en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cel drept va rămâne în viaţă datorită credinţei lui.

Citire din cartea profetului Habacuc 1,12–2,4

12 Nu eşti tu, Doamne, din timpurile străvechi Dumnezeul meu, Dumnezeul meu sfânt, care eşti nemuritor? Tu i-ai rânduit pe caldeeni, Doamne, ca să aducă la îndeplinire sentinţa ta. Tu, stânca mea, i-ai întărit, ca să ne dai prin ei pedepsele tale. 13 Ochii tăi sunt preacuraţi, ca să poată vedea săvârşirea răului; tu nu poţi privi asuprirea. Atunci pentru ce priveşti la aceşti răufăcători şi pentru ce taci când cel nelegiuit îl înghite pe cel drept? 14 Tu îi tratezi pe oameni ca pe peştii mării, ca pe un vierme fără apărare din partea vreunui stăpân. 15 Căci caldeenii îi prind pe toţi cu undiţa, îi trag cu mreaja şi îi adună cu năvodul şi aceasta îi umple de bucurie şi veselie. 16 Atunci aduc jertfe mrejei, ard tămâie în cinstea năvodului, căci prin ele au dobândit un mare câştig şi hrană din belşug. 17 Oare aşa vor continua să-şi golească mreaja, să măcelărească fără milă popoarele? 2,1 Voi sta de strajă la postul meu, voi rămâne în picioare pe zidul de apărare şi voi sta la pândă, ca să văd ce-mi va spune Dumnezeu şi cum îmi va răspunde la plângerile mele. 2 Atunci Domnul mi-a răspuns: „Aşterne în scris viziunea pe care ai avut-o, scrie clar pe table, ca să se poată citi cu uşurinţă! 3 Această viziune se va împlini, însă numai la timpul hotărât; ea se îndreaptă spre împlinirea ei şi nu minte. Dacă ţi se pare că întârzie, aşteapt-o; ea va veni cu siguranţă la vremea ei. 4 Iată, cel care nu are sufletul drept va pieri, iar cel drept va trăi în viaţă datorită credinţei lui”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 9,8-9.10-11.12-13 (R.: 11b)

R.: Tu nu-i părăseşti, Doamne, pe cei care se încred în tine!

8 Domnul stăpâneşte în veci,

s-a aşezat pe scaunul lui de domnie pentru judecată:

9 El va judeca lumea cu dreptate,

fără părtinire va pronunţa sentinţa pentru popoare. R.

 

10 Domnul este locul de scăpare pentru cel asuprit,

refugiu sigur în vreme de strâmtorare.

11 Cei care cunosc numele tău se încred în tine,

căci tu nu părăseşti pe cel care te caută pe tine, Doamne! R.

 

12 Cântaţi Domnului care locuieşte în Sion,

vestiţi printre popoare faptele sale măreţe.

13 Căci el, care răzbună sângele vărsat,

îşi aduce aminte de cei nenorociţi, nu uită strigătele lor. R.

 

ALELUIA Mt 17,14-20

(Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea,

iar evanghelia sa a dat vieţii o nouă strălucire. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Dacă aţi avea credinţă, nimic nu v-ar fi imposibil.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 17,14-20

În acel timp, 14 s-a apropiat de el un om şi, căzând în genunchi în faţa lui, 15 i-a spus: „Doamne, fie-ţi milă de fiul meu. El are crize de epilepsie şi suferă îngrozitor. Cade adesea în foc şi adesea şi în apă. 16 L-am adus la ucenicii tăi, dar ei n-au putut să-l vindece”. 17 Isus le-a zis: „Generaţie necredincioasă şi răutăcioasă, cât timp va trebui să rămân cu voi? Până când va trebui să vă mai suport? Aduceţi-l aici”. 18 Isus l-a ameninţat cu asprime pe diavol, iar diavolul a ieşit din el şi din acel moment băiatul a fost vindecat. 19 Atunci ucenicii s-au apropiat de Isus şi l-au întrebat la o parte: „Pentru ce noi nu l-am putut alunga?” 20 Isus le-a răspuns: „Pentru că aveţi prea puţină credinţă. Vă spun adevărul: dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi putea spune acestui munte: «Mută-te de aici, acolo» şi el s-ar muta; nimic nu v-ar fi imposibil”.

Cuvântul Domnului