en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Vai de Ninive, cetatea pătată de atâta sânge!

Citire din cartea profetului Nahum 1,15; 2,2; 3,1-3.6-7

15 Iată, vine pe munţi crainicul care vesteşte pacea: Prăznuieşte din nou sărbătorile tale, popor al lui Iuda, împlineşte-ţi făgăduinţele, căci păgânii nu vor mai năvăli în ţara ta, ei au fost nimiciţi. 2,2 Domnul a restabilit strălucirea lui Iacob, măreţia lui Israel, după ce o jefuiseră tâlharii şi-i distruseseră vlăstarele. 3,1 Vai de Ninive, cetatea pătată de atâta sânge, plină de minciună şi de silnicie, care nu mai încetează cu jafurile! 2 Ascultaţi: pocnete de bici, duruit de roţi, tropotul cailor în galop, scârţâitul carelor, 3 călăreţi care atacă, săbii care fulgeră, lănci care scânteiază, răniţi fără număr, mormane de morţi, cadavre cât vezi cu ochii, te împiedici de trupurile celor căzuţi! 6 Ninive, voi arunca asupra ta sfărâmăturile idolilor tăi, te voi face de ocară, te voi ţintui la stâlpul infamiei. 7 Toţi care te vor vedea vor fugi de tine, spunând: „Ninive este pustiită! Cine o va compătimi? Unde voi găsi oameni care să o mângâie?”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Dt 32,35cd-36ab.39abcd.41 (R.: 39c)

R.: Tu eşti, Doamne, stăpânul vieţii!

35cd Aproape este ziua nimicirii duşmanilor,

soarta care îi aşteaptă stă gata să-i lovească.

36ab Domnul va face dreptate poporului său,

va avea milă de slujitorii săi. R.

 

39abcd Acum vedeţi: Eu sunt aici, eu singur;

nu este alt dumnezeu afară de mine.

Eu sunt acela care aduc moartea şi dăruiesc viaţa,

dacă am rănit pe cineva, eu îl voi vindeca. R.

 

41 Când voi ascuţi tăişul sabiei mele,

când voi lua judecata în mâna mea,

atunci mă voi răzbuna pe duşmanii mei

şi celor care mă urăsc le-o voi răsplăti. R.

 

ALELUIA Mt 5,10

(Aleluia) Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate,

căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cu ce preţ ar putea omul să-şi cumpere din nou viaţa pe care a pierdut-o?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 16,24-28

În acel timp, 24 Isus a spus ucenicilor săi: „Dacă vrea cineva să vină după mine, să renunţe la el însuşi, să-şi ia crucea şi să mă urmeze. 25 Pentru că cine va voi să-şi salveze viaţa, o va pierde; iar cine îşi va pierde viaţa pentru mine, o va salva. 26 Ce i-ar folosi omului de ar câştiga lumea întreagă, dacă apoi şi-ar pierde viaţa? Sau cu ce preţ ar putea omul să-şi cumpere din nou viaţa, pe care a pierdut-o? 27 Căci Fiul Omului va veni în mărirea Tatălui cu îngerii săi şi atunci va răsplăti pe fiecare după faptele lui. 28 Vă spun adevărul, unii dintre cei care sunt aici de faţă nu vor gusta moartea, înainte de a-l vedea pe Fiul Omului venind în împărăţia sa”.

Cuvântul Domnului