en-USro-RO

| Login
Saturday, April 17, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima.

Citire din cartea Deuteronomului 6,4-13

Moise a vorbit poporului israelit, spunându-i: 4 „Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. 5 Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din toate puterile tale. 6 Aceste porunci, pe care ţi le dau eu astăzi, să rămână întipărite în inima ta. 7 Să le repeţi fiilor tăi, să vorbeşti despre ele fără încetare, când stai acasă sau mergi pe drum, când te culci şi când te scoli, 8 să le legi la mână ca pe un semn, să le porţi pe frunte ca pe un talisman; 9 să le scrii la intrarea casei şi la porţile cetăţilor tale. 10 Când Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în ţara pe care a promis-o cu jurământ părinţilor tăi, lui Abraham, lui Isaac şi lui Iacob, ca să ţi-o dea, ţara cu cetăţi mari şi frumoase, pe care nu tu le-ai construit, 11 cu case pline de bogăţii, pe care nu tu le-ai adunat, cu fântâni, pe care nu tu le-ai săpat, cu vii şi livezi de măslini, pe care nu tu le-ai sădit; când vei mânca bine şi te vei sătura, 12 atunci ia seama să nu uiţi de Domnul care te-a scos din ţara Egiptului, din casa sclaviei! 13 Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, pe el să-l cinsteşti şi pe numele lui să juri!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 17,2-3a.3bc-4.47 şi 51 (R.: 2)

R.: Ajută-ne, Doamne, să te iubim din toată inima!

2 Te iubesc, Doamne, tăria mea,

3a Doamne, tu eşti stânca mea,

cetatea mea şi eliberatorul meu. R.

 

3bc Dumnezeule, tu eşti stânca mea, adăpostul meu,

scutul meu, tăria care mă salvează, apărarea mea.

4 Îl chem pe Domnul cel Prealăudat,

şi sunt eliberat din mâna duşmanilor mei. R.

 

47 Domnul trăieşte! Binecuvântat să fie stânca mea!

Preamărit să fie Dumnezeu, mântuitorul meu!

51 Tu dai mari izbânzi împăratului tău,

arăţi îndurare faţă de unsul tău, David,

şi faţă de urmaşul său pe vecie. R.

 


ALELUIA Mt 17,14-20

(Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea,

iar evanghelia sa a dat vieţii o nouă strălucire. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Dacă aţi avea credinţă, nimic nu v-ar fi imposibil.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 17,14-20

În acel timp, 14 s-a apropiat de el un om şi, căzând în genunchi în faţa lui, 15 i-a spus: „Doamne, fie-ţi milă de fiul meu. El are crize de epilepsie şi suferă îngrozitor. Cade adesea în foc şi adesea şi în apă. 16 L-am adus la ucenicii tăi, dar ei n-au putut să-l vindece”. 17 Isus le-a zis: „Generaţie necredincioasă şi răutăcioasă, cât timp va trebui să rămân cu voi? Până când va trebui să vă mai suport? Aduceţi-l aici”. 18 Isus l-a ameninţat cu asprime pe diavol, iar diavolul a ieşit din el şi din acel moment băiatul a fost vindecat. 19 Atunci ucenicii s-au apropiat de Isus şi l-au întrebat la o parte: „Pentru ce noi nu l-am putut alunga?” 20 Isus le-a răspuns: „Pentru că aveţi prea puţină credinţă. Vă spun adevărul: dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi putea spune acestui munte: «Mută-te de aici, acolo» şi el s-ar muta; nimic nu v-ar fi imposibil”.

Cuvântul Domnului