en-USro-RO

| Login
Sunday, May 09, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Israeliţii nu s-au încrezut în Dumnezeu şi au trebuit să piară în pustiu.

Citire din cartea Numerilor 13,2-3a.25-33; 14,1.26-30.34-35

În zilele acelea, 2 Domnul i-a spus lui Moise în pustiul Paran: 3a „Trimite oameni în recunoaştere în ţara Canaanului pe care o dau fiilor lui Israel!” 25 După patruzeci de zile, cei trimişi s-au întors din misiunea lor de recunoaştere. 26 Ei au venit la Moise, Aron şi la întreaga comunitate a israeliţilor, la Cadeş, în pustiul Paran. În faţa lor şi a întregii comunităţi au relatat cele văzute şi le-au arătat roadele ţării. 27 Ei i-au povestit lui Moise: „Ne-am dus în ţara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o ţară în care curge lapte şi miere. Iată roadele ei! 28 Din nefericire, poporul care locuieşte în ea este puternic, cetăţile lui sunt fortificate şi foarte mari. 29 Amaleciţii locuiesc în ţinutul Negheb; hitiţii, iebuseii şi amoriţii locuiesc în munţi; canaaneenii locuiesc lângă mare şi pe Valea Iordanului”. 30 Caleb a cerut poporului care se afla în jurul lui Moise să facă linişte şi a zis: „Să mergem şi să cucerim această ţară căci vom învinge cu siguranţă!” 31 Dar ceilalţi bărbaţi care au fost împreună cu el în recunoaştere, au spus: „Nu putem porni împotriva acestui popor, căci el este mai puternic decât noi”. 32 Şi, în faţa fiilor lui Israel, au început să descrie ţara pe care o cercetaseră: „Ţara în care noi am mers în recunoaştere este o ţară care îi mistuie pe cei care vor să se stabilească acolo. Toţi bărbaţii pe care i-am văzut sunt foarte înalţi de statură. 33 Acolo am văzut chiar şi uriaşi. Pe lângă ei noi păream nişte lăcuste”. 14,1 Atunci întreaga comunitate a început să strige şi poporul s-a văitat toată noaptea. 26 Domnul i-a spus lui Moise şi fratelui său Aron: „Cât va mai merge aşa cu acest popor rău care murmură împotriva mea? 27 Destul am ascultat murmurul israeliţilor împotriva mea. 28 Spune-le: «Mă jur pe viaţa mea, spune Domnul, voi face cu voi ceea ce am auzit din gura voastră: 29 cadavrele voastre vor rămâne în acest pustiu. Nici unul dintre voi, de la douăzeci de ani în sus, cărora vi s-a făcut recensământul şi care aţi murmurat împotriva mea, nu va putea să intre în ţara 30 pe care o promisesem cu jurământ că v-o dau s-o locuiţi, afară de Caleb şi Iosua. 34 Patruzeci de zile a durat misiunea de recunoaştere a ţării, patruzeci de ani veţi purta pedeapsa fărădelegilor voastre, pentru fiecare zi câte un an, ca să ştiţi ce înseamnă a mă avea pe mine împotriva voastră. 35 Eu Domnul am vorbit. Aşa voi face acestei comunităţi rele care s-a răzvrătit împotriva mea: în acest pustiu vor pieri cu toţii; aici vor muri!»”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 105,6-7a.13-14.21-22.23 (R.: 4a)

R.: Doamne, ai milă de poporul tău!

sau

Aleluia!

 

6 Noi am păcătuit ca şi părinţii noştri;

am săvârşit răul, am săvârşit nelegiuirea.

7a Părinţii noştri în Egipt

n-au înţeles minunile tale. R.

 

13 Au uitat curând lucrările Domnului

şi n-au aşteptat împlinirea planurilor lui.

14 Li s-a aprins pofta în pustiu,

acolo l-au pus pe Dumnezeu la încercare. R.

 

21 Au uitat de Dumnezeu, mântuitorul lor,

care a făcut lucruri mari în Egipt,

22 minuni în ţara lui Cam,

semne minunate la Marea Roşie. R.

 

23 El a hotărât să-i nimicească,

dar Moise, alesul său, a stat înaintea lui

şi a intervenit, potolindu-i mânia

şi oprindu-l ca să nu-i distrugă. R.

 


ALELUIA Lc 7,16

(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat între noi

şi Dumnezeu a cercetat pe poporul său. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Femeie, mare este credinţa ta!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 15,21-28

În acel timp, 21 Isus s-a retras în ţinutul Tirului şi al Sidonului. 22 Atunci o femeie canaaneană din acel ţinut a venit la el şi a început să strige: „Fie-ţi milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este chinuită îngrozitor de diavol”. 23 Dar el nu i-a răspuns nici un cuvânt. Ucenicii au venit la el şi l-au rugat: „Împlineşte-i dorinţa, căci strigă mereu în urma noastră!” 24 Isus a răspuns: „Nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel!” 25 Dar ea a venit, s-a prosternat în faţa lui, zicând: „Doamne, ajută-mă!” 26 El a răspuns: „Nu-i drept să iei pâinea copiilor şi s-o arunci căţeilor”. 27 Atunci ea a replicat: „Da, Doamne, dar şi căţeii mănâncă firimiturile care cad de pe masa stăpânilor lor”. 28 Isus i-a răspuns: „Femeie, mare este credinţa ta! Să ţi se împlinească dorinţa!” Şi în acelaşi ceas fiica ei s-a vindecat.

Cuvântul Domnului