en-USro-RO

| Login
Sunday, April 11, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Pentru că Dumnezeu i-a iubit pe strămoşii tăi i-a ales pe urmaşii lor.

Citire din cartea Deuteronomului 4,32-40

Moise a vorbit poporului israelit, spunând: 32 „Cercetează timpurile străvechi, care au fost înainte de tine, din ziua în care Dumnezeu l-a creat pe om pe pământ, de la un capăt la altul al lumii şi vezi: S-a mai întâmplat un lucru atât de mare, ori s-a mai auzit aşa ceva? 33 Oare este vreun popor care să fi auzit ca tine glasul Domnului vorbind din mijlocul focului aşa cum ai auzit tu şi să fi rămas în viaţă? 34 Sau a mai încercat vreun dumnezeu să-şi aleagă un popor, să vină şi să-l ia din mijlocul altui popor prin încercări, minuni şi fapte mai presus de fire, prin lupte, cu forţa mâinii sale şi cu vigoarea braţului său, prin arătări înspăimântătoare, aşa cum ai văzut că a făcut pentru tine Domnul Dumnezeul tău în Egipt? 35 El te-a făcut să vezi toate acestea ca tu să ştii că Domnul este Dumnezeu şi nu există altul afară de el. 36 Din înaltul cerului te-a făcut să-i auzi glasul ca să te instruiască; pe pământ a făcut să vezi focul său cel mare şi tu ai auzit cuvintele pe care ţi le-a spus din mijlocul focului. 37 Pentru că i-a iubit pe strămoşii tăi şi i-a ales pe urmaşii lor, el însuşi te-a scos din Egipt cu puterea lui cea mare; 38 a alungat din faţa ta popoare mai mari şi mai puternice decât tine ca să intri tu în ţara lor, pe care să ţi-o dea ca moştenire, – ceea ce se împlineşte astăzi. 39 Să ştii deci astăzi şi să meditezi aceasta în inima ta: Domnul este Dumnezeu sus în cer, ca şi jos pe pământ, şi nu este altul afară de el. 40 De aceea păzeşte în toate zilele Legea şi poruncile Domnului, pe care ţi le dau eu astăzi, ca să-ţi meargă bine ţie şi fiilor tăi şi să ai viaţă lungă pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da pe veci”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 76,12-13.14-15.16 şi 21 (R.: 12a)

R.: Ne amintim cu bucurie, Doamne, de faptele tale minunate.

12 Voi aminti faptele Domnului,

voi aminti de minunile tale de odinioară;

13 mă voi gândi la toate lucrările tale,

voi cugeta la toate faptele tale măreţe. R.

 

14 Dumnezeule, căile tale sunt sfinte!

Care dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru?

15 Tu eşti Dumnezeul care faci minuni,

tu ţi-ai arătat puterea printre neamuri. R.

 

16 Cu puterea ta l-ai eliberat pe poporul tău,

pe fiii lui Iacob şi ai lui Iosif.

21 L-ai călăuzit pe poporul tău ca pe o turmă,

cu mâna lui Moise şi a lui Aron. R.

 


ALELUIA Mt 5,10

(Aleluia) Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate,

căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cu ce preţ ar putea omul să-şi cumpere din nou viaţa pe care a pierdut-o?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 16,24-28

În acel timp, 24 Isus a spus ucenicilor săi: „Dacă vrea cineva să vină după mine, să renunţe la el însuşi, să-şi ia crucea şi să mă urmeze. 25 Pentru că cine va voi să-şi salveze viaţa, o va pierde; iar cine îşi va pierde viaţa pentru mine, o va salva. 26 Ce i-ar folosi omului de ar câştiga lumea întreagă, dacă apoi şi-ar pierde viaţa? Sau cu ce preţ ar putea omul să-şi cumpere din nou viaţa, pe care a pierdut-o? 27 Căci Fiul Omului va veni în mărirea Tatălui cu îngerii săi şi atunci va răsplăti pe fiecare după faptele lui. 28 Vă spun adevărul, unii dintre cei care sunt aici de faţă nu vor gusta moartea, înainte de a-l vedea pe Fiul Omului venind în împărăţia sa”.

Cuvântul Domnului