii 36 şi-l rugau să le îngăduie să se atingă cel puţin de poala hainei lui şi toţi care se atingeau de el se vindecau.

Cuvântul Domnului

 

sau la alegere: mai ales când în anul A s-a citit Mt 14,22-36 în ziua precedentă:

 

EVANGHELIA

Orice plantă, pe care n-a sădit-o Tatăl meu ceresc, va fi smulsă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 15,1-2.10-14

În acel timp, 1 câţiva farisei şi cărturari veniţi de la Ierusalim s-au apropiat de Isus şi i-au zis: 2 „Pentru ce ucenicii tăi nu respectă datina din bătrâni, căci nu-şi spală mâinile înainte de a mânca?” 10 Isus a chemat mulţimea şi le-a zis: „Ascultaţi şi înţelegeţi bine! 11 Nu ceea ce intră în gură îl întinează pe om, dar ceea ce iese din gură, aceea îl întinează pe om”. 12 Atunci ucenicii s-au apropiat de el şi i-au spus: „Ştii că fariseii s-au scandalizat când au auzit acest cuvânt?” 13 Dar el le-a răspuns: „Orice plantă, pe care n-a sădit-o Tatăl meu ceresc, va fi smulsă. 14 Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe pentru orbi; când un orb îl călăuzeşte pe un alt orb, amândoi cad în groapă”.

Cuvântul Domnului