en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Iubirea mea faţă de tine este veşnică.

Citire din cartea profetului Ieremia 31,1-7

Domnul a spus: 1 „În acel timp, eu voi fi Dumnezeul tuturor triburilor lui Israel şi ele vor fi poporul meu”. 2 Aşa vorbeşte Domnul: „Poporul celor scăpaţi de ascuţişul sabiei a aflat har în pustiu; Israel se îndreaptă spre locul odihnei sale. 3 Din timpuri străvechi i s-a arătat Domnul: Iubirea mea faţă de tine este veşnică, de aceea ţi-am păstrat fidelitate atâta vreme; 4 eu te voi reface şi te voi zidi din nou, fecioară a lui Israel! Din nou îţi vei lua tamburinele de sărbătoare şi te vei prinde în hore vesele. 5 Din nou vei planta vii pe munţii Samariei şi cei care le vor planta vor culege şi roadele. 6 Va veni o zi în care străjerii vor striga pe muntele lui Efraim: «Haideţi, să mergem spre Sion, la Domnul Dumnezeul nostru!». 7 Căci aşa vorbeşte Domnul: „Strigaţi de bucurie pentru Iacob, ridicaţi în slăvi pe cel dintâi dintre popoare! Să răsune cântările voastre de laudă, spunând: «Domnul a salvat pe poporul său, rămăşiţa lui Israel!»”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ier 31,10.11-12ab.13 (R.: 10d)

R.: Domnul ne păzeşte aşa cum păstorul îşi păzeşte turma.

10 Ascultaţi, popoarelor, cuvântul Domnului,

vestiţi-l în insulele îndepărtate şi spuneţi:

„Cel care l-a împrăştiat pe Israel, tot el îl va aduna

şi-l va păzi aşa cum păstorul îşi păzeşte turma. R.

 

11 Căci Domnul l-a răscumpărat pe Iacob,

l-a eliberat din mâna celui mai tare.

12ab Ei vor veni cu chiote de bucurie la Muntele Sionului,

vor veni ca un şuvoi spre bunătăţile Domnului. R.

 

13 Fecioara se va prinde cu veselie în horă,

se vor bucura tinerii şi bătrânii laolaltă;

voi schimba jalea lor în bucurie,

îi voi mângâia şi-i voi înveseli după necazul lor. R.

 

ALELUIA Lc 7,16

(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat între noi

şi Dumnezeu a cercetat pe poporul său. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Femeie, mare este credinţa ta!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 15,21-28

În acel timp, 21 Isus s-a retras în ţinutul Tirului şi al Sidonului. 22 Atunci o femeie canaaneană din acel ţinut a venit la el şi a început să strige: „Fie-ţi milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este chinuită îngrozitor de diavol”. 23 Dar el nu i-a răspuns nici un cuvânt. Ucenicii au venit la el şi l-au rugat: „Împlineşte-i dorinţa, căci strigă mereu în urma noastră!” 24 Isus a răspuns: „Nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel!” 25 Dar ea a venit, s-a prosternat în faţa lui, zicând: „Doamne, ajută-mă!” 26 El a răspuns: „Nu-i drept să iei pâinea copiilor şi s-o arunci căţeilor”. 27 Atunci ea a replicat: „Da, Doamne, dar şi căţeii mănâncă firimiturile care cad de pe masa stăpânilor lor”. 28 Isus i-a răspuns: „Femeie, mare este credinţa ta! Să ţi se împlinească dorinţa!” Şi în acelaşi ceas fiica ei s-a vindecat.

Cuvântul Domnului